Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Barancová Helena

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
22 %
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovné právo v európskej perspektíve

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Hodálová Ivica,Lacko Miloš,Matlák Ján,Olšovská Andrea,Skičková Dana,Toman J.

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
14 %
Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy. Takmer tretina rozsahu pracovného práva členských štátov EÚ je regulovaná normatívami komunitárneho práva. Predkladané dielo sa zaoberá problémami v rozvoji pracovného práva, ktoré majú pre zamestnávateľa a zamestnanca kľúčový význam.

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Labour Law in Slovak republic

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Olšovská Andrea

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 2 199 Kč

Naše cena: 1 869 Kč

Skladem u dodavatele

Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor: Helena Barancová

publisher: LEGES

0 / 5
16 % Novinka
Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz netušené možnosti nahrádzať ľudskú prácu, čím sa v najbližších rokoch veľmi podstatným spôsobom zmení štruktúra existujúceho trhu práce.

Sleva 16 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho pracovného začlenenia starších osôb, avšak na druhej strane súčasná hospodárska situácia krajiny poznamenaná svetovou finančnou krízou v praxi odsúva problémy pracovného

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Práva zamestnanca a skončenie pracovného pomeru

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Olšovská Andrea

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania aj aktuálna normotvorba Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na vývoj pracovného práva Rady Európy a vývoj

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Teoretické problémy pracovného práva

Autor: Helena Barancová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného práva. Nedodržanie potrebných teoretických a vecných väzieb medzi jednotlivými pracovnoprávnymi

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Šikana a mobing na pracovisku - Právne problémy

Autor: Helena Barancová

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Šikana na pracovisku je častou osobnou skúsenosťou mnohých zamestnancov. Má zhubné účinky na zdravie zamestnanca, oberá ho o životnú energiu, ničí pracovnú stimuláciu, znižuje celkovú kvalitu života. Jej častým následkom je neodvratné poškodenie najmä psychického zdravia zamestnanca.

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele