Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Benyovszky Ladislav

Časovost a smrtelnost III. - Studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova…

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky,Jaroslav Novotný,Marie Pětová

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Ve třetím díle studií Časovost a smrtelnost jsou předloženy tři vhledy do Heideggerovy myšlenkové cesty. V prvním se obšírně sleduje a interpretuje Heideggerův pokus o dopracování problematiky Bytí a času (1927) v jeho přednáškách Základní problémy fenomenologie (1927).

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Jest duše cizinkou na této zemi - Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Náhlost. Myšlení bytí času

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality (náhlosti), tzn. nemetafyzicky chápaného času, a to v protikladu k metafyzickému pochopení, v němž je ekstatická temporalita přístupná pouze jako bytí a čas. První oddíl studie sleduje, jak se z celkové struktury ekstatické temporality ustavuje bytí, čas,

Sleva 20 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2015

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Jádrem pátého svazku Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum (2015) je reflexe prof. Kennetha Maly nad problematikou Heideggerových Beiträge (1936/38). Reflexe však nesleduje jen základní obsahové problémy tohoto dnes již slavného torza. Vzhledem k tomu, že prof. Maly je překladatelem tohoto díla do angličtiny, reflexe seznamuje i s nelehkými problémy překladatelskými Studie jsou věnovány

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Světasvit

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
České slovo „svět“ znamenalo původně „světlo“ a „svit“ patří ke slovesu „svítit“. Slovo „světasvit“ vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, v němž žijeme a umíráme, ten, který je překryt a zastřen určeními vesmír a kosmos. Světasvit je něco jiného než vesmír, svět myšlený a vyslovený jako celek, něco jiného než kosmos, svět myšlený a vyslovený jako řád.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2016

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
V centru Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2016 stojí obsáhlejší studie Roberta Kanócze, která je pozoruhodnou diskusí možností a dosahu nejzákladnějších ontologických východisek, a zároveň nárysem vlastního filosofického stanoviska autora. „Varia“ v podobě zásadnějších reflexí připomínají 40. výročí úmrtí Martina Heideggera a především v Čechách téměř opomenuté 150. výročí

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty k neskrytosti

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Takto myšlen, odkrývá se svět člověku jako událost neskrytosti (ALETHEIA), a nikoli již jako „celek toho, co jest“, nebo jako „skutečnost“, jak explicitně či implicitně předpokládala dosavadní, proto metafysická filosofie. Zčásti objasnit tento, vzdor starobylosti inspirací radikálně nový pohled na svět, zčásti pak vykonat první kroky na takto získané půdě, to je základním úkolem úvah, nesoucích

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


G K podpis SKY
Letní čtení

Přihlášení uživatele