Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dědič Jan

Základy obchodního práva (vysokoškolská učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa, kol.

publisher: LEGES

3.3 / 5
16 %
Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále na klíčové pojmy, jakými jsou podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a obchodní tajemství.

Sleva 16 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Obchodní právo - Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Jan Dědič, Irena Pelikánová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dědič,Jan Lasák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž první charakterizuje akcii jako cenný papír, druhá část se zabývá smlouvami o převodu akcií, třetí pak představuje jiné způsoby nabytí akcií.Jednotlivé části jsou dále členěny a

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Autor: Kolektiv autorů - Dědič Jan,Lasák Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 15 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci Obchodní společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dědič,Jan Lasák,Josef Kříž

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komanditní a veř. obchodní spol.) a kapitálových společností (s. r. o. a a. s.). Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a podrobně členěny. Každý judikát je uveden názvem, který

Sleva 15 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele