Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dvořák Tomáš

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem těchto obchodních korporací. Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy osobních obchodních

Sleva 15 % z běžně ceny 762 Kč

Naše cena: 648 Kč

Skladem u dodavatele

Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní úpravy přeměn a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní pozornost je

Sleva 15 % z běžně ceny 956 Kč

Naše cena: 813 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost s ručením omezeným

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Autor podává prakticky využitelný výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným, ovšem nikoli na úkor odbornosti. Publikace je zaměřena především na založení a vznik společnosti, majetkovou účast i členství společníků, vnitřní organizační strukturu společnosti, jejích jednotlivých orgánů a podniku společnosti. Zvýšenou pozornost věnuje zrušení společnosti, komplexně pojednává i o

Sleva 15 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem u dodavatele

Akciová společnost a Evropská společnost

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládané 2. vydání publikace Akciová společnost a Evropská společnost představuje podrobné monografické zpracování nejsložitější a nejpodrobnější právní formy obchodní společnosti – a. s. Práce se zabývá všemi relevantními otázkami právními úpravy a. s. (právní povaha a. s., založení a vznik a. s., cenné papíry vydávané a.s., vytěsnění ostatních akcionářů, orgány a. s., základní kapitál a jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 1 230 Kč

Naše cena: 1 046 Kč

Skladem u dodavatele

Nadace a nadační fondy 2. vydání

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Cílem tohoto díla je poskytnout čtenáři aktuální úplné platné znění nadačního zákona vybaveného poznámkami a doplněného využitelnou judikaturou. Pro lepší informovanost čtenáře se dále v příloze přetiskuje důvodová zpráva k návrhu zákona, jakož i důvodová zpráva k jeho novele. Konečně z praktických důvodů se otiskuje i příslušná část ustanovení občanského soudního řádu o řízení stran zápisu

Sleva 15 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Obecně prospěšná společnost, 3., aktualizované vydání

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace je třetím, doplněným, rozšířeným a aktualizovaným komentářovým vydáním zákona o obecně prospěšných společnostech podle právního stavu účinného ke dni 1. 1. 2011.Předmětem pozornosti publikace jsou především praktické aspekty využití tohoto specifického druhu neziskové právnické osoby.Publikace sleduje strukturu zákona se zvláštním zřetelem na problematická a výkladově sporná

Sleva 15 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Bytové družstevnictví

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Valná hromada s. r. o.

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o.Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy valné hromady s. r. o. podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přitom je zohledněna i

Sleva 15 % z běžně ceny 603 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem u dodavatele

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace je v České republice historicky vůbec první monografickou prací podrobně rozebírající platnou komunitární, národní provádějící i národní subsidiárně aplikovatelnou právní úpravu historicky nejstarší formy nadnárodní (evropské) obchodní korporace - evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V zájmu komplexního pohledu čtenáře jsou připojeny i pasáže o některých

Sleva 15 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastnictví bytů a nebytových prostor

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá v České republice v posledních letech nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové bytové výstavby, jakož i veškeré převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů bytových družstev a velká část privatizace státního a obecního bytového fondu se odehrála právě formou převodů bytů nebo nebytových prostor v právně rozdělených bytových a

Sleva 15 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

Osobní obchodní společnosti

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace spojuje aktualizované výklady původně samostatných publikací Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost.Při výkladu je sledována systematika platného obchodního zákoníku, přičemž podrobný výklad se týká veřejné obchodní společnosti, a není-li výslovně řečeno jinak, platí totéž i pro komanditní společnost. Obě společnosti tak čtenář dostává pojaté komplexně v jediném díle. Autor

Sleva 15 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost s ručením omezeným

Autor: Dvořák Tomáš

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha je komplexní prací o právní úpravě společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinného od 1. ledna 2014. Volně přitom navazuje na předchozí tři úspěšná vydání podle obchodního zákoníku. Nynější vydání je zaměřeno výlučně na rozbor platné právní úpravy. Pojednává o všech podstatných otázkách

Sleva 15 % z běžně ceny 952 Kč

Naše cena: 809 Kč

Skladem u dodavatele

Akciová společnost - Vědecká monografie

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 785 Kč

Naše cena: 1 517 Kč

Skladem u dodavatele

Sběrné suroviny - Texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti

Autor: Tomáš Dvořák

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím kvantitativních dat v 19. století a zvukové reprodukci a backgroundové hudbě ve století dvacátém.

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele