Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

František Čermák

Nizozemsko-český slovník - Woordenboek Nederlands-Tsjechisch

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák, Zdenka Hrnčířová

publisher: LEDA

5 / 5
28 %
S tímto slovníkem se nedorozumíte jen v Nizozemí, ale také v belgickém Flámsku a navíc v bývalých nizozemských koloniích - v Indonésii, jihoamerickém Surinamu a Nizozemských Antilách. Formát A5 se vám bez problémů vejde do batohu nebo aktovky. Slovník, který obsahuje téměř 45 000 hesel, je také bohatým zdrojem pro překladatele, tlumočníky a další odborníky. Díky rozsáhlé gramatice v úvodu a

Sleva 28 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 647 Kč

Skladem

Jazyk a jazykověda

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.

Sleva 24 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník české frazeologie a idiomatiky 3 - Výrazy slovesné

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák,Jiří Hronek

publisher: LEDA

0 / 5
28 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla,

Sleva 28 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4 - Výrazy větné

Autor: František Čermák

publisher: LEDA

0 / 5
28 %
1.Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla,

Sleva 28 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Lexikon a sémantika

Autor: František Čermák

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky, začleněny jsou však i přehledy slovotvorby, frazeologie a další. Nově je tu pozornost věnována dosud zcela opomíjeným aspektům syntagmatickým a kombinatorickým.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 - Přirovnání

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák, Jiří Hronek

publisher: LEDA

0 / 5
28 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla,

Sleva 28 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem

Frekvenční slovník češtiny

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák,kolektiv,Michal Křen

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Frekvenční slovník češtiny je užitečným zdrojem informací nejenom pro širokou veřejnost, ale také pro lexikografy jako vhodný základ pro tvorbu heslářů. Je založen na textovém korpusu, jehož složení bylo proporčně vyváženo tak, aby věrně zachycovalo současný psaný jazyk. Korpus byl zpracován automatickými metodami, po kterých však následovaly rozsáhlé manuální korekce. Tento lingvistický

Sleva 20 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem u dodavatele

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 2. díl (1951-1963)

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Druhá část Souborného díla předního českého lingvisty Vladimíra Skaličky zahrnuje studie vzniklé v letech 1951–1963. Souhrn statí a článků, původně uveřejněných většinou v odborných časopisech a sbornících, zachycuje široké spektrum témat z obecné i vývojové jazykovědy; zvláštní pozornost autor věnuje typologii jazyků, nechybí však ani gramatické příspěvky a čtenář zde nalezne např. také články

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 1. díl (1931-1950)

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Ediční kolektiv pod vedením Františka Čermáka připravil k vydání tři svazky obsahující celoživotní dílo Vladimíra Skaličky, profesora obecného jazykozpytu na FF UK a zakladatele oboru ugrofinských jazyků, ale i významného bohemisty a slavisty a znalce mnoha dalších jazyků. V roce 2004 vychází první díl, obsahující sebrané Skaličkovy práce z let 1931-1950, následovat bude díl druhý, v němž čtenář

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Jak využívat Český národní korpus - Studijní příručka

Autor: Kolektiv autorů - Renata Blatná,František Čermák,kolektiv

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Studijní příručka pro přemýšlivé studenty, kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak, než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem, který při svém rozsahu 100 mili. slovních tvarů umožňuje interpretovat jazykové jevy ze zcela nových hledisek, především s využitím frekvence slov a tvarů a různých statistických funkcí.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus

Autor: Kolektiv autorů - Patrikc Corness,František Čermák,Aleš Klégr

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
This is the first outcome of the InterCorp 2009 international conference held in Prague, presenting comparative studies of eight languages contrasted with Czech. Explorations of grammar, lexis, translations, applications and methodological issues are illustrated with reference to language pairs or wider groups of languages. This volume is accompanied by Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák,Jan Kocek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Tento svazek přináší česky psané příspěvky z mezinárodní konference InterCorp pořádané v září 2009 v Praze. Je to první výstup z mnohojazyčného paralelního korpusu přinášející studie a srovnávací analýzy celkem 13 jazyků (vůči češtině) v oblasti lexikonu, gramatiky, slovotvorby, frazeologie, syntaxe a dalších.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk a slovník - Vybrané lingvistické studie

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v

Sleva 24 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Periferie jazyka - Slovník monokolokabilních slov

Autor: František Čermák

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Originální a dosud nikde neexistující systematický vhled do jazyka, který nabízí věrný a hloubkový pohled na povahu a chování takového typu slov jako najevo, vstříc, úkor, dokořán, kterým se nikdy pozornost nevěnovala. Vstupními zdroji pro tento slovník byl stomilionový korpus češtiny (SYN), frazeologický slovník a další zdroje, tato data byla zpracována několika programy a následnou manuální

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Láskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele