Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Herczeg Jiří

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou 2. aktualizované a doplněné…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Jiří Herczeg

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Média a trestní řízení

Autor: Jiří Herczeg

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
17 %
Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, rakouské, americké a britské), a zejména z pohledu české, evropské i zahraniční judikatury. V informační společnosti 21.

Sleva 17 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Šámal, Oto Novotný, Tomáš Gřivna, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová, Rudolf Vokoun

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 978 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné činy z nenávisti

Autor: Herczeg Jiří

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti, která se po roce 1989 zviditelnila především projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury, národy a národnosti, dochází i k útokům vůči „těm jiným“, vůči těm, kteří se nějak odlišují od majoritní společnosti. Jedná se o trestné činy motivované společenskými

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář s judikaturou

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Jiří Herczeg

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Tato publikace obsahuje rozbor hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Tam, kde to autoři pro výklad nových institutů pokládají za účelné, uvádějí

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele