Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jan Patočka

Essais Hérétiques

Autor: Patočka, Jan

publisher: HORIZON EDUCATION

5 / 5
Disciple de Husserl, Jan Patocka (1907-1977) a rédigé au terme de sa carriere ce magnifique essai qui reprend le débat ouvert entre Husserl et Heidegger sur le theme de la liberté. L'histoire peut-elle avoir un sens ? Pour Patocka, la philosophie qui a conduit a l'idéalisme a échoué dans sa prétention a saisir la subjectivité dans son rapport au monde, c'est-a-dire précisément ce qui fonde

Sleva 10 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Korespondence s komeniology II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
V tomto svazku bude poprvé zpřístupněna Patočkova korespondencese slavistou, filosofem, žákem E. Husserla, objevitelem KomenskéhoObecné porady D. Čyževśkým, s německým filosofem výchovy, komeniologema pozdějším vydavatelem Patočkova souborného komeniologickéhodíla K. Schallerem a s francouzskou komenioložkouM. Denisovou. Jde o rozsáhlou a významnou součást Patočkovy komeniologické pozůstalosti,

Sleva 20 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Umění a čas I

Autor: Jan Patočka

0 / 5
20 %
Svazek zahrnuje Patočkovy studie tematizující trojí povahu filosofické meditace soustředěné k uměleckému dílu: ve vztahu k širšímu celku vzdělanosti, ve vtahu k mýtu, ve vztahu k problému otevírajícího se smyslu, resp. pohybu lidské existence (prolomení do svobody jako otevřenosti).

Sleva 20 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Věčnost a dějinnost - Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Ve studii z pozůstalosti Věčnost a dějinnost zkoumá Jan Patočka různé moderní koncepce člověka a zároveň formuluje svou vlastní filosofickou pozici. Studie završuje řadu článků, jimiž se Jan Patočka filosoficky vyrovnával s Rádlovou Útěchou z filosofie. Jeden z nich, Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi, je připojen k tomuto vydání. Tematicky odpovídá kapitolám, které chybí v rukopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Dvě máchovské studie

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Stati o Máchovi činí zkušenost básníka předmětem filosofické reflexe a zjišťují, že se tvorba tohoto zakladatele moderní české poezie hlubokým a původním způsobem dotýká filosofických otázek, které jsou stále aktuální. Na podkladě těchto analýz pak autor rozvíjí svou vlastní

Sleva 20 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Kacířské eseje o filosofii dějin

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidského života.

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy I, - Přirozený svět

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
První díl Fenomenologických spisů (SS-6/Fen-I), nazvaný Přirozený svět, obsahuje publikované texty z raného období autorovy tvorby v době před Druhou světovou válkou, tedy především autorovu doktorskou a habilitační disertaci, a několik drobných publikovaných textů z doby okupace a krátkého poválečného období do nástupu komunismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do fenomenologické filosofie

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Lovaňské přednášky

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jádro Lovaňských přednášek tvoří výklad tří významných příspěvků k rozvoji moderního vědeckého myšlení, na jejichž vzniku se podílelo prostředí českých zemí. Jde o Keplerovu astronomickou fyziku, Komenského projekt univerzální výchovy a Bolzanovo vědosloví. Spojnicí mezi těmito koncepcemi je ideál sjednoceného vědění. Rámcem Lovaňských přednášek je zamyšlení nad kulturními dějinami českých zemí

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Péče o duši II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa, Evropa a doba poevropská atd.).

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Éternité et Historicité

Autor: Patočka, Jan

publisher: SODIS Gallimard

0 / 5
Eternité et historicité est l'un des rares livres conçus par Patočka lui-meme - entre 1946 et 1947. S'il avait été publié alors, il eut pu etre l'équivalent de l'Existentialisme est un humanisme de Sartre. Répondant a la Consolation philosophique du biologiste et historien des sciences Emanuel Rádl, Patočka y présente la tradition de l'humanisme, «theme principal de la pensée tcheque», jusqu'a

Sleva 10 % z běžně ceny 523 Kč

Naše cena: 471 Kč

Skladem u dodavatele

Komeniologické studie III.

Autor: Jan Patočka

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje Patočkovu nevydanou monografii o Komenském a náčrty nepublikovaných komeniologických studií.

Sleva 20 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem u dodavatele

Češi I.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos k českým osobnostem minulosti i nedávné současnosti, včetně textů o ”Chartě 77”. Svazky připravil k vydání K. Palek a I. Chvatík.

Sleva 20 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem u dodavatele

Češi II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému ideálu” proslovené v šedesátých letech v Lovani, a také text o Masarykově vystoupení v kauze ”hilsneriáda”. Svazky připravil k vydání K. Palek a I. Chvatík.

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy II - Co je existence

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty,které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledemk tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiema vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohotosvazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní autorovu fenomenologickou tvorbu a představuje ústřední část celých Sebraných spisů.

Sleva 20 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 477 Kč

Skladem

Korespondence s komeniology I.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj. Edice poskytne pramennýzáklad pro úplnější poznání díla našeho předního interpreta Komenského,pro dějiny filosofie a literatury i pro politické dějiny20. století. V tomto

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy III/2

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Druhý svazek třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii, které autor nepublikoval, obsahuje studie, náčrty přednášek, přípravné poznámky a fragmenty nalezené v pozůstalosti z 50. – 70. let 20. století. Německy a francouzsky psaná část těchto materiálů je zde v souladu se zásadou Sebraných spisů Jana Patočky přeložena do češtiny. V

Sleva 20 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele

První skica k podobizně

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Faksimile samizdatové publikace "Jan Patočka. První skica k podobizně", kterou v roce 1977 vydal Jan Vladislav v edici Kvart. S pomocí Patočkových příbuzných a přátel shromáždil Patočkovy texty vztahující se k chartě 77 a písemné reakce domácích i zahraničních osobností na jeho tragický skon. Útlý svazeček ilustrující závažnost této události byl dán do oběhu necelé dva měsíce po Patočkově pohřbu.

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele