Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Janečková Eva

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele – 103 řešení modelových situací

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík, Eva Janečková

publisher: Anag

5 / 5
22 %
1. vydání Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes tolik moderní outsourcing, využívá elektronické komunikace k nabízení svých služeb, a pokud je jeho firma

Sleva 22 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Právní aspekty sebeobrany

Autor: Janečková Eva

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou stranách. Takové jednání má zpravidla právní následky. Být dobře připraven na řešení tak rizikové situace, jakou

Sleva 15 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Proces s protektorátní vládou

Autor: Eva Janečková

publisher: Libri

0 / 5
20 %
Publikace analyzuje z právního a politologického hlediska poválečný proces s protektorátní vládou. V úvodu rozebírá politickou a společenskou situaci, za níž se proces konal, a hodnotí právní normy, na jejichž základě byla sestavena žaloba. Dále charakterizuje jednotlivé osobnosti – ministry protektorátní vlády a podrobně popisuje průběh vlastního procesu. Závěrem hodnotí význam procesu v širších

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem - 1. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík,Eva Janečková

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Zákon o ochraně osobních údajů doznal v průběhu let celé řady změn, čímž došlo k celkovému posunu v aplikačních přístupech. Souborný komentář tedy již vychází ze znalostí praktického používání zákona.

Sleva 20 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem u dodavatele

Zpracování osobních údajů obcemi

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík,Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)

Autor: Janečková Eva

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí. Práce je analýzou správy jako jedné z nejvýznamnějších částí okupačního systému, která měla zabezpečit úplné splynutí území protektorátu s říší a přeměnu protektorátu ve skutečně integrální součást

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Autor: Kolektiv autorů - Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach

publisher: Anag

0 / 5
16 %
Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb.

Sleva 16 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Autor: Kolektiv autorů - Eva Janečková,Václav Bartík

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani pracovní právo. Základní pracovněprávní úpravu představuje samozřejmě zákoník práce a dnes již pro velký počet

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi - Vybrané problémy

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík, Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně jako vydání předchozí, na změny, které nastaly od posledního vydání mimo jiné v oblasti bankovnictví, personalistiky, monitoringu zaměstnanců nebo také v nově zařazené

Sleva 15 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Zpracování osobních údajů školami

Autor: Kolektiv autorů - Janečková Eva,Bartík Václav

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona

Sleva 15 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates,Eva Janečková,Václav Bartík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech.Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů.V

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Pracovní právo a mateřství

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu. Pro zaměstnavatele se jedná o zaměstnankyně, které s sebou nesou řadu otázek, mají často nestandardní požadavky a jejichž zaměstnání může způsobit situace, v nichž tápe nejen zaměstnankyně sama, ale i zaměstnavatel. Na většinu otázek dává naše právní úprava

Sleva 15 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelům, případě zaměstnancům v orientaci v nejčastěji porušovaných ustanoveních zákoníku práce. Jedná se o příručku, která přináší výklad a praktické příklady.

Sleva 6 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Zpracování osobních údajů školami

Autor: Kolektiv autorů - Václav Bartík,Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Ochrana osobních údajů si neklade za cíl absolutně bránit používání osobních údajů jiných lidí; jejím jediným deklarovaným a s větším či menším úspěchem naplňovaným cílem je zabránit zneužití osobních údajů a zároveň umožnit zpřístupnění osobních údajů k legálním účelům.Prostřednictvím této publikace získáte praktický návod, jak tohoto cíle dosáhnout.

Sleva 6 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Právní aspekty sebeobrany

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou stranách. Takové jednání má zpravidla právní následky. Být dobře připraven na řešení tak rizikové situace, jakou

Sleva 6 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Pracovní právo a mateřství

Autor: Eva Janečková

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Kniha je určena matkám, zaměstnavatelům, personalistům a všem osobám, které jsou nuceny řešit postavení matek v pracovněprávním vztahu.

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Novináři „aktivistické sedmičky“ před Národním soudem

Autor: Eva Janečková

publisher: Vydavatelství Západočeské univ

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými „kolaboranty a zrádci“, které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945 – 1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků života sedmi nejznámějších kolaborantů – novinářů. Hlavní pozornost je soustředěna na proces před Národním soudem a na okolnosti, které vedly k

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Autor: Kolektiv autorů - Eva Janečková,Václav Bartík

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Tato publikace si klade za cíl ve stručné a srozumitelné formě poskytnout základní orientaci v problematice vztahů pracovního práva na pozadí zákona o ochraně osobních údajů a poskytnout i návod, jak přistupovat k řešení problémů, které se vyskytnou nebo vyskytnout mohou. A i když nelze v takto stručné publikaci podchytit všechny možné aspekty problémů se vztahem k ochraně

Sleva 6 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele