Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Lasák Jan

Právní předpisy Evropské Unie s judikaturou. Právo obchodní společností.

Autor: Lasák Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí společenského a hospodářského života. Spolu se zvyšujícím se množstvím evropské legislativy, jakož i judikatury Soudního dvora pak narůstá potřeba právní praxe konzultovat

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Kompendium korporačního práva

Autor: Kolektiv autorů - Lasák Jan,Havel Bohumil

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně číst. Autoři této knihy nabízejí poslední z variant - možnost číst myšlenky jiných, zamýšlet se nad nimi, analyzovat je, nesouhlasit s nimi, kritizovat je, či je naopak verifikovat. Kniha proto přináší výběr článků a dalších textů, které v posledních letech ovlivnily český diskurs o korporačním

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dědič,Jan Lasák

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž první charakterizuje akcii jako cenný papír, druhá část se zabývá smlouvami o převodu akcií, třetí pak představuje jiné způsoby nabytí akcií.Jednotlivé části jsou dále členěny a

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty

Autor: Kolektiv autorů - Jan Lasák,kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s největší pravděpodobností nabyde účinnosti od 1. 1 2014, upravuje problematiku dosud obsaženou v části druhé obchodního zákoníku. Tato oblast tak dostává podobu speciálního zákona. Kromě strukturálních změn jde ovšem hlavně o změny samotné právní úpravy. V oblasti obchodních společností nedochází k

Sleva 15 % z běžně ceny 477 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Autor: Kolektiv autorů - Dědič Jan,Lasák Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré

Sleva 15 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Zákon o obchodních korporacích - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Lasák Jan,Pokorná Jarmila,Čáp Zdeněk,Doležil Tomáš,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
15 %
První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti! S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu! Zákon o obchodních korporacích je základní součástí rekodifikace soukromého práva, která úzce souvisí s novým občanským zákoníkem. Řeší základní podmínky fungování jednotlivých druhů obchodních korporací, strukturu

Sleva 15 % z běžně ceny 2 855 Kč

Naše cena: 2 427 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o nabídkách převzetí. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jan Lasák,Petr Vybíral,kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice.Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik nabídkové povinnosti apod. Autoři v knize zevrubně pojednávají též o otázkách souvisejících právních oborů, jako jsou otázky

Sleva 15 % z běžně ceny 1 254 Kč

Naše cena: 1 066 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci Obchodní společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jan Dědič,Jan Lasák,Josef Kříž

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komanditní a veř. obchodní spol.) a kapitálových společností (s. r. o. a a. s.). Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a podrobně členěny. Každý judikát je uveden názvem, který

Sleva 15 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele