Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Lucie Storchová

Děti roditi jest božské ovotce - Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý, závěrečný svazek ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Conditio humana - konstanta či historická proměnná?

Autor: Lucie Storchová

publisher: Albis International

0 / 5
26 %
Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie - Historie - Teorie" konaného na FHS UK v Praze dne 17. 11. 2005

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku.

Sleva 20 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích / Paupertate styloque connecti.

Autor: Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké komunity. Práce tak přináší razantní odklon od všech dosavadních interpretací raně novověkého humanismu v české vědě (jež zároveň také analyzuje na pozadí jejich metanarativních

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi houfy lotrův se pustili... - České cestopisy o Egyptě 15. - 17. století

Autor: Lucie Storchová

publisher: SET OUT

0 / 5
20 %
První část třísvazkové komentované antologie českých cestopisů o Orientu.

Sleva 20 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Žádná ženská člověk není. - Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století

Autor: Kolektiv autorů - Jana Ratajová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 27 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Autor: Lucie Storchová

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky sedm studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle učení židovských myslitelů v renesanční Itálii se zabývají např. vlivem španělského vědění 16. století na Francise Bacona, výrokovou logikou pozdní scholastiky, dramatikou bratrské školy v Lešně, recepcí německé rozjímavé literatury u českých humanistů, obrazem pobělohorských

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Českoslovenští vědci v Orientu - I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Havlůjová,Libor Jůn,Adéla Jůnová-Macková,Hana Navrátilová,Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
První díl dvoudílné monografie mapující cesty československýzch vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů (vzpomínky, korespondence, beletrie). Jedná se o orientalisty (Felix Tauer), egyptology (Ludmila Matiegková, František Lexa, Jaroslav Černý) a biology (Jiří Baum, Jan Obenberger). Nejrozsáhlejší je edice Tauerových vzpomínek na

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Českoslovenští vědci v Orientu II

Autor: Kolektiv autorů - Hana Havlůjová, Libor Jůn, Adéla Jůnová-Macková, Hana Navrátilová, Wolf B. Oerter, Lucie Storchová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Druhý a závěrečný díl monografie mapující cesty československých vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů (vzpomínky, korespondence, beletrie). Jedná se o orientalistu-popularizátora Václava Zelenku, egyptologa Theodora Hopfnera, biology Jiřího Bauma a Jaroslava Petrboka, ale také sochaře Františka V. Foita. Po edicích následují

Sleva 20 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele