Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Mates Pavel

E-government v České republice - Právní a technologické aspekty

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates,Vladimír Smejkal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná známými odborníky, působícími v Legislativní radě vlády, autory návrhů zákonů a žádanými přednášejícími, Pavlem Matesem a Vladimírem Smejkalem, se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu.

Sleva 27 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Autorské právo a práva související

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates, Jakub Severa

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Právo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti ze strany veřejné moci, patří k definičním znakům demokratických právních států. V této knize se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno. Autoři předně seznamují s tím, jaká je podoba ústavních garancí tohoto práva,

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Řádné opravné prostředky ve správním řízení

Autor: Kolektiv autorů - Martin Kopecký,Pavel Mates

publisher: Nakladatelství Leges, s.r.o.

0 / 5
18 %
Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné literatuře. Autoři seznamují čtenáře s tím, co to jsou opravné prostředky a jak se člení, kdo je oprávněn je využít a za jakých podmínek, jaké jsou náležitosti řádných opravných prostředků a v

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Základy správního práva trestního (6. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem území, pojmem evropského správního práva trestního a jednotlivými druhy správních deliktů. Hlavní pozornost je věnována přestupkům, a to jak z

Sleva 10 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 495 Kč

Skladem

Ochrana osobních údajů

Autor: Mates Pavel

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Publikace jednoho ze spoluautorů zákona o ochraně osobních údajů Pavla Matese se zabývá jednak právem občana na informace a jednak právem na ochranu osobních údajů. V první části autor čtenáře seznamuje s tím jak český právní řád definuje soudobé informace a s rozsahem práv občanů ČR na jejich získání. V druhé části autor nejprve popisuje vztah soukromí a osobních údajů. V dalším textu podrobně

Sleva 22 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Základy regionálních věd a veřejné správy

Autor: Kolektiv autorů - Kadeřábková Jaroslava,Kolektiv,Mates Pavel,Wokoun René

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Cílem publikace je přispět k poznání podstaty rozvojových procesů v území z pohledu jejich regionálních, ekonomických, sociálních i kulturních charakteristik a postihnout význam a úlohu veřejné správy při rozvoji jednotlivých regionů nebo lokalit, tedy měst a obcí. Publikace se věnuje základním odborným a praktickým přístupům regionálních a správních věd, vymezuje pojem regionalistiky v

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Správní uvážení

Autor: Mates Pavel

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha v úvodu přirovnává právo k pralesu, v němž se dá snadno zabloudit a který je vymezován četnými teritorii, v nichž se dobře orientují jen někteří odborníci. To platí tím spíše pro správní právo, které nás doprovází od kolébky až po důchod a obsahuje regulaci množství oblastí, které spolu nijak nesouvisí. Jakkoli je snahou zákonodárce dát správním orgánům i adresátům veřejné správy přesné

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana osobních údajů Co vás může potkat?

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mates,Eva Janečková,Václav Bartík

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech.Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů.V

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami

Autor: Kolektiv autorů - Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního.

Sleva 16 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Doručování v tuzemském a zahraničním styku

Autor: Kolektiv autorů - Bělohlávek J. Alexander,Mates Pavel,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 % Novinka
Doručování a podání tvoří integrální součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Může to být přitom právě chybné doručení, které ve svém důsledku ovlivní výsledek celého řízení, ať již proto, že se účastník řízení v důsledku chybného postupu orgánu veřejné moci s předmětnou písemností neseznámí nebo naopak ze strany orgánu veřejné moci nebude zohledněno podání účastníka, které nebylo učiněno

Sleva 15 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Falešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele