Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Potůček Martin

Prognostické metody a jejich aplikace

Autor: Kolektiv autorů - Bohumír Štědroň,Martin Potůček,Jaroslav Knápek,Petr Mazouch,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

3 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná politika

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín - sociální politiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva, veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Manuál prognostických metod

Autor: Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Publikace nabízí popis a návod k užití nejrozšířenějších metod, užívaných v prognostice a v analýze a tvorbě veřejných politik. Zaplňuje značnou mezeru na českém knižním trhu. Čerpá z nejnovějších zahraničních přehledů i z praktických zkušeností pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie UK FSV a Technologického centra AV ČR v Praze. Při výběru metod se autoři řídili kritérii

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty z krize

Autor: Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Česká společnost je v krizi. Autor nepomíjí její globální souvislosti, ale rozebírá především konkrétní problémy našeho veřejného života a uvažuje o způsobech, jak jim čelit. Věnuje se daňové politice, důchodové reformě, hospodářské politice, nezaměstnanosti, zadlužování jednotlivců i rodin, deficitům zajišťování sociálních práv, chabé podpoře rodiny a vzdělávání, bezpečnosti či ochraně životního

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Mašková Miroslava,Potůček Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje

Sleva 22 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Jak jsme na tom. A co dál? - Strategický audit České republiky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha analyzuje uplynulý vývoj i současnou situaci České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů v mezinárodním srovnání. Vytváří základ pro úvahy o budoucnosti české společnosti a ekonomiky v následujících 15 letech a navrhuje možné strategické volby.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Strategické volby pro českou společnost - Teoretická východiska

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Mašková,Jiří Musil,Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Publikace, kterou zpracoval tým pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, objasňuje problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti ve výhledu budoucích desetiletí. Shromažďuje relevantní teoretické výklady jejích sociálních, ekonomických, politických a institucionálních proměn na cestě hledání dynamické rovnováhy mezi uplatněním trhu,

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Putování českou budoucností - Travelling in the Czech Future

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Martin Potůček

publisher: Gutenberg

0 / 5
20 %
Studie se systematicky zabývá možnými budoucnostmi naší země. Přináší mj. výsledky reprezentativního empirického výzkumu "životní strategie obyvatelstva ČR", navrhuje tzv. strategické tahy a zveřejňuje prognostické scénáře a vývojové hypotézy ve vztahu ke třem klíčovým kritériím možného budoucího vývoje České republiky: kvalita života, udržitelnost rozvoje a ekonomický rozvoj. Publikaci doplňuje

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Křižovatky české sociální reformy

Autor: Martin Potůček

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha rozebírá vztahy mezi teoriemi, politickými ideologiemi a praxí české sociální politiky po roce 1989. S využitím bohatého domácího i zahraničního faktografického materiálu a dobových programových dokumentů odkrývá slabá místa reformy sociálního zabezpečení, zdravotnictví, podoby sociálního dialogu a role občanů. Analyzuje hlavní hrozby a naděje sociální politiky budoucnosti: nezaměstnanost,

Sleva 20 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Poznávání budoucnosti jako výzva

Autor: Martin Potůček

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Publikace nabízí ucelenou charakteristiku sedmi základních výzev při řešení celostně pojatých úloh sociálního prognózování. Začíná vymezením prognózování jakožto formulace podmíněných výpovědí o možných budoucnostech a rozborem prognostické metodologie a metod s odkazem na uplatňující se teorie a kritéria hodnocení. Rozebírá roli elit a veřejnosti v prognostické tvorbě, podobu institucionálního

Sleva 24 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Strategické vládnutí a Česká republika

Autor: Martin Potůček

publisher: Grada

0 / 5
Ať už v politice aktivně působíte nebo ji se zájmem studujete, neměla by vám tato na našem trhu zcela výjimečná kniha uniknout. Na základě informací, předkládaných v této knize autory, jež jsou členy profesorského sboru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, poznáte nejen, co pojem vládnutí představuje a co jej definuje, ale také jaké jsou přístupy k vládnutí a jaké jsou dimenze

Sleva 6 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem

Public Policy

Autor: Martin Potůček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností autora z výzkumu i z výuky této disciplíny v České republice i v zahraničí. První část je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


G K podpis SKY

Přihlášení uživatele