Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Poezie

Píseň spadaného listí

Autor: Sü Č’-mo

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Tvorba básníka Sü Č’-moa slouží v čínské kultuře za určitý mezník, neboť je dokladem jedinečných změn, jimiž při svém otevírání se světu společnost jeho rodné země na počátku minulého století procházela. Ač jeho poezie obsahuje tradiční témata, jako je lyrické opěvování krásy a bohatosti přírody, je často impresionistickou koláží vytvořenou ze směsice míhajících se barev, oslavuje lásku, rmoutí

Sleva 20 % z běžně ceny 101 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Kakodémonický kartáč

Autor: Pavel Řezníček

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Sbírka Kakodémonický kartáč přináší nejnovější i časem uzrálé básně a představuje Pavla Řezníčka v plné síle nespoutané a bizarní obrazotvornosti. Autor cílenou syrovostí a silnými tahy svébytně zpochybňuje i tvaruje poetické (ne)hranice — svět se v jeho textech tříští a zároveň vytváří jazykem ironie, sarkasmu a nadsázky. Skutečnost se zrcadlí v řadě osobních i společenských aluzí a nakonec se v

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Osamělý chodec

Autor: Hermor Lilia

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Výbor ze čtyř básnických sbírek Hermora Lilii (Františka Bíbla), které byly původně vydány v nepatrných nákladech malým kladenským nakladatelstvím mezi lety 1917–1931, si bere za cíl připomenout tohoto „zapomenutého básníka“, jehož objevil Jiří Kolář a snažili se udržet v kulturní paměti mj. Ivan Diviš a Ivan Slavík.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Kanimůra ze Šardonu

Autor: Jiří Schmitzer

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Kaniumůra ze Šardonu obsahuje výbor ze známých i méně známých textů z divadelních představení, koncertů, studiových nahrávek, i básně úplně nové, které byly napsány pro toto knižní vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Hovno?

Autor: Nela Astonová

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Další z řady nekonformních antologií (již vyšlo: Kniha o kundě, Kniha o čuráku, Kniha o mrdání) obsahuje výběr textů a básní z české i světové literatury věnovaných titulnímu tématu. Když se nad tím zamyslíš, Váňo, celý náš život pochází z hovna. A do hovna se zase vrací, dozvídá se voják Čonkin, literární postava Vladimíra Vojnoviče, a zdá se, že ho ta prostá pravda překvapuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Vrstvy

Autor: Ladislav Nebeský

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Ve čtyřech kapitolách nabízí kniha Ladislava Nebeského Vrstvy pohled na jeho experimentální básnickou tvorbu. Zatímco kapitola první se zeširoka rozhlíží po jeho poezii z období 1964–1972, kapitola druhá se soustřeďuje na ideu binární básně. Kapitola třetí obsahuje dosud nepublikované básně charakteristické pro období po roce 1995 a kapitola čtvrtá přináší jeho tvorbu nejnovější.

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Řeky a moře

Autor: Václav Eduard Mencl

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Klášter tance a holeň lesů v nevyčerpatelné oblasti kotlin napaží ruce k hraniční svítilně. Čtenáři, řeky a moře neztrácejí běh a nic se nezmění…

Sleva 20 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Veškerá poezie - Básnické dílo

Autor: Zbyněk Havlíček

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Lyrik Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.

Sleva 20 % z běžně ceny 541 Kč

Naše cena: 433 Kč

Skladem u dodavatele

Prdel!

Autor: Nela D. Astonová

publisher: Dybbuk

0 / 5
26 %
Už konečně do prdele s pravou podstatou věci

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Sám všechen život býti

Autor: Jan Opolský

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Básnické dílo Jana Opolského (1875–1942) náleží k těm, která dnes nejsou zapomenuta, ale přesto stojí na okraji literárního povědomí. Až křečovitě vypjatá strnulost, uvězněnost ve světě vlastní obraznosti, zaujetí sebou samým, vlastním nitrem a jeho vyděleností ze světa, téměř vše prostupující skepse, jejíž škleb je sycen ironií jen v některých polohách, a později také nostalgie za mizejícím

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Jindřich Jerusalem

Autor: Martin Poch

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Sbírka básní Jindřich Jerusalem přináší soubor textů z let 2007–2012.

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazce slov - Plošné binární básně

Autor: Ladislav Nebeský

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Kniha Ladislava Nebeského Obrazce slov s podtitulem plošné binární básně představuje nejnovější tvorbu tohoto autora. Jeho nynější idea plošné binární básně volně navazuje na původní ideu binární básně z let šedesátých, která byla v té době patrně jeho nejoriginálnějším příspěvkem k experimentální poezii. Zřetelný formální posun od původních binárních básní k plošným binárním básním přítomnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Po kameni cesta

Autor: Michal Matzenauer

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Ve sbírce Michala Matzenauera nazvané Po kameni cesta se setkáváme s poetikou pro autora již charakteristických rysů. Motiv bloudění jako by se posunul konkrétnějším směrem; lyrický subjekt se nachází na dané cestě, dávno již vmíšen spolu se všemi živly světa do obeznámenosti o jejích mnohých krásách i nástrahách. Na své pouti tak kráčí osamoceně, ačkoliv v kontextu osobních zpovědí

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Stará gesta

Autor: Martin Langer

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Z neúprosného „bytí k smrti“ vyrostly básně Starých gest. Sbírka se klene od rozbřesku stvoření ke smrti. Na pozadí existenciálního souboje autor zkoumá základní životní situace. Tázání po smyslu básnického vyjádření prosvítá, ač samo neformulováno, všemi oddíly. Mystická vážnost i neuchopitelné, mimovolní nečistoty, na úrovni jazykové i obrazné, tu představují podstatnou básnickou hodnotu.

Sleva 20 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Podél Pyrifleghetónu

Autor: Gustav Erhart

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Sbírka Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stále více koncentruje, jakoby stáčí sama do sebe. Především se ale navrací k prvotnímu poznání skutečnosti, která je pouze průzorem k znepokojivému poznání — zaklínanému skrze úsporné, až mlčenlivé texty, v nichž se skeptický básníkův postoj zrcadlí

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Bílá místa

Autor: Ladislav Nebeský

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Vytvářením zdánlivě prázdných míst odkrývá Ladislav Nebeský zcela unikátní rozměr textu a nové možnosti jeho vnímání. Tento soubor se skládá z „pseudotextů“, jejichž tématem je nepřítomnost či spíše neviditelná přítomnost abecedních znaků, které jsou kódovány znaky jinými a tvoří metaforické sdělení, které přes „matematizující“ způsob svého vzniku nerezignuje na klasicky obrazné

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Pod kůží - Výbor z poeziie 1965 - 2005

Autor: Emil Juliš

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Sbírka Pod kůží je autorským výborem z celoživotní tvorby Emila Juliše z let 1965 - 2005. Básník jej připravoval téměř dva roky s výtvarníkem Jiřím Kubovým, který konečný výběr doprovodil svými ilustracemi. Záměrem autora bylo sestavit sbírku básní z celého svého, více jak čtyři desítky let trvajícího tvůrčího autorství a jež on sám považoval ve své tvorbě za zásadní a podstatné. Básně jsou zde

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Hlásky

Autor: Martin Langer

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Sbírka Hlásky není pouhou výsečí několika básní za jisté období, ale vyzrálou nadosobní výpovědí o hořkých intimních tématech. Pečlivá kompozice vytváří jednolitý a citlivě strukturovaný celek, v němž jsou pevně spojeny obdobné, ale i odlišné a navzájem se doplňující motivy, postupy a především niterné postoje. Tyto konkrétní nálady vycházejí z událostí a příběhů a jsou zachyceny jazykem, který

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Antologie české poezie II. díl (1986–2006)

Autor: kolektiv

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Tato publikace je v současné knižní produkci prvním komplexním pokusem představit nové české básnictví za posledních zhruba dvacet let. Právě v tomto ohledu kniha zaplňuje mezeru na domácím trhu s přehledovými literárními publikacemi nejen svým výjimečným záběrem, ale také nestranností výběru, který jde napříč generacemi, poetikami i nakladatelskými a časopiseckými okruhy. Má ambici stát se

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Blboun nejapný

Autor: Zdeněk Hron

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Poslední svého rodu, ohrožen vyhynutím. Na básníka sáhla smrt, ale na neznámou dobu ho ještě vrátila životu v civilizaci, která se s otevřenýma očima vzdává vlastního řádu i kultury. Postrádá ducha, čest, slušnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Orangutan v továrně

Autor: Lubor Kasal

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Lubor Kasal narozen 24.1. 1958 v Praze, původním povoláním jazykový a nakladatelský redaktor, od roku 1990 pracoval v literárním časopisu Tvar, kde v letech 1993-2000 zastával funkci šéfredaktora. Souběžně s prací ve Tvaru krátký čas působil jako výkonný redaktor časopisu Analogon. V letech 2001-2005 byl postupně zaměstnancem dřevozpracujícího podniku Kasalova pila, s.r.o., v Jindřichově Hradci,

Sleva 20 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Škvírou v žaluzii

Autor: Zdeněk Hron

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Škvírka v žaluzii je bezprostředním pokračování předchozí sbírky Blboun nejapný. Co všechno se dá zachytit v průzoru lecčíms zúženém? Během dvou let dalšího životního poločasu se při zdánlivém i skutečném omezení lidských možností básníkovi zjevuje poznání - o to úsečněji a přesněji, oč více si jeho zaclonění lidskou společností a nánosy fyzických neduhů uvědomuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Zaběhl jsem se s toulavými psy

Autor: Hugo Sonnenschein

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Soubor básní v původním českém překladu Radka Malého předkládá výbor z díla básníka, žurnalisty, anarchisty, revolucionáře a rebela Sonky (vlastním jménem Hugo Sonnenschein). Částečně tak vyplňuje mezeru, která v českých literárních dějinách obecně u německy píšících autorů dosud existuje.

Sleva 20 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Kormidla (ne)paměti

Autor: Miroslav Koryčan

publisher: Dybbuk

0 / 5
20 %
Kormidla (ne)paměti, v pořadí pátá sbírka experimentální poezie básníka a výtvarníka Miroslava „Korýše“ Koryčana, přináší pohled na autorovo aktuální směřování. Za proměny dynamiky v básních přetrvávají „nezbytné“ a charakteristické slovní hříčky, jako jsou novotvary, slovní pokrouceniny, lingvistické chytáky a exotické cizojazyčné výrazy, jež texty doplňují a obohacují. Neboli Koryčanovými

Sleva 20 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele