Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Chirurgie

Nejprodávanější v této kategorii

Principy válečné chirurgie

Autor: Leo Klein

publisher: Grada

0 / 5
Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený nejaktuálnější pohled na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí či v podmínkách živelních katastrof. Strategie, doktrína a koncepce chirurgické pomoci armád zemí NATO je vhodně doplněna vlastními

Sleva 6 % z běžně ceny 274 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Chirurgie karcinomu plic

Autor: Jiří Klein

publisher: Grada

0 / 5
Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice

Sleva 6 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Základní chirurgické techniky a dovednosti

Autor: Peter Ihnát

publisher: Grada

0 / 5
Základní učebnice pro mediky a mladé lékaře začínající svou odbornou praxi v některém z chirurgických oborů. Publikaci ocení rovněž sestry specialistky. Jednoduchá, přehledná a mimořádně didaktická kniha je doplněna 70 barevnými originálními fotografiemi a schématy.

Sleva 6 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Malý atlas obvazových technik

Autor: Jiří Páral

publisher: Grada

0 / 5
Kniha přináší přehledné informace o pravidlech správného přikládání obvazů a o technikách a postupech při práci s různými druhy obvazů, sádrou, moderními syntetickými materiály a náplasťovými fixacemi.Publikace je určena studentům medicíny, studentům středních a nástavbových zdravotnických škol, mladým lékařům, záchranářům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří znalost obvazových technik

Sleva 6 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Traumatologie ve schématech a RTG obrazech

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

0 / 5
Tato v naší litertuře zatím ojedinělá publikace pomáhá čtenáři v orientaci v problematice úrazů. Kniha je určena především studentům medicíny ale i mladším lékařům ve specializační přípravě. Ocení ji jak traumatologové — chirurgové a ortopédi, tak lékaři urgentních příjmů nemocnic a radiodiagnostici.Těžiště knihy je v diagnostice jednotlivých poranění. Přináší přehled běžných dostupných

Sleva 6 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Operace žlučníku a žlučových cest

Autor: Jan Šváb

publisher: Triton

0 / 5
V populaci v posledních desetiletích narůstá počet onemocnění žlučníku a žlučových cest, především ve smyslu tvorby žlučových kamenů. S nimi přibývá i řada komplikací, odvíjejících se od základní choroby, častěji se setkáváme se záněty a nádorovými onemocněními žlučových cest. Ač dnešní poznání přináší řadu nových terapeutických metod, dosud je operační řešení nejčastějším a nejradikálnějším

Sleva 5 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů

Autor: Jan Bydžovský

publisher: Triton

0 / 5
Kniha ve stručnosti rozebírá diferenciální diagnostiku 21 nejčastějších nespecifických obtíží (bolest hlavy, bolest břicha, zvracení, změna frekvence stolice, krvácení do GIT, vykašlávání krve, bolest dolní části zad, bolest na hrudi, srdeční arytmie, dušnost, kašel, hypotenze, poruchy vědomí, mdloba – kolaps, závrať, horečka, křečové stavy, otok končetiny, žloutenka, zvětšené uzliny, krev v

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Chirurgie

Autor: Tomáš Pokrivčák

publisher: Triton

0 / 5
Publikace je určena studentům posledního ročníku lékařských fakult. S její pomocí si mohou zopakovat dosud získané znalosti před státní zkouškou z chirurgie. Využijí ji ale i čerství absolventi medicíny k upřesnění postupů při zajištění pacienta. Na relativně malém prostoru jsou přehledně shrnuty nejdůležitější informace z oblasti fyziologie, ale i popis klinických projevů, diagnostiky

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Radiochirurgie gama nožem

Autor: Roman Liščák

publisher: Grada

0 / 5
Kniha je určena neurologům, neurochirurgům, onkologům a radioterapeutům, ale také všeobecným lékařům jako příspěvek k postgraduálním textům v neurochirurgii. Komplexně pojatá a bohatě obrazově dokumentovaná publikace zveřejňuje skvělé výsledky pracoviště, které jsou plně srovnatelné se světovou špičkou.

Sleva 6 % z běžně ceny 274 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Akutní končetinová ischemie

Autor: Bohuslav Čertík

publisher: Grada

0 / 5
Nesprávná diagnostika a nedostatečná léčba kardiovaskulárních onemocnění vede k trvalé invalidizaci nemocného. Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě chronických ischemických projevů a jejich řešení tzv. revaskularizační léčbou prodlužuje život nemocného a odvrací často nevyhnutelné mutilující amputační výkony končetin a brání rozvoji těžkého neurologického postižení. Krásná celobarevná publikace

Sleva 6 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Moderní chirurgické metody léčby obezity

Autor: Martin Fried

publisher: Grada

0 / 5
Vzestup morbidní obezity má nyní vzestupnou tendenci nejen v populaci ekonomicky rozvinutých států Evropy a USA, ale šíří se celým světem. Obezita postihuje téměř všechny skupiny obyvatelstva a svými komplikacemi, především metabolickými a srdečně-cévními, ohrožuje života zejména mladých lidí. Léčba morbidní obezity není ani jednoduchá, ani krátkodobá. Jde totiž o komplikovaný a multifaktoriálně

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a

Sleva 6 % z běžně ceny 485 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem

Perioperační péče

Autor: Michaela Schneiderová

publisher: Grada

0 / 5
Učebnice je určena pro studenty postgraduálního studia oboru perioperační péče v chirurgických oborech a pro zdravotní sestry pracující na operačních sálech všech chirurgických oborů. Kromě aktualizovaných informací v perioperační péči obsahuje základní informace z anatomie, fyziologie, patologie.

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Chirurgie v extrémních podmínkách

Autor: Marcel Hájek

publisher: Grada

0 / 5
Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.

Sleva 6 % z běžně ceny 696 Kč

Naše cena: 654 Kč

Skladem

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Autor: Jiří Šrámek

publisher: Grada

0 / 5
Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány.

Sleva 6 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Chirurgie v kostce

Autor: Alexander Ferko

publisher: Grada

0 / 5
Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky.

Sleva 6 % z běžně ceny 526 Kč

Naše cena: 495 Kč

Skladem

Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Po více než 30 letech se čtenáři dostává do rukou ucelená monografie zabývající se chirurgií hlavových a periferních nervů. Kniha shrnuje poznatky z epidemiologie, patofyziologie a diagnostiky nervových poranění, úžinových syndromů a neuroonkologie a aktuální zkušenosti s jejich chirurgickou léčbou.

Sleva 6 % z běžně ceny 631 Kč

Naše cena: 594 Kč

Skladem

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Autor: Milan Krajíček

publisher: Grada

0 / 5
Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400

Sleva 6 % z běžně ceny 983 Kč

Naše cena: 924 Kč

Skladem

Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii

Autor: Lubor Stejskal

publisher: Grada

0 / 5
Kniha určená pro neurology a klinické neurofyziology, kteří pracují nebo se chystají pracovat na neurochirurgickém operačním sále, ale podnětná také pro ostatní neurology, neurochirurgy, ORL a anesteziology a intenzivisty. Je uveden účelný výběr modalit stimulačních odpovědí s ohledem na ohrožené funkce, způsob jejich vyšetření, meze normality a způsob hlášení tří stupňů abnormalit (informace —

Sleva 6 % z běžně ceny 204 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Nádory podjaterní oblasti

Autor: Zdeněk Kala

publisher: Grada

0 / 5
Kniha obsahuje nejmodernější poznatky o diagnostice a léčbě maligních procesů podjaterní oblasti a je do určité míry "návodem", jak postupovat v diagnostice a racionální léčbě těchto zdánlivě různorodých patologických procesů, a to nejen pro lékaře prvního kontaktu - praktické lékaře, ale především pro klinické specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy intervenční radiology aj.).

Sleva 6 % z běžně ceny 418 Kč

Naše cena: 393 Kč

Skladem

Chirurgická propedeutika

Autor: Miroslav Zeman

publisher: Grada

0 / 5
Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestsellerem. Svým obsahem přináší to, co bývá v učebnicích shrnuto pod pojmem OBECNÁ CHIRURGIE (symptomatologie chirurgických onemocnění, základy první předlékařské i lékařské pomoci, pravidla asepse a antisepse, základy místního

Sleva 6 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem

Náhlé příhody břišní

Autor: Pavel Pafko

publisher: Grada

0 / 5
Obdobná monografie chyběla na našem trhu několik desítek let a v této podobě vychází zcela poprvé. Je to kniha, která čtenářům (zejména mladým chirurgům) poskytne vyčerpávající informace při řešení náhlých příhod břišních. Kniha je ,,up to date“ se všemi možnými aspekty v této oblasti chirurgie a dává přehledný návod, jak náhlé příhody břišní řešit. Vedle klasických operačních

Sleva 6 % z běžně ceny 206 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Chirurgie ruky

Autor: Jaroslav Pilný

publisher: Grada

0 / 5
Mezinárodní kolektiv špičkových odborníků připravil tuto praktickou publikaci k diagnostice a terapii jednoho z nejčastějších poranění. Publikace zahrnuje problematiku traumatologie ruky, řešení poúrazových stavů a degenerativních postižení ruky, zahrnuje i problematiku loktu a předloktí ve vztahu k ruce.Kniha je bohatě obrazově dokumentována a kompletní obrazová dokumentae je rovněž

Sleva 6 % z běžně ceny 597 Kč

Naše cena: 561 Kč

Skladem

Komplikace v plicní chirurgii

Autor: Pavel Pafko

publisher: Grada

0 / 5
Kniha podává ucelený pohled na komplikace v plicní chirurgii - jak nejlépe vybrat a připravit pacienta k plicní resekci, jak komplikacím předcházet a minimalizovat jejich incidenci a jaké jsou možnosti jejich řešení. V publikaci jsou shrnuty jak zkušenosti ze světové literatury, tak zkušenosti a doporučení z našich pracovišť.Dobře obrazově dokumentovanou publikaci ocení kromě hrudních a

Sleva 6 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 356 Kč

SklademG K podpis SKY

Přihlášení uživatele