Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní obory a další literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

Autor: Jana Šeblová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Komplexně pojatá a přitom praktická a přehledná publikace, která je určena jak lékařům urgentní medicíny, tak všem lékařům, kteří se v prvním kontaktu ve svých ambulancích nebo v ambulancích nemocnic setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta.Kniha je však užitečná i pro studenty medicíny, záchranáře a další pracovníky nelékařských zdravotnických oborů. Dvoubarevná publikace obsahuje 53

Sleva 6 % z běžně ceny 594 Kč

Naše cena: 558 Kč

Skladem

Embryologie

Autor: Zdeněk Vacek

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Učebnice embryologie je druhým českým vydáním, které navazuje na jednu z prvních českých učebnic embryologie, napsanou prof. MUDr. Z. Frankenbergerem, vydanou Melantrichem ve 30. letech minulého století. Autor je žákem prof. Frankenbergera a bývalým dlouholetým pracovníkem Embryologického ústavu lékařské fakulty Karlovy univerzity. Publikoval okolo 200 vědeckých prací v oboru histologie a

Sleva 6 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

99 způsobů, jak zhubnout

Autor: David Frej

publisher: Triton

2.8 / 5
Víte, že:Hubnutí závisí na motivaci, vyvážené stravě a správném pohybu?Ovoce zpomaluje hubnutí?Mléčné výrobky včetně jogurtů zahleňují a nejsou při hubnutí vhodné?S vyšším příjmem zdravých tuků snadněji zhubnete?Při hubnutí máte méně pít, neboť velké množství tekutin zatěžuje ledviny a podporuje nadváhu?V této knize najdete jednoduše formulovaná a praktická doporučení, která se osvědčila při

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Hematológia a transfuziológia

Autor: Peter Kubisz

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Učebnica „Hematológia a transfuziológia“ je určená najmä študentom lekárskych fakúlt, m˘že však slúžiť aj ako doplnok pre postgraduálne štúdium v odbore hematológia a transfuziológia, vnútorné choroby a všeobecné lekárstvo. Jej text je rozdelený do 12 hlavných kapitol, ktoré podávajú stručný prehľad problematiky hematológie — od klinického vyšetrenia, laboratórnych vyšetrovacích metód až po

Sleva 6 % z běžně ceny 251 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Imunitní systém

Autor: Yehuda Shoenfeld

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Překlad skvěle napsané knihy slovenského autorského kolektivu (předmluvu napsala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.). Publikace je přínosem pro odborníky i laiky — je určena zejména studentům středoškolského i vysokoškolského studia, laborantům, medikům, farmaceutům, biochemikům, biologům a samozřejmě lékařům. Tato učebnice má leccos navíc, co v existujících českých imunologiích dosud

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Atlas fyziologických regulací

Autor: Otomar Kittnar

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Převážně obrazová učebnice s 329 schématy a s doprovodným shrnujícím textem. Schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů, které napomáhají k pochopení regulačních pochodů v organizmu a které jsou zodpovědné za udržování stálého vnitřního prostředí organizmu.Dvojbarevná publikace je určena studentům medicíny, popřípadě nelékařských zdravotnických

Sleva 6 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

Autor: Roman Remeš

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha se zaměřuje zejména na pochopení a zvládnutí základních dovednosti ve specifickém prostředí přednemocniční neodkladné péče. Zpracovává problematiku vyšetření pacienta, neodkladné resuscitace, management dýchacích cest a dýchání, zajištění přístupu do krevního oběhu, podávání farmak a infuzních roztoků, dále pak léčbu jednotlivých akutních stavů v přednemocniční péči. Čtenář v ní

Sleva 6 % z běžně ceny 314 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Angličtina pro fyzioterapeuty

Autor: Helena Gogelová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Na českém knižním trhu dosud chybějící publikace určená fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, studentům fyzioterapie a lektorům zdravotnické angličtiny. Nepostradatelná příručka také pro ty, kteří se chystají vycestovat za prací či studiem do anglicky mluvících zemí. Dílo přehledně mapuje oblast fyzioterapie, přičemž se soustřeďuje na jazykové schopnosti a slovní zásobu potřebné pro praxi.

Sleva 6 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Fyzikální terapie

Autor: Jiří Poděbradský

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Autoři přinášejí v publikaci souhrn moderní teorie fyzikální léčby a algoritmů jejího racionálního předepisování jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuty. Ve speciální části uvádějí jednotlivé druhy fyzikální terapie. Publikace je vhodná jako základní učebnice a je nezbytná i pro postgraduální studium jak v oborech FBLR/RMS, tak pro bakalářské — magisterské studium. Je doplněna 18 listy

Sleva 6 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem

Němčina pro lékaře

Autor: Ivana Mokrošová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace je určena nejen medikům, ale zejména lékařům, kteří vyjíždějí do zahraničí - německy mluvících zemí (zejména do Spolkové republiky Německo). V této podobě a rozsahu tak zaplňuje na našem knižním trhu dosud prázdné místo.V knize najdete popis orgánových systémů, potřebné informace o systému zdravotní péče v Německu, odebírání anamnezy a komunikaci s nemocným, psaní služebních dopisů,

Sleva 6 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem

Základy klinické obezitologie

Autor: Vojtěch Hainer

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace přináší současný pohled na obezitu jako na komplexní nemoc, která v posledních desetiletích nabyla charakteru celosvětové epidemie se závažnými zdravotními a sociálně-ekonomickými dopady. Čtenář se seznámí jak s epidemiologií a etiopatogenezí obezity, tak se současnými postupy v diagnostice, léčbě a prevenci obezity. Autorský kolektiv tvoří lékaři a vědci, kteří jsou uznávanými

Sleva 6 % z běžně ceny 543 Kč

Naše cena: 510 Kč

Skladem

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

Autor: Viliam Dobiáš

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách i na Slovensku, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím ve zdravotnické záchranné

Sleva 6 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému — pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů a zejména zdravotníkům-záchranářům a klinickým pracovníkům. Obsahuje nejen teorii a praktické postupy, ale i zkušenosti z likvidování katastrof a hromadných neštěstí doma i v zahraničí.

Sleva 6 % z běžně ceny 849 Kč

Naše cena: 798 Kč

Skladem

Inovativní zobrazovací metody

Autor: Jiří Ferda

publisher: Galén

0 / 5
Novinka
Monografie podává přehled o současných moderních postupech diagnostického zobrazování a postupů terapie vedené zobrazovacími metodami. Jsou zmíněny trendy vývoje v posledních 30 letech a poté je věnována pozornost zobrazování neuroendokrinních nádorů, zátěžovému perfuznímu zobrazení myokardu pomocí CT, chemické analýze složení močových konkrementů, multiparametrickému zobrazování

Sleva 6 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Klinická propedeutika

Autor: Marie Nejedlá

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Klinická propedeutika je určena nejen pro studenty ošetřovatelství, ale i pro sestry v praxi. Přináší využití metod fyzikálního vyšetření v práci sestry, zjišťování informací a sledování změn ve zdravotním stavu nemocného.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Péče o psychiku onkologicky nemocných

Autor: Olga Dostálová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Podpora nemocného v době náročné onkologické léčby je součástí péče sestry o něj i o jeho blízké. Vhodná komunikace, empatie, přístup a respektování lidské důstojnosti jsou základní rysy produktivního chování sestry.

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Tichý dech

Autor: Jan Trachta

publisher: Paseka

0 / 5
Kniha Tichý dech přináší svědectví mladého českého chirurga z afrického Konga a z Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři ihned po ničivém zemětřesení. Zároveň jde o velmi osobní výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení. Brzy byl ale konfrontován nejen se všudypřítomným utrpením mnohdy končícím zbytečnou smrtí, ale i s neznalostí a neochotou některých tamních lékařů

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Rehabilitace motoriky člověka

Autor: Rastislav Druga

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha přehledně shrnuje poznatky o centrálních mechanismech řízení hybnosti a informuje o možnostech odstranění, popřípadě zmírnění poruch motoriky metodami moderní léčebné rehabilitace.

Sleva 6 % z běžně ceny 424 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Nemocný a chronické onemocnění

Autor: Elena Gurková

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Monografie čtenářům přináší ucelenou problematiku subjektivního pojetí onemocnění pacienta, uplatnění v tvorbě edukačních programů a v individualizaci edukace. Přispívá tak k obohacení, rozšíření pohledu na instrumentální obsah edukace, na podpůrné intervence zaměřené na ovlivnění nesprávných přesvědčení pacientů.

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální obstrukcí

Autor: František Salajka

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace se zabývá problematikou hodnocení kvality života u nemocných s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí. V úvodu je charakterizována kvalita života ovlivněná zdravotním stavem. Dále jsou podrobně probrány faktory spojené s bronchiální obstrukcí, které kvalitu života ovlivňují — dušnost, hodnoty plicní funkce, psychologické faktory a další. Publikace dokládá světové

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Infekční choroby a intracelulární parazitismus bakterií

Autor: Aleš Macela

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace je určena jak klinikům, tak teoretikům - těžit z ní mohou zejména mikrobiologové, infekcionisti, internisti, biologové i imunologové. Intracelulární bakteriální patogeny jsou různorodou skupinou mikroorganismů vyvolávající velice závažná infekční onemocnění. Proti nim má současná medicína pouze omezené prostředky obrany. Jednou z možností, jak přispět k lepšímu pochopení vzájemných

Sleva 6 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Medicínsko-právní terminologie

Autor: Lubomír Vondráček

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace. Kniha jim pomůže vzájemně lépe komunikovat a vyhnout se nedorozuměním způsobeným odlišnostmi oborů a jejich základní terminologie, formuluje srozumitelně a jednoduše základní pojmy obou oborů, se kterými se mohou při své činnosti

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Ptačí chřipka

Autor: Běla Tůmová

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha zasvěceným způsobem shrnuje dosavadní poznatky, epidemiologické situace předcházející (v řadě zemí a oblastí), situaci současnou i možné problémy, které se musí objevit vzhledem k prokázané postupující rekombinaci virů. Publikace má tak význam pro zabezpečení Národního pandemického plánu České republiky (při jehož tvorbě autorka významně spolupracovala), což se týká nejen všech složek

Sleva 6 % z běžně ceny 212 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Zevní dermatologická terapie a kosmetika

Autor: Jiří Záhejský

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Známý brněnský odborník - dermatolog, předkládá koncepčně zcela ojedinělou publikaci, pojednávající o zevní terapii v dermatologii a kosmetice. Vychází ze současných poznatků o vývoji kůže jako orgánu respektujícího regionální specificity kůže v různých tělesných oblastech. Těm dále odpovídají i zevní terapeutické postupy a současné vývojové trendy v nabídce dermatologických a kosmetických

Sleva 6 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 215 Kč

SklademPřihlášení uživatele