Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Politologie

Nejprodávanější v této kategorii

Sociologie stáří a seniorů

Autor: Petr Sak

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Česká společnost prochází řadou změn, k nejzávažnějším patří její stárnutí jako důsledek demografických a společenských procesů. Člověku bylo od počátku 20. století přidáno třicet let života. To je ovšem pouze vnější ukazatel. Co se však děje uvnitř prodlouženého stáří? Mění se kvalita života seniorů? Ovlivňuje proměna obsahu stáří a sociální pozice seniorů i samotnou společnost? Na tyto a další

Sleva 6 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Španělští Bourboni

Autor: Juan Granados

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Český čtenář má poprvé příležitost podrobněji nahlédnout do nesmírně zajímavé historie jedné z nejmocnějších panovnických dynastií Evropy, která vládla ve Francii, v několika italských státech a od roku 1700 také ve Španělsku, kde s krátkými přestávkami vládne dodnes. Autor postupuje chronologicky, své líčení začíná nástupem Filipa V. na španělský královský trůn v době, kdy ve Francii vládne

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Sociální politika

Autor: Ivana Duková

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální politiky v systému politiky státu. Dále umožní žákům poznat historii, hodnoty, pravidla, principy, nástroje, druhy subjektů, funkce a cíle složek sociální politiky v oblasti zdravotní, rodinné, bytové, zaměstnanosti, vzdělávací. Osvětlí vývoj sociální politiky,

Sleva 6 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Privatizace bezpečnosti

Autor: kolektiv a

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontují zahraniční i české zkušenosti s privatizací bezpečnosti. Shrnují poznatky dosavadního výzkumu příčin

Sleva 6 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony

Autor: Libuše Neščáková

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží

Sleva 6 % z běžně ceny 458 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Průvodce sociologií

Autor: Jan Jandourek

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Sociologie je dnes moderním, stále se rozvíjejícím oborem. Kde a kdy se ale tento obor zrodil? Které osobnosti ho utvářely a utvářejí? Čím vším se sociologie zabývá, kam směřuje? Právě na tyto a podobné otázky odpovídá publikace Průvodce sociologií. Kniha svým pojetím vychází z celosvětových sociologických trendů, je ale obohacena i o současné reálie české společnosti. Svou přehledností a

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Sociologie politiky

Autor: Emanuel Pecka

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Sociologie politiky je považována v současné době za nejvýznamnější sociologickou disciplínu. Přinášíme vám proto publikaci, která pečlivě mapuje všechna důležitá témata tohoto oboru. Renomovaný český autor, prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., se věnuje zejména klasické sociologii politiky, sociálnímu a politickému chování. Přináší informace o teorii národů a davu, politických systémech, politickém

Sleva 6 % z běžně ceny 254 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Moc nemocných

Autor: Martin Komárek

publisher: Práh

0 / 5
Novinka
Brilantní, čtivá a vtipná analýza nejvýraznějších kauz a aktérů polistopadového vývoje. Jestliže normalizační dobu nejvýstižněji popsal Václav Havel ve své Moci bezmocných, je tato kniha Martina Komárka – mnohaletého politického komentátora deníku Mladá fronta – asi nejvýstižnějším popisem toho, co se tu děje v posledních dvaceti pěti letech. Můžeme ji číst jako obžalobu, jako výstižnou

Sleva 6 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Česká demokracie po roce 1989

Autor: Jan Bureš

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

Autor: Jakub Charvát

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého množství odborné politologické literatury, ba dokonce patří k nejvýznamnějším tématům soudobé politologické analýzy.

Sleva 6 % z běžně ceny 208 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Úvod do studia mezinárodních vztahů

Autor: Josef Smolík

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Správný student mezinárodních vztahů potřebuje mít znalosti mezinárodních dějin, práva, ekonomiky a stejně tak i zahraniční politiky a mezinárodní politiky. Tato publikace je právě tím prvním krokem na cestě za poznáním mezinárodních vztahů.

Sleva 6 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Unie blízká i vzdálená

Autor: Tomáš Břicháček

publisher: Institut Václava Klause

0 / 5
Novinka
Kniha Tomáše Břicháčka osobitě a výstižně analyzuje dopady našeho desetiletého členství v EU. Evropská unie je opravdu blízká a všudypřítomná, pokud jde o působení na naše životy, jak říká autor, ale zároveň je i vzdálená, pokud jde o možnost občanů podílet se v ní na politickém rozhodování. Na této dichotomii staví Tomáš Břicháček svou knihu nejen názvem, ale celkovou stavbou a argumentací.

Sleva 6 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Válka o Irák

Autor: Michal Kubal

publisher: Volvox Globator

0 / 5
Novinka
Publikace tří českých novinářů, přímých aktérů války v Iráku, přináší v deníkové formě jejich osobní svědectví. Každý ze tří reportérů viděl válku odjinud a každý z nich si odnesl trochu jinou zkušenost. Michal Kubal z České televize působil jako jediný český novinář během války přímo v Bagdádu, kde z bezprostřední blízkosti sledoval drama koaliční vzdušné ofenzivy, proplétal se neprůhlednými

Sleva 6 % z běžně ceny 1 267 Kč

Naše cena: 1 191 Kč

Skladem

Dejiny polície v europskom kontexte

Autor: Jozef Makar

publisher: MEA2000 o. z.

0 / 5
Novinka
Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc., a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín Európy. Ozrejmuje a zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk sumarizuje tie poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Pápež František: Táto ekonomika zabíja

Autor: Andrea Tornielli

publisher: Fortuna Libri SK

0 / 5
Novinka
Nie neľudskej ekonomike Stačilo niekoľko viet, ktoré pápež povedal proti „ekonomike, ktorá zabíja“, aby ho označili za marxistu. Že autormi istých komentárov sú vydavatelia finančných denníkov alebo predstavitelia niektorých pravicových hnutí, pravdepodobne nikoho neprekvapuje. Oveľa prekvapujúcejšie je, že s nimi súhlasí aj časť katolíckeho sveta. O sociálnej

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti

Autor: a kolektiv

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komanditní a veř. obchodní spol.) a kapitálových společností (s. r. o. a a. s.). Jednotlivé kapitoly jsou přehledně a podrobně členěny. Každý

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Autor: a kol.

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních – Zákon o veřejných rejstřících: Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé

Sleva 6 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy

Autor: Vladimír Hruška

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
V ojedinělé publikaci autor poradí všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jak sestavit potřebné smlouvy a předpisy v souladu s novým zákoníkem práce platným od roku 2007. Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravené „kuchařky“ pro sestavování potřebných písemností. V tomto komplexním průvodci kolektivním vyjednáváním najdete zpracované vzory kolektivní smlouvy,

Sleva 6 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Jak na spolkový rejstřík

Autor: Jaroslav Benák

publisher: Grada

0 / 5
Novinka
Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů a přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Mein Kampf

Autor: Adolf Hitler

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
Novinka
Kniha Mein Kampf představuje jeden ze základních dokumentů nacistické ideologie, která v minulosti zapříčinila miliony mrtvých. Obsahuje mnoho polopravd a lží, propagandistickou demagogii a názory nehumánní, rasistické a odporující zákonům demokratických států. Čtenář koupí této knihy potvrzuje, že si je těchto skutečností vědom a že jejího obsahu

Sleva 6 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Právo šaría pro nemuslimy

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
Novinka
Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jeho nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás dotýká? Jaké budou důsledky, dovolíme-li muslimům řídit se šaríou a ne našimi zákony? Každý požadavek muslimů je založen na myšlence nastolení práva šaría

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Hadísy

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
Novinka
Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života. Jeho slova a činy se souhrnně nazývají sunna. Tu můžeme poznat mimo jiné na základě tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy. Pro muslimy jsou hadísy mnohem směrodatnější než korán. Nám pak o Mohamedovi zprostředkovávají úchvatné záznamy. Víme, jak vypadal, jaký měl smysl pro humor, jakým

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Samostudijní kurz politického islámu

Autor: Bill Warner

publisher: Center for the Study of Politi

0 / 5
Novinka
V médiích se objevuje řada názorů na islámskou doktrínu, ale žádná fakta. Nikdo totiž nestuduje základní zdroj znalostí o skutečné povaze islámu – Mohameda a Alláha. Tento samostudijní kurz vychází ze tří islámských zdrojových textů: koránu, síry (Mohamedova životopisu) a hadísů (jeho tradic). Pokud budou vaše znalosti vycházet z těchto původních textů, bude je možné ověřit a vaše porozumění bude

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Musíš znát... Občanské právo procesní

Autor: Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
Novinka
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva procesního za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu, případně vrchních a krajských soudů – jsou přehledně a heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Pro snazší pochopení rozebírané problematiky je každé heslo vybaveno

Sleva 6 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 253 Kč

SklademPřihlášení uživatele