Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura

V dobrých rukou

Autor: Pavel Hošek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho cílem je zprostředkovat skutečnost, kterou sám prožil: setkání s Bohem, který je za biblickými texty, i důsledky, které toto setkání mělo pro jeho život. Dokáže ilustrovat velké pravdy na prostých životních příkladech, přitom mu nechybí ani smysl pro humor.

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Destrukce české státní správy

Autor: Kolektiv autorů - Edvard Outrata,Vlastimil Růžička

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Jedním  z hlavních  předpokladů  úspěšné  moderní  demokracie  a právního  státu  je  profesionalita  a nezávislost  státní  správy,  nezávislé,  výkonné  úřednictvo.  Zpolitizování  státní  správy,  korupce,  neprůhlednost  v zacházení  se

Sleva 6 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře

Autor: Kolektiv autorů - Nevenka Vlková,Petr Vaďura

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Záznam  cyklu  rozhlasových  dialogů  Petra  Vaďury  s RNDr. Ivanou  Vlkovou,  řeholní  sestrou  řádu  dominikánek  a děkankou Cyrilometodějské  teologické  fakulty  Univerzity  Palackého  v Olomouci  o knize  Izajáš,  jednom  z vrcholných  textů

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Etika, život, instituce

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Výsledky  moderní  evoluční  biologie  naznačují,  že  mravnost  v lidských  společnostech  není  jen  nějakou  konvenční  „nadstavbou“,  nýbrž  navazuje  na podstatné  rysy  všeho  živého  a rozvíjí  je  specificky  lidskou  kulturou.  Jednající  člověk

Sleva 6 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Měl jsem štěstí na lidi

Autor: Kolektiv autorů - Josef Beránek,Václav Vacek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Křesťanství  nabízí  cestu,  jak  se  stát  svobodným  a dospělým  člověkem,  říká  nonkonformní  kněz  Václav  Vacek. Životopisný  rozhovor  sleduje  jeho  životní  cestu  od dětství  v podhůří  Orlických  hor,  postupné  hledání  životního  povolání

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Evropské duchovní dějiny

Autor: Friedrich Heer

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Jedinečný  průřez  vývojem  evropského  náboženského  a filosofického  myšlení  od konce  antiky  do 19.  století.  Kniha  rakouského  historika,  autora  řady  monografií  a zejména  velkých syntéz,  je  Heerovou   nejrozsáhlejší  „esejí“ o myšlenkových

Sleva 6 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Autor: Martin Putna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na ­řeckém Krymu po současnost: od svatého ­Vladimíra k Vladimiru ­Putinovi a od jurodivých

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Země bez obzoru

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Heryán,Petr Vaďura

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Rozhovor s oblíbeným knězem, salesiánem, milovníkem rockové hudby a undergroundu

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity

Autor: Martin C. Putna

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Podoby náboženství v americké společnosti mohou fascinovat svou mnohostí až nepřehledností. Autor, dlouhodobě se zabývající vztahem kultury a náboženství, nabízí přehledný klíč: probírá hlavní americké církve a duchovní proudy, jak se postupně objevovaly v amerických dějinách a jak se promítaly do společenského života i do umělecké tvorby, zvláště do literatury a filmu. Jednotlivé „obrazy“ tak

Sleva 6 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Petr Chelčický

Autor: Jaroslav Boubín

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Petr Chelčický představuje osobnost významu světového: především svým důrazem na nenásilí předznamenal mnohé myslitele pozdějších epoch. Kniha J. Boubína představuje život a dílo Petra Chelčického, výklad jeho učení, především sociálního (například v problematice trestu smrti). Věnuje se rovněž rezonanci a působení Chelčického myšlení v českém prostředí i u velikánů dějin světových (Lev

Sleva 5 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Svět islámu

Autor: Felix Tauer

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Felix Tauer (1893–1981) byl žákem proslulého A. Musila, vynikajícím znalcem perské literatury a dějin islámských zemí vůbec a jedním ze zakladatelů české orientalistiky. Jeho zájem o islámskou kulturu ho přivedl na studia do Istanbulu (1921–1922), kde studoval turecké, arabské a perské rukopisy. Po návratu se habilitoval (1925) a posléze působil jako profesor dějin islámských zemí na

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Veselé chvíle v životě lidu českého

Autor: Čeněk Zíbrt

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Kulturní dějepisec a národopisec dr. Čeněk Zíbrt sleduje ve svém populárně vědeckém díle obyčeje českého a slovenského lidu a zachycuje zejména humor, kterým byly tyto zvyky okořeněny. Kniha vznikla uspořádáním národopisných studií a byla posléze rozdělena do osmi souborů. Čtenář zde nalezne popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara spojené s pomlázkou, pojednání o Letnicích a dožínkách.

Sleva 6 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Kouzelná zahrada biologie

Autor: Gottfried Schatz

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Eseje o postavení člověka v přírodě

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Moc, peníze a právo

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
* Proč se peníze a politická moc navzájem přitahují a kde vzniká korupce?

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Etika / Základní otázky života

Autor: Wolfgang Huber

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Řešení etických dilemat všedního dne

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Biblické divy a zázraky

Autor: Josef Imbach

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se

Sleva 6 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Rodiče a děti

Autor: Zdeněk Matějček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Nové vydání knihy významného českého psychologa s předmluvou psycholožky a rodinné terapeutky Ludmily Trapkové Text doprovázejí desítky dětských ilustrací V době tak znejištěné, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout ke „klasice“, k níž dnes nepochybně patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa profesora Matějčka. V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Ve stínu islámu / Menšinová náboženství na Blízkém východě

Autor: kolektiv

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Původní monografie českých odborníků mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení náboženských menšin Kniha vychází z přímých terénních průzkumů a osobních zkušeností V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu.

Sleva 6 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Církev, tradice, reforma / Odkaz Druhého vatikánského koncilu

Autor: Tomáš Petráček

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Stále živé otázky a odpovědi Druhého vatikánského koncilu Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého milénia. Jak je to s otázkou změny, vývoje, kontinuity a diskontinuity v dějinách církve? Opravdu byl koncil „jenom“

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Hledání druhé Země

Autor: Stuart Clark

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Nové objevy o dvojčeti Země – i jinde ve vesmíru může existovat ­život! Roku 1995 dva švýcarští astronomové objevili planetu obíhající jinou hvězdu než naše Slunce. Tento objev navždy proměnil naše chápání vesmíru, neboť dokazoval, že Země a další nebeská tělesa v naší sluneční soustavě nejsou ve vesmíru osamělá. Dnes, o více než dvacet let později, známe přes

Sleva 6 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Na rozhraní / Krize a proměny současného světa

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Bárta,Martin Kovář,Otakar Foltýn

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Úvahy expertů o současném stavu společnosti

Sleva 6 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Anarchismus / Svoboda proti moci

Autor: Kolektiv autorů - Slačálek Ondřej Tomek Václav,

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Václav Tomek, významný český historik politického myšlení, autor řady prací o dějinách českého anarchismu, a Ondřej Slačálek, znalec současného anarchismu, zde poprvé v české odborné literatuře podávají souhrnný obraz vývoje této kdysi vlivné politické ideologie od jejího zrodu v 1. polovině XIX. století až do současnosti, přičemž při hledání jejích kořenů dospívají hluboko do středověku, u nás

Sleva 7 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Hermeneutika jako teorie porozumění / Od základních otázek jazyka k výkladu Bible

Autor: Petr Pokorný

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu") jsou v první části této přehledné publikace seřazeny podle ustálených oblastí, pro jejichž výzkum byly postupně vypracovány metodické postupy. Ukazuje se, že již od poloviny 18. století lze mluvit o moderní tradici

Sleva 6 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Mistr Eckhart a středověká mystika

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími poznámkami otevírá přístup k předkládaným spisům širokému okruhu čtenářů. Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova

Sleva 6 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem


Může se hodit…


G K podpis SKY
Letní čtení

Přihlášení uživatele