Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Angličtina

Angličtina žádná dřina 2

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Pracovní sešit pokračuje v procvičení slovíček z oblastí: Introduction, Nature, Prepositions, Animals, Verbs, Fruit, Food and drinks, Numbers and shopping.

Sleva 12 % z běžně ceny 41 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! 1. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Hello, I´m a Teddy Bear… takto vás na začátku naší pracovní učebnice vítá nový plyšový kamarád žáků, medvídek Sam. Moc rád zpívá, jeho písničky vás naučí rychle a snadno zvládnout základní fráze a mluvnické učivo. Při pohybových rozcvičkách se Samem si s písničkami a básničkami žáci zafixují správnou výslovnost slov. S maňásky medvídky z rodiny Sama si zahrajete divadlo a naučíte se tak plynule

Sleva 12 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! 2. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Hello, I´m a Teddy Bear… takto vás na začátku naší pracovní učebnice vítá nový plyšový kamarád žáků, medvídek Sam. Moc rád zpívá, jeho písničky vás naučí rychle a snadno zvládnout základní fráze a mluvnické učivo. Při pohybových rozcvičkách se Samem si s písničkami a básničkami žáci zafixují správnou výslovnost slov. S maňásky medvídky z rodiny Sama si zahrajete divadlo a naučíte se tak plynule

Sleva 12 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

CD Listen and play - WITH TEDDY BEARS!, 2. díl

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Obě CD tvoří nedílnou součást učebnice, velká část prezentovaných cvičení má poslechový základ (symbol CD v pracovní učebnici). Poslechem CD s promluvami dospělých i dětských rodilých mluvčích si žáci a žákyně nacvičí a upevní správnou výslovnost a naučí se na cizí jazyk přirozeně reagovat. Součástí CD jsou i všechny písně s hudebním doprovodem a básně.

Sleva 12 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 1. díl

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Obsahuje nahrávky slovní zásoby každé lekce, dialogů, písní a říkadel stejně jako doplňující materiály k nacvičování správné výslovnosti. Učební materiál na CD je namluven rodilými mluvčími, dospělými i dětmi, čísla jednotlivých stop odpovídají údajům v učebnici.

Sleva 12 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

CD Listen and play - WITH ANIMALS!, 2. díl (2 CD)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Obsahuje nahrávky slovní zásoby každé lekce, dialogů, písní a říkadel stejně jako doplňující materiály k nacvičování správné výslovnosti. Učební materiál na CD je namluven rodilými mluvčími, dospělými i dětmi, čísla jednotlivých stop odpovídají údajům v učebnici.

Sleva 12 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

CD Listen and Speak, 1. díl

publisher: NNS

0 / 5
CD obsahuje nahrávky namluvené rodilými mluvčími.

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

CD Listen and Speak, 2. díl

publisher: NNS

0 / 5
CD obsahuje nahrávky namluvené rodilými mluvčími.

Sleva 6 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Word bank - Slovníček - Listen and Speak With friends!

publisher: NNS

0 / 5
Novinka
K učebnicím pro 2. období je již vzhledem k objemnější slovní zásobě, ale také s ohledem na podporu aktivní práce se slovníkem, koncipován samostatný slovník. Slova jsou ve slovníku uspořádána podle stran jednotlivých lekcí. Následují po sobě v pořadí, ve kterém jsou uvedena v textu učebnice, což žákům a žákyním umožňujevytvořit si podle jejich posloupnosti i osnovu příběhu.

Sleva 6 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem u dodavatele

CD Word bank (CD ke slovníčku)

publisher: NNS

0 / 5
Novinka

Sleva 6 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and speak with friends! 2. díl (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Horáčková Aneta,Štiková Věra

publisher: NNS

0 / 5
Učební materiály určené k výuce anglického jazyka pro 1.–5. ročník základních škol (LISTEN AND PLAY pro 1. období RVP ZV, LISTEN AND SPEAK pro 2. období RVP ZV) dosahují úrovně očekávaných výstupů RVP ZV 2016.

Sleva 6 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and speak with friends! 2. díl (pracovní sešit)

Autor: Věra Štiková

publisher: NNS

0 / 5

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice je vhodná i pro žáky, kteří začínají s angličtinou až ve 3. třídě. Žáky 3. ročníku provází učebními materiály skupinka dětí a kočička kouzelnice. Žáci s nimi prožívají různá dobrodružství, při kterých zvládnou učivo tohoto ročníku. Učebnice anglického jazyka obsahují kromě klasického textu informačního charakteru mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, cvičení pro nácvik správné

Sleva 12 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Žáky 3. ročníku provází učebními materiály skupinka dětí a kočička kouzelnice. Žáci s nimi prožívají různá dobrodružství, při kterých zvládnou náročnější učivo tohoto ročníku. Učebnice anglického jazyka obsahují kromě klasického textu informačního charakteru mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, cvičení pro nácvik správné výslovnosti, praktické opakování učiva lekce, projektová cvičení

Sleva 12 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

LISTEN AND PLAY With magicians! 1. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit je zpracován formou typových cvičení, která se v jednotlivých lekcích pravidelně opakují. Cvičení jsou zaměřena na procvičení psané podoby slov a vět, skladby slov a vět, tvoření frází, konverzačních rozcviček, čtení s porozuměním textu a nácviku správné výslovnosti. Pracovní sešit obsahuje i spoustu situačních scének, při kterých si žáci osvojují grafickou podobu

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

LISTEN AND PLAY With magicians! 2. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice je doplněna pracovními sešity, ve kterých prostřednictvím černé kočičky v čarodějnických úkolech žáci postupně odkryjí psanou podobu osvojovaných slov z tajemných světů, do kterých spolu s ní v průběhu školního roku nahlédnou. Na konci pracovního sešitu jsou vloženy instrukce ke cvičením v českém jazyce.

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Metodický průvodce Listen and play 1

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Metodický průvodce k učebnici anglického jazyka LISTEN AND PLAY pro 1. ročník, 1. a 2. díl, obsahuje přehled učebních materiálů k výuce anglického jazyka, přehledy gramatiky, frází a slovní zásoby učebnice, metodické pokyny k jednotlivým cvičením v učebnici, očekávané výstupy, klíčové kompetence, návrhy mezipředmětových vazeb a průřezových témat.

Sleva 12 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and play - WITH ANIMALS! (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice je doplněna pracovním sešitem, ve kterém si pro vás zvířátka připravila zábavné a velmi praktické úkoly k nácviku psané podoby slov. Při hrách se zvířátky si procvičíte také čtení slov. Úkoly vycházejí z pohybových, hudebních a výtvarných dovedností žáků. Tímto přitažlivým způsobem si žáci osvojují v příjemné atmosféře své počáteční znalosti a dovednosti s cizím jazykem.

Sleva 12 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! - Sada karet s obrázky slovní zásoby

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Veškerá slovní zásoba obou dílů učebnice je vyobrazena na této sadě 86 obrázkových karet, kterou může vyučující využít při řadě her a pohybových aktivit, na které odkazují instrukce v pracovní učebnici.

Sleva 12 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and play - WITH ANIMALS! 1. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
čebnice i pracovní sešit organicky navazují na učivo prvního ročníku. Žáci budou nadále průběžně využívat slovní zásobu a gramatické jevy, které si osvojili, a dále si je prohloubí a doplní v rámci dalších témat volených úměrně k této věkové skupině a zároveň v návaznosti na učivo z dalších předmětů. Ve druhém ročníku se žáci začínají aktivně seznamovat s grafickou podobou slov i nácvikem čtení

Sleva 12 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and Speak 4, 1. díl (učebnice)

Autor: Věra Štiková

publisher: NNS

0 / 5
Učebnice anglického jazyka Listen and Speak navazují na ucelenou řadu učebních materiálů pro výuku anglického jazyka v 1. období RVP ZV (LISTEN AND PLAY). Učebnice je rozdělena do 2 dílů. V každém z nich na žáky čeká 5 lekcí. Lekce je zaměřena vždy na dva tematické celky, které spolu úzce souvisejí – žáci si rozšiřují slovní zásobu v rámci tématu, který je jim známý již z nižšího ročníku,

Sleva 6 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and Speak, 2. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
Učebnice anglického jazyka Listen and Speak navazují na ucelenou řadu učebních materiálů Listen and Play pro výuku anglického jazyka v 1. období RVP ZV.

Sleva 6 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and Speak 4, 1. díl (pracovní sešit)

Autor: Věra Štiková

publisher: NNS

0 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit.

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem u dodavatele

Listen and Speak, 2. díl (prac. sešit)

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Obálky pracovních sešitů jsou využity ke hře.

Sleva 6 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele