Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Cabada Ladislav

Smíšené volební systémy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
15 %
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Sleva 15 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Panregiony ve 21. století: vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů

Autor: Kolektiv autorů - Cabada Ladislav,Šanc David,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Rozpad bipolárního mezinárodního systému na přelomu 80. a 90. let 20. století výrazně posílil potenciál a dynamičnost politických procesů vázaných na světové makroregiony. Panregiony tak v soudobých politických procesech spojených s posilováním vzájemné interdependence a víceúrovňového vládnutí přestavují významné aktéry, jimž je nutné věnovat dostatečnou badatelskou pozornost. Cílem knihy je na

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Politický systém České republiky - Historie a současnost

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Karel Vodička

publisher: Portál s.r.o

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů vztahujících se k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice a ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a

Sleva 15 % z běžně ceny 677 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem u dodavatele

Ztraceny v tranzici? - Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Cabada,Vít Hloušek,Petr Jurek

publisher: Masarykova univerzita v Brně

0 / 5
22 %
Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině roku 2013. Autoři

Sleva 22 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Současná komparativní politologie. Klíčové koncepty

Autor: Kolektiv autorů - Cabada Ladislav,Stulík Ondřej,Charvát Jakub

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha si klade za cíl postihnout a analyticky využít nejnovější trendy v rámci tohoto dynamického podoboru politologie. S využitím multidisciplinárních a transdisciplinárních přístupů se autoři zaměřují na klíčová témata, jež tvoří jádro sou-dobé politologie. Postupně jsou tak představeny a analyzovány politické ideologie, systémy vládnutí, státnost, regionalismus, reprezentace zájmů, političtí

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia politické vědy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publika je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě. Publikace je vhodná nejen pro pracovníky a studenty politologie a příbuzných oborů v rámci všech českých vysokých škol, ale i pro zájemnce z neakademického prostředí, především zástpuce médií, pracovníky státní správy a samosprávy a také

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Evropa regionů

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Regionalizace a regionalismus představují politické procesy, které v posledních desetiletích významným způsobem ovlivňují vývoj Evropy, Evropské unie a jejích členských států. Revitalizace regionálních etnonacionalistických politických proudů v 60. a zejména 70. letech 20. století i shora řízený proces decentralizace evropských států vedly k oživení regionálních procesů a v mnoha případech ke

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Etika a mezinárodní politika

Autor: Kolektiv autorů - Cabada Ladislav,Waisová Šárka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Již celá desetiletí probíhá diskuse o významu etiky pro mezinárodní politiku a její relevanci pro teoretické zkoumání mezinárodních vztahů. Tato diskuse je vedena mezi těmi, kteří říkají, že mezi etikou a zahraniční politikou neexistuje naprosto žádná spojitost, a těmi, kteří se domnívají, že morální hodnoty jsou esenciálním prvkem mezinárodních vztahů. Domníváme se, že v době, kdy ve

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Koalice a koaliční vztahy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány jak situaci v České republice, tak i srovnání se situací ve vybraných evropských zemích. V první části práce jsou na různých teoretických modelech ověřovány a analyzovány

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Czechoslovakia and Czech in World Politics

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
The book Czechoslovakia and Czech Republic in World Politics is designed for use in courses on Czech and Central European politics for foreign students participating on various study programs at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen. Unlike a number of such textbooks, we believe it is necessary and possible to introduce students to the literature on Czech,

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Integrating with the European Union

Autor: Cabada Ladislav (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
The book you are holding in your hands is a compilation of research articles presented at the conference. The quality of contributions has been tested in several stages. Primarily, all proposals for conference papers were first considered by selection board. The ones fulfilling the highest criteria have been approved for publication and later pee-reviewed. We believe this book proves to be a

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích

Autor: Cabada Ladislav (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Tento sborník je výstupním materiálem z Výroční konference Česko-německého diskusního fóra, jež byla věnována problematice subsidiarity. Cílem tohoto setkání bylo rozvinout diskuzi a představit tento fenomén v kontextu česko-německých vztahů, které představují jeden z nejcitlivějších bodů v novodobé české historii. Publikace zahrnuje příspěvky jednotlivých panelistů. První panel byl věnován

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Europeanisation of National Political Parties

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 20. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarativní rovině, tak umělecky. Předkládaná kniha mapuje vývoj levicové kulturní scény v českých zemích od přelomu 1í. a 20. století až po rozkol na kulturní levici v roce 1938. Kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Český stranický systém ve 20.století

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace pojednává o vývoji politického stranictví v českých zemích v průběhu 20. století. Zabývá se jednotlivými etapami vytváření stranicko-politické soustavy, hlavními politickými aktéry a vztahy mezi nimi. První část publikace popisuje vývoj politického stranictví od konce 19. století po rok 1989, druhá část publikace analyzuje obnovení stranicko-politické soustavy v českých zemích, resp.

Sleva 15 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele