Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní daně

Nejprodávanější v této kategorii

Daňový systém ČR cvičebnice 2017 (komplet tří publikací + CD)

Autor: Kolektiv autorů - Alena Vančurová, kol.

publisher: 1. VOX

5 / 5
22 %
Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkušených vysokoškolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění.

Sleva 22 % z běžně ceny 508 Kč

Naše cena: 396 Kč

Skladem

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Autor: Kolektiv autorů - Pelech Petr,Rindová Iva

publisher: Anag

0 / 5
22 % Novinka
Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální mzdy. Právě u daňového zvýhodnění na děti jde o výsledné postupné završení diferenciace daňového zvýhodnění na děti s navýšením i u prvního dítěte. Seznamte se s novinkami ve zdanění příjmů

Sleva 22 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Daňová evidence 2016 - Komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

Autor: J. Klestil

publisher: Anag

4.8 / 5
20 %
Tato publikace si klade za cíl pojmout problematiku daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti komplexním způsobem, což znamená, že je věnována pozornost nejen dani z příjmů, ale rovněž dani z přidané hodnoty, silniční dani a problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve

Sleva 20 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Daně v účetnictví

Autor: Jana Skálová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 % Novinka
Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické dopady v řešených příkladech. Převážná část knihy je věnována

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Autor: Alena Vančurová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 % Novinka
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. V jednotlivých

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Autor: Děrgel Martin

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a na tzv. vyživované dítě. Tato první část je rozčleněna do osmi kapitol věnujících se vždy převážně jedné dílčí problematice, jako jsou podmínky nárokování jednotlivých slev a bližší pohled na stěžejní pojmy (vlastní příjmy manželky, daňový bonus,

Sleva 15 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1060: Spotřební daně

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
51 % Výprodej
Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních, který byl k 1. lednu rozsáhle změněn (povolovací řízení, daňové evidence, změny v limitech, registr osob nakládajících s minerálními oleji); novelizovány byly také zákony o lihu a o povinném značení lihu. Vedle zákonů obsahuje publikace také příslušné vyhlášky a jejich přehledy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

Sleva 51 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Cizinci a daně (4., rozšířené vydání)

Autor: Magdaléna Vyškovská

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Čtvrté vydání ojedinělé publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány procesní povinnosti podle daňového

Sleva 15 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o dani silniční - Komentář s příklady

Autor: Zdeňka Tesařová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nový komentovaný výklad zákona o dani silniční se vyznačuje velkým množstvím praktických příkladů k jednotlivým komentářům ustanovení. Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. lednu 2013, s podrobným zaměřením na z hlediska výkladu složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury.

Sleva 15 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Daňový systém ČR cvičebnice 2013 - aneb unikátní soubor tří publikací a CD-ROMu

publisher: VOX

0 / 5
20 %
Aktualizované vydání cvičebnice navazuje svoji strukturou na učebnici Daňový systém. Vzhledem k legislativním změnám od roku 2013 jsou některé sešity doplněny stručným nástinem nejdůležitějších změn, a to v členění podle subkapitol učebnice.

Sleva 20 % z běžně ceny 508 Kč

Naše cena: 406 Kč

Skladem u dodavatele

Nemovité věci v podnikání - 200 otázek a odpovědí z praxe

Autor: Jiří Vychopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. V jednotlivých kapitolách knihy jsou objasněny nejen běžné, ale i některé

Sleva 15 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

ÚZ č.1095: Spotřební daně

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
51 % Výprodej
Aktuální text o spotřebních daních po velké novele k 1.7.2015; novelizována byla také vyhláška o značkování a barvení minerálních olejů. Publikace dále obsahuje prováděcí předpisů k zákonu o spotřebních daních, zákon o lihu, zákon o povinném značení lihu a zákony upravující daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Celkem 17 předpisů v aktuálním znění; všechny změny

Sleva 51 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

ÚZ č.1122: Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
60 % Výprodej
Aktuální text zákona o spotřebních daních po dvojnásobné novele k 1. 1. 2016; novelizována byla také vyhláška o značkování a barvení minerálních olejů a vyhláška o výpočtu nároků na vrácení daně z minerálních olejů. Menší změny nastaly v dani ze zemního plynu a v dani z elektřiny. Publikace dále obsahuje prováděcí předpisů k zákonu o spotřebních daních, zákon o lihu, zákon o povinném značení lihu

Sleva 60 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Daňový proces 2016 - Judikatura k problémovým situacím

Autor: Jaroslav Kobík

publisher: Anag

0 / 5
22 %
Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs 66/2015 – 36: „Otrocké následování doslovného znění zákona, jehož se stěžovatel domáhá, však nemá v moderním

Sleva 22 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem

ÚZ č.1145: Spotřební daně 2016

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Nová publikace je především reakcí na velké změny v zákoně o spotřebních daních od července 2016. Dále byl také změněn zákon o lihu, zákon o povinném značení lihu a dvě prováděcí vyhlášky (mj. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů v zemědělské prvovýrobě). Publikace obsahuje další prováděcí předpisy k zákonu o spotřebních daních a zákony upravující daň ze zemního

Sleva 15 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Zákon o dani z hazardních her - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Radim Boháč, Hana Krasulová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her. Vedle tohoto zákona jsou komentována i související ustanovení dalších daňových zákonů

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Elektronická evidence tržeb v přehledech - Aktualizované vydání

Autor: Jiří Dušek

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona o EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Nově jsou zde doplněny aktuality z Metodického pokynu k EET i ze zveřejněných dotazů a odpovědí. V publikaci jsou uvedeny i zkušenosti z najetí 1. fáze. Kniha Vám poradí, pokud se vás již

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Daň z nabytí nemovitých věcí (2. vydání podle stavu k 1. 11. 2016)

Autor: Vladimír Pelc

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje na novelizaci zákonem č. 254/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016.

Sleva 16 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 319 Kč

SklademPřihlášení uživatele