Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Průvodce praxí

Nejprodávanější v této kategorii

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Autor: Pavel Novotný

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, účetní terminologií a metodologií.

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Daňová evidence - Teorie a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Jana Hakalová,Yvetta Pšenková

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob, vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a

Sleva 15 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady (3. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Petr Kout, Tomáš Líbal

publisher: 1. VOX

0 / 5
15 %
Kniha Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady se zaměřuje na oblasti, které v účetní a daňové praxi působí těžkosti. Uvádí popis problémů a nabízí jejich účetní a daňové řešení, zejména z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Je doplněna velkým množstvím ilustrativních příkladů.

Sleva 15 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS - praktikum

Autor: Kolektiv autorů - Šuranová Zuzana,Kolektiv

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja internacionalizácie účtovníctva a finančného spravodajstva v prospech celosvetového uznania štandardov IFRS objektívne nútia národnú účtovnícku prax k ich hlbšiemu poznaniu,

Sleva 15 % z běžně ceny 426 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce pro interní audit a risk management vč.CD

Autor: Kafka Tomáš

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

1 / 5
Z průzkumu, který realizoval Mezinárodní institut interních auditorů v rámci své globální auditní informační sítě (GAIN) v březnu 2009 mezi 100 největšími společnostmi dle časopisu Fortune v reakci na světovou ekonomickou a finanční krizi, jednoznačně vyplývá, že interní auditoři by se měli v rámci revize své auditní strategie více zaměřit na rizika a systémy risk managementu. Přestože je dnes

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil…

Autor: Vyškovská Magdalena

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá výkladem smluv o zamezení dvojího zdanění. Každý jednotlivý článek smluv o zamezení dvojího zdanění je doplněn výkladem a související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a jeho francouzské obdoby, Conseil d´Etat. Zahraniční judikatura je čím dál tím víc citována v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ČR i Ústavního soudu ČR.Proto srovnání české a francouzské

Sleva 15 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Autor: Jiří Vychlopeň

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to nejen při řádném průběhu a ukončení smlouvy o finančním leasingu, ale také např. při jejím předčasném ukončení nebo postoupení. Zvláštní pozornost je věnována

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Autor: Vyškovská Magdaléna

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Zdanění jednotlivých příjmů je v publikaci posouzeno podle smluv o zamezení dvojího zdanění a podle zákona o daních z příjmů.Publikace obsahuje názorné příklady z praxe včetně podrobných

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové teorie. S praktickou aplikací, 2. vydání

Autor: Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Druhé vydání úspěšné publikace přináší některá nová témata, popř. rozšíření již dříve zpracovaných témat, a to s ohledem na současné reálie České republiky. Mají vysoce příjmové skupiny obyvatel platit větší procento daně ze svých příjmů než méně majetní lidé ? Je tzv. rovná daň opravdu "rovná" ? Napomáhají "ekologické daně" skutečně ochraně životního prostředí ? Nejen na tyto otázky

Sleva 10 % z běžně ceny 570 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem u dodavatele

Daňová kontrola v širších souvislostech. 2.přepracované vydání

Autor: Zatloukal Tomáš

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Čtenáři se dostává do rukou druhé vydání této knihy, neboť dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který modifikuje procesní stránku daňové kontroly, což vyvolalo potřebu přepracování prvního vydání.Také již uplynuly dva roky, a tak je toto vydání ovlivněno nejen novým procesním zákonem, ale zejména rozsáhlejší autorovou praxí a vývojem v judikatuře soudů. Daňová

Sleva 10 % z běžně ceny 730 Kč

Naše cena: 657 Kč

Skladem u dodavatele

Daně a účetnictví v cestovním ruchu (2. rozšířené a aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Dvořáková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá odrazem zavedení kategorizace účetních jednotek na vedení účetnictví a výkaznictví společností podnikajících v cestovním

Sleva 15 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD - 1. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Prudký,Milan Lošťák

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Zákon o správě daní a poplatků byl od 1. 1. 2011 nahrazen zcela novým daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb., který je novou normou se změněnými zásadami pro daňové řízení a některými dosud nedefinovanými pojmy.

Sleva 20 % z běžně ceny 486 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

Reporting - 3. rozšířené a aktualizované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Fibírová Jana,Šoljaková Libuše

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě. Publikace se snaží pomocí praktických příkladů a ukázek upozornit na nejdůležitější zásady a také časté chyby při využití účetních informací při správě a řízení společností. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit

Sleva 15 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 3., přepracované a rozšířené vydání

Autor: Nerudová Danuše

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato publikace zpracovává velmi aktuální téma, které je zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, včetně akademické sféry. Publikace je však velmi užitečná i pro odborníky z daňové praxe. Podává komplexní a velmi přehledný obraz o daňovém prostředí, které vytváří Evropská unie.Publikace se ve svém třetím vydání jako jediná na trhu podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o

Sleva 15 % z běžně ceny 361 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání - praktický průvodce

Autor: Valouch Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou základní pojmy – akontace, časové rozlišení splátek, splátkový

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Správa daní pro ekonomy

Autor: Kolektiv autorů - Alena Vančurová,Václav Boněk

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní.Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se kterými správa daní pracuje. Dále se zaměřuje na osoby, které se zúčastní správy daní, a jejich procesní

Sleva 15 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 5.vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Ficbauer,David Ficbauer

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterském a na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a

Sleva 15 % z běžně ceny 331 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Daně a účetnictví v cestovním ruchu

Autor: Kolektiv autorů - Milena Otavová,Patrik Svoboda,Veronika Sobotková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
18 %
Publikace Daně a účetnictví v cestovním ruchu se zabývá problematikou zdaňování a také účetního zachycení vybraných problémů, se kterými se často potýkají subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde zejména o cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale také o další poskytovatele cestovních služeb. Publikace se věnuje oblasti daně z přidané hodnoty se zaměřením na základní principy a

Sleva 18 % z běžně ceny 227 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2014

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Brychta, Marie Hajšmanová

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nové vydání oblíbené příručky ve znění předpisů pro rok 2014.

Sleva 15 % z běžně ceny 244 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Daně - Výklad a praktické příklady 2016

Autor: Pavel Štohl

publisher: Štohl - Vzdělávací středisko Z

0 / 5
26 %
Publikace je určena posluchačům vysokých škol s ekonomickým zaměřením, ale mohou ji využívat také studenti na obchodních akademiích a studenti ekonomických oborů na středních odborných školách a vyšších odborných školách. Obsahuje výklad a příklady ve znění předpisů platných od 1. 1. 2016. Zahrnuje tyto části:

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Automobil v podnikání 130 otázek a odpovědí, 3.vydání

Autor: Pikal Václav

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Oceňování průmyslového vlastnictví - nové přístupy

Autor: Malý Josef

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace navazuje na knihu Obchod nehmotnými statky; pojednává však o zcela nových problémech - hlavním tématem je problematika oceňování průmyslového vlastnictví. Pojednává jak o v praxi nejrozšířenějších metodách, tak o novém přístupu k oceňování průmyslového vlastnictví, a to metodou oceňování reálných opcí. Pozornost je věnována zejména dvěma hlavním modelům - binomickému a Black-Scholesově.

Sleva 10 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem u dodavatele

Meritum- Daňová evidence 2008

Autor: Kluwer Wolters

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 601 Kč

Naše cena: 511 Kč

Skladem u dodavatele

Stanovení daně podle pomůcek

Autor: Burda Zdeněk

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Cílem této publikace je seznámit čtenáře se specifickými postupy při stanovení daně podle pomůcek, tedy situace, kdy správce daně zpochybní účetnictví či jinou evidenci daňového subjektu do té míry, že není možné stanovit daň podle důkazů, které jsou finančnímu orgánu předloženy.Publikace se zaměřuje na popis situací, kdy je možno pomůcky použít, nároky na jejich přesnost a kvalitu i možnost

Sleva 15 % z běžně ceny 438 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele