Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - František Čermák

Jazyk a jazykověda

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.

Sleva 24 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník české frazeologie a idiomatiky 3 - Výrazy slovesné

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák,Jiří Hronek

publisher: LEDA

0 / 5
28 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla,

Sleva 28 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4 - Výrazy větné

Autor: František Čermák

publisher: LEDA

0 / 5
28 %
1.Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla,

Sleva 28 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 713 Kč

Skladem

Lexikon a sémantika

Autor: František Čermák

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky, začleněny jsou však i přehledy slovotvorby, frazeologie a další. Nově je tu pozornost věnována dosud zcela opomíjeným aspektům syntagmatickým a kombinatorickým.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Jazyk a slovník - Vybrané lingvistické studie

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v

Sleva 24 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 2. díl (1951-1963)

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Druhá část Souborného díla předního českého lingvisty Vladimíra Skaličky zahrnuje studie vzniklé v letech 1951–1963. Souhrn statí a článků, původně uveřejněných většinou v odborných časopisech a sbornících, zachycuje široké spektrum témat z obecné i vývojové jazykovědy; zvláštní pozornost autor věnuje typologii jazyků, nechybí však ani gramatické příspěvky a čtenář zde nalezne např. také články

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Souborné dílo Vladimíra Skaličky - 1. díl (1931-1950)

Autor: František Čermák

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Ediční kolektiv pod vedením Františka Čermáka připravil k vydání tři svazky obsahující celoživotní dílo Vladimíra Skaličky, profesora obecného jazykozpytu na FF UK a zakladatele oboru ugrofinských jazyků, ale i významného bohemisty a slavisty a znalce mnoha dalších jazyků. V roce 2004 vychází první díl, obsahující sebrané Skaličkovy práce z let 1931-1950, následovat bude díl druhý, v němž čtenář

Sleva 24 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Jak využívat Český národní korpus - Studijní příručka

Autor: Kolektiv autorů - Renata Blatná,František Čermák,kolektiv

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Studijní příručka pro přemýšlivé studenty, kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak, než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem, který při svém rozsahu 100 mili. slovních tvarů umožňuje interpretovat jazykové jevy ze zcela nových hledisek, především s využitím frekvence slov a tvarů a různých statistických funkcí.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník Bohumila Hrabala + CD

Autor: Kolektiv autorů - Václav Cvrček,František Čermák

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha je pokusem o komplexní popis jazyka výjimečného tvůrce druhé poloviny 20. století. Z různých pohledů se tu zkoumá Hrabalův lexikon, specifičnost jeho morfologie i frazeologie, stejně jako stattistické aspekty jeho tvorby. Vedle úplného slovníku Hrabalových lexémů zde čtenář najde i soubor Hrabalových myšlenek a originálních výroků. K publikaci je připojeno CD, které obsahuje kompletní

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák,Jan Kocek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Tento svazek přináší česky psané příspěvky z mezinárodní konference InterCorp pořádané v září 2009 v Praze. Je to první výstup z mnohojazyčného paralelního korpusu přinášející studie a srovnávací analýzy celkem 13 jazyků (vůči češtině) v oblasti lexikonu, gramatiky, slovotvorby, frazeologie, syntaxe a dalších.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele