Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Jan Patočka

Korespondence s komeniology II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
V tomto svazku bude poprvé zpřístupněna Patočkova korespondencese slavistou, filosofem, žákem E. Husserla, objevitelem KomenskéhoObecné porady D. Čyževśkým, s německým filosofem výchovy, komeniologema pozdějším vydavatelem Patočkova souborného komeniologickéhodíla K. Schallerem a s francouzskou komenioložkouM. Denisovou. Jde o rozsáhlou a významnou součást Patočkovy komeniologické pozůstalosti,

Sleva 20 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Věčnost a dějinnost - Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Ve studii z pozůstalosti Věčnost a dějinnost zkoumá Jan Patočka různé moderní koncepce člověka a zároveň formuluje svou vlastní filosofickou pozici. Studie završuje řadu článků, jimiž se Jan Patočka filosoficky vyrovnával s Rádlovou Útěchou z filosofie. Jeden z nich, Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi, je připojen k tomuto vydání. Tematicky odpovídá kapitolám, které chybí v rukopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Dvě máchovské studie

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera. Stati o Máchovi činí zkušenost básníka předmětem filosofické reflexe a zjišťují, že se tvorba tohoto zakladatele moderní české poezie hlubokým a původním způsobem dotýká filosofických otázek, které jsou stále aktuální. Na podkladě těchto analýz pak autor rozvíjí svou vlastní

Sleva 20 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Kacířské eseje o filosofii dějin

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidského života.

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy I, - Přirozený svět

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
První díl Fenomenologických spisů (SS-6/Fen-I), nazvaný Přirozený svět, obsahuje publikované texty z raného období autorovy tvorby v době před Druhou světovou válkou, tedy především autorovu doktorskou a habilitační disertaci, a několik drobných publikovaných textů z doby okupace a krátkého poválečného období do nástupu komunismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do fenomenologické filosofie

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK.

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Lovaňské přednášky

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Jádro Lovaňských přednášek tvoří výklad tří významných příspěvků k rozvoji moderního vědeckého myšlení, na jejichž vzniku se podílelo prostředí českých zemí. Jde o Keplerovu astronomickou fyziku, Komenského projekt univerzální výchovy a Bolzanovo vědosloví. Spojnicí mezi těmito koncepcemi je ideál sjednoceného vědění. Rámcem Lovaňských přednášek je zamyšlení nad kulturními dějinami českých zemí

Sleva 20 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Češi I.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos k českým osobnostem minulosti i nedávné současnosti, včetně textů o ”Chartě 77”. Svazky připravil k vydání K. Palek a I. Chvatík.

Sleva 20 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem u dodavatele

Češi II.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému ideálu” proslovené v šedesátých letech v Lovani, a také text o Masarykově vystoupení v kauze ”hilsneriáda”. Svazky připravil k vydání K. Palek a I. Chvatík.

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy II - Co je existence

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty,které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledemk tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiema vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohotosvazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní autorovu fenomenologickou tvorbu a představuje ústřední část celých Sebraných spisů.

Sleva 20 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 477 Kč

Skladem

Korespondence s komeniology I.

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
V tomto svazku je vůbec poprvé vydána Patočkova korespondences komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původuM. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj. Edice poskytne pramennýzáklad pro úplnější poznání díla našeho předního interpreta Komenského,pro dějiny filosofie a literatury i pro politické dějiny20. století. V tomto

Sleva 20 % z běžně ceny 548 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomenologické spisy III/2

Autor: Jan Patočka

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Druhý svazek třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii, které autor nepublikoval, obsahuje studie, náčrty přednášek, přípravné poznámky a fragmenty nalezené v pozůstalosti z 50. – 70. let 20. století. Německy a francouzsky psaná část těchto materiálů je zde v souladu se zásadou Sebraných spisů Jana Patočky přeložena do češtiny. V

Sleva 20 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele