Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Jelínek Jiří

Trestní právo procesní (5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 % Novinka
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.

Sleva 16 % z běžně ceny 1 050 Kč

Naše cena: 882 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné: Obecná část - Zvláštní část (6. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Sleva 16 % z běžně ceny 1 160 Kč

Naše cena: 974 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné (5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2016)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

4 / 5
16 %
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Sleva 16 % z běžně ceny 1 150 Kč

Naše cena: 966 Kč

Skladem u dodavatele

Obhájce v trestním řízení

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Marta Uhlířová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného. Účelem jeho obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu zmírňují.Monografie, jejímiž spoluautory jsou známý profesor trestního práva a vedoucí katedry trestního práva na Právnické

Sleva 16 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou 2. aktualizované a doplněné…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Jiří Herczeg

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
20 %
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury.

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Zákon o obětech trestných činů - Komentář s judikaturou - (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na peněžitou pomoc od státu a reguluje vztahy mezi státem a subjekty, které obětem poskytují odbornou pomoc. Zákon také novelizuje deset právních předpisů. Rozsáhle byl novelizován zejména trestní

Sleva 16 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského a práva vnitrostátního, de lege lata i de lege ferenda.

Sleva 16 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 580 Kč

Skladem

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Tomáš Gřivna,kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu - postavení poškozeného a oběti z pohledu trestního práva a kriminologie. Na uvedené téma se konala 26. 9. 2012 konference organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Českou kriminologickou společností.Problematika poškozeného a oběti trestného činu není problematikou pouze právní. O adekvátní přístup k

Sleva 16 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Trestní právo Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Sleva 16 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem

Trestní právo procesní (4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.10.2016)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Sleva 16 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 840 Kč

Skladem

Praktikum z trestního práva (6. aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány.

Sleva 16 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - Minulost a budoucnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.:

Sleva 16 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Praktikum z trestního práva - Klauzurní práce s řešením, 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení. Zadání i řešení klauzurních prací odpovídá právnímu stavu ke dni 1. 2. 2014.

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Terorismus - Základní otázky trestního práva a kriminologie

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 % Novinka
Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie.

Sleva 16 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Alternativní řešení trestních věcí - Trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty

Autor: Jelínek Jiří

publisher: LEGES

0 / 5
15 %
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jednání sekce trestního práva v květnu 2015 byla problematika alternativ v trestním právu, která je aktuální a společensky závažná. Trestní politika v novém tisíciletí se dostává do krize, neboť nedovede

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - 2. aktualizované vydání podle novelizované právní úpravy účinné od 1. 9.…

Autor: Kolektiv autorů - Jelínek Jiří,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže.Druhé vydání reaguje na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, zachycuje a vykládá změny trestního řádu a dalších zákonů, k nimž došlo zejména zákonem č. 197/2010 Sb., č. 150/2011 Sb., 181/2011 Sb. a č. 209/2011 Sb. Doplňuje výklad také o změny trestního řádu, k nimž došlo

Sleva 16 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 748 Kč

Skladem

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou (7. aktualizované vydání podle stavu k 1.…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Sleva 16 % z běžně ceny 1 480 Kč

Naše cena: 1 243 Kč

Skladem

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář s judikaturou

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Jiří Herczeg

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Tato publikace obsahuje rozbor hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Tam, kde to autoři pro výklad nových institutů pokládají za účelné, uvádějí

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - Bilance a perspektivy

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Tato kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu – trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Na uvedené téma se také konala 24. 9. 2013 mezinárodní konference organizovaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Je tomu

Sleva 16 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 496 Kč

Skladem

Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty) - Sborník příspěvků z…

Autor: Jiří Jelínek (ed.)

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, který pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jednání sekce trestního práva v květnu 2014 byl fenomén organizované kriminality.

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem

Základní zásady trestního řízení - Vůdčí ideje českého trestního procesu

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jednání sekce trestního práva v květnu 2016 byly základní zásady trestního řízení.

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

O novém trestním zákoníku

Autor: Jelínek Jiří (ed.)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací trestního práva hmotného, tedy novému českému trestnímu zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1.

Sleva 16 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné, 4. vydání, Obecná část. Zvláštní část.

Autor: Kolektiv autorů - Jelínek Jiří,Kolektiv

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
978-80-7502-044-4

Sleva 16 % z běžně ceny 1 100 Kč

Naše cena: 924 Kč

Skladem

Trestní odpovědnost právnických osob - Pět let poté

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty.

Sleva 16 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele