Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Jiří Widimský

Farmakoterapie hypertenze

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský, Jiří Widimský jr.

publisher: Maxdorf

0 / 5
22 %
Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak již přes 70 % u mužů ve věku 60 let) v kombinaci s faktem, že hypertenze je základním rizikovým faktorem ICHS, CMP či ICHDK, které se zásadním způsobem podílejí na morbiditě a mortalitě v rozvinutých zemích. Logickým důsledkem

Sleva 22 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 464 Kč

Skladem

Sekundární prevence po infarktu myokardu

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Cílem sekundární prevence po infarktu myokardu je snížení mortality, snížení výskytu reinfarktu myokardu, zlepšení životní kvality, snížení potřeby chirurgické léčby ICHS a koronární angioplastiky včetně dalších intervenčních přístupů. Autor se v knize soustředil na postupy, které ovlivňují prognózu nemocných. Výrazného pokroku lze dosáhnout již nefarmakologickou léčbou zahrnující abstinenci

Sleva 27 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

50 let historie léčby hypertenze

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Publikace prof. Widimského o historii léčby arteriální hypertenze v údobí padesáti let u nás i ve světě vyplňuje citelnou mezeru v naší jinak bohaté hypertenziologické literatuře. Autor zasvěceným způsobem seznamuje čtenáře s léčbou hypertenze od prvních terapeutických pokusů po současnost, přitom v každé kapitole konfrontuje výsledky světového vývoje se situací v naší zemi. Pojednává o nebývalém

Sleva 26 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Hypertenze

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv,Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
26 %
V úvodní části knihy je popsána definice hypertenze, etiologie, epidemiologie a patogeneze hypertenze. Najdeme zde kapitoly věnované způsobům měření a monitorování krevního tlaku. Značnou část potom pokrývá farmakologická i nefarmakologická léčba hypertenze. Dále je tu vyčerpávajícím způsobem popsána hypertenzní krize, hypertenze starších osob, hypertenze v těhotenství, hypertenze a DM atd. Kniha

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Srdeční selhání - 2., rozšířené a přepracované vydání

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Monografie obsahuje údaje o výskytu patogeneze a o patofyziologii, klinické diagnostice, terapii a prevenci chronického srdečního selhání. Hlavní pozornost je soustředěna na farmakoterapii chronického srdečního selhání. Významná část je také věnována léčbě komorových arytmií včetně nefarmakologické léčby zahrnující ICD, ablace a biventrikulární stimulaci. Zdůrazněna je rovněž diagnostika

Sleva 26 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 517 Kč

Skladem

Selhání srdce - Stručná verze 2004

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Autor předkládá stručný, ale přitom co se týká informací vyčerpávající přehled etiologie vzniku, patofyziologie, definice, diagnostiky a léčby srdečního selhání. Zvláštní pozornost je věnována terapii srdečního selhání, kde jsou přehledně popsány možnosti lékaře při volbě účinné terapie. Publikace zahrnuje i část věnovanou transplantaci srdce. Závěrečná část se věnuje akutnímu srdečnímu selhání a

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Léčba dyslipidémií - u pacientů s ICHS nebo jiným onemocněním aterosklerotické etiologie a u…

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Monografie zpracovává současný stav farmakologické hypolipidemické léčby nemocných s ischemickou chorobou srdeční a nemocných s diabetem mellitus. Uvádí rovněž hlavní principy nefarmakologické léčby a přináší souhrnné poznatky o nejnovějších studiích se statiny nebo fibráty v této problematice. Kniha je určena zejména internistům, kardiologům, lipidologům i všeobecným lékařům.

Sleva 27 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Kardioprotektivní a nefroprotektivní vlastnosti inhibitorů ACE - Imidapril - ACE inhibitor nové…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský,Václav Hulínský,Václav Monhart

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Publikace seznamuje odbornou lékařskou veřejnost s problematikou kardioprotektivních a nefroprotektivních vlastností inhibitorů ACE. Autoři představují využití vlastností těchto inhibitorů jednak v kardiovaskulárním aparátu a také na renální úrovni, například v léčbě hypertenze, chronického srdečního selhání, ischemické choroby srdeční či jejich působení u akutního infarktu myokardu,

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Esenciální a sekundární hypertenze pro praxi

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský,Jiří Widimský jr.

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění u nás, v Evropě i v Severní Americe. V České republice postihuje více než 1,5 milionu osob. Řada studií prokázala, že účinná léčba hypertenze vede ke snížení úmrtnosti na cévní mozkové příhody, koronární příhody i srdeční selhání. Přesto hypertenze mnohdy není dostatečně účinně léčena, zvláště u starších osob s izolovanou systolickou

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Hypertenze (3. vydání) - Třetí, rozšířené a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský,Kolektiv

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Třetí rozšířené a přepracované vydání monografie Hypertenze autorského kolektivu vedeného prof. Jiřím Widimským představuje ucelenou moderní koncepci patogeneze, diagnostiky a léčby hypertenze. V knize, která je určena internistům, kardiologům, nefrologům i praktickým lékařům, jsou shrnuty epidemiologické údaje, klasifikace a diagnostika hypertenze včetně metod měření krevního tlaku (měření

Sleva 26 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 739 Kč

Skladem

Antagonisté renin-angiotenzin-aldosteronového systému

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský, Václav Monhart, Karel Horký

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Tato publikace je první monografií shrnující současný stav vědomostí o systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAA) a možnostech jeho farmakologického ovlivnění. Antagonisté systému RAA mají rozsáhlé uplatnění v kardiologii i interním lékařství.

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI

Autor: Widimský Jiří

publisher: Triton

0 / 5
28 %
Tento sborník vychází u příležitosti již pátého ročníku Sympozia arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Akce je pořádaná Centrem pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze a je již tradičně organizována ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi, Českou internistickou společností a Českou kardiologickou společností. Jednotlivá sdělení

Sleva 28 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Selhání srdce

Autor: Jiří Widimský

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Autor předkládá veškeré zásadní informace týkající se etiologie, diagnostiky a léčby srdečního selhání. Zvláštní kapitola je věnována farmakoterapii chronického srdečního selhání, v níž jsou přehledně popsány všechny používané skupiny léčiv, uvedeny jsou i nevhodné látky. Publikace zahrnuje kapitoly věnované arytmii, prevenci srdečního selhání, cílům a taktice léčby. Jedna část pojednává o

Sleva 26 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Hypertenze (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Widimský, kol.

publisher: Triton

0 / 5
22 % Novinka
Druhé rozšířené a přepracované vydání monografie Hypertenze autorského kolektivu vedeného prof. Jiřím Widimským představuje ucelenou moderní koncepci patogeneze, diagnostiky a léčby hypertenze. Zahrnuje epidemiologické údaje, patogenezi hypertenze, klasifikaci a diagnostiku hypertenze včetně různých metod měření krevního tlaku (ambulantního 24hodinového monitorování i domácího měření krevního

Sleva 22 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele