Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Odborná literatura - Lavický Petr

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva

Autor: Lavický Petr

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 446 Kč

Skladem u dodavatele

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním

Autor: Petr Lavický

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení.

Sleva 16 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Autor: Lavický Petr

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání zatřídit nelze, avšak s touto oblastí úzce souvisejí.Výběr zahrnuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvora, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu,

Sleva 15 % z běžně ceny 882 Kč

Naše cena: 750 Kč

Skladem u dodavatele

Daňový řád. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Baxa Josef,Dráb Ondřej,Kaniová Lenka,Lavický Petr,Schillerová Alena,Šimek Karel,Žišková Marie

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
• Nejrozsáhlejší komplexní komentář právní úpravy označované za rekodifikaci daňového práva procesního vychází po nabytí účinnosti nového daňového řádu, který nahradil od roku 2011 po 18 letech dosavadní zákon o správě daní a poplatků. Obsahuje i tzv. technickou novelu přijatou k odstranění problematických míst nového zákona.• Komentář je pohledem unikátně složeného, generačně i profesně

Sleva 15 % z běžně ceny 2 635 Kč

Naše cena: 2 240 Kč

Skladem u dodavatele

Věci v právním smyslu - Judikatura k rekodifikaci

Autor: Kolektiv autorů - Petra Polišenská,Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. První svazek je věnován klíčové kategorii obecné části občanského práva hmotného – věcem v právním

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva - Svazek II.

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti soukromoprávní regulace, zásady ochrany slabší smluvní strany, zásady pacta sunt servanda a konečně i zásady bdělým náležejí práva. Výběr systematicky navazuje na první díl vydaný na konci minulého roku, jenž byl věnován zásadě autonomie

Sleva 15 % z běžně ceny 477 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - Praktický…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného zákona obsahuje publikace i podstatnou část zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spojením těchto předpisů je tak pokryto celé nesporné řízení. Svazek zaujme hutným,

Sleva 15 % z běžně ceny 1 399 Kč

Naše cena: 1 189 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci Právní jednání

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci Zajištění a utvrzení dluhů

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci Zánik závazků

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem.

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině

Sleva 15 % z běžně ceny 964 Kč

Naše cena: 819 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. Zásada autonomie vůle

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 367 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Autor: Kolektiv autorů - Lavický Petr,Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků

Autor: Kolektiv autorů - Lavický Petr,Polišenská Petra

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, ježlze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Nájem a pacht - Judikatura k rekodifikaci

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický, Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským zákoníkem. Tématem tohoto svazku je promlčení a prekluze. Čtenář zde nalezne nejen použitelnou judikaturu, ale také srozumitelný výklad nové

Sleva 15 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavatele

Občanský soudní řád II: Exekuční řád - Praktický komentář

Autor: Kolektiv autorů - Lavický Petr, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151).

Sleva 15 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 799 Kč

Skladem

Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář

Autor: Petr Lavický

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení sporné a řízení podle části V. Také tento svazek civilního řízení je pojat netradičním způsobem, kdy celý výklad komentáře je přímo podložen judikaturou a opouští tak běžnou praxi

Sleva 15 % z běžně ceny 1 870 Kč

Naše cena: 1 590 Kč

Skladem

Judikatura k rekodifikaci - Darování, koupě a směna

Autor: Kolektiv autorů - Petr Lavický,Petra Polišenská

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě (§ 2158 až § 2174 o. z.), neboť je lze systematicky lépe řadit k ochraně spotřebitele, jíž bude v rámci této řady

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele