Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Organizace, právo

Nejprodávanější v této kategorii

Informovaný souhlas - Proč a jak?

Autor: Helena Haškovcová

publisher: Galén

0 / 5
25 %
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty

Sleva 25 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče - Care 2

Autor: Kolektiv autorů - Jan Vondráček,Lubomír Vondráček

publisher: Galén

0 / 5
25 %
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví.

Sleva 25 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení - Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a…

Autor: Kolektiv autorů - Anetta Jedličková,Eva Kopečná,Jiří Paseka

publisher: Galén

0 / 5
25 %
"Cílem této publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v České a Slovenské republice. Praktická příručka určená pro zkoušející týmy a monitory účastnící se klinických hodnocení je strukturována do čtyř oddílů.V prvním je popsána historie a základní legislativa spojená s pojmem ""správná klinická praxe"". Druhá část seznamuje s

Sleva 25 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem

Klasifikační systém DRG

Autor: Kolektiv autorů - Kožený Pavel,Němec Jiří,Kárníková Jana,Lomíček Miroslav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Klasifikační systém DRG (Diagnoses Related Groups) je jedním z nejznámějších pacientských case-mixových systémů používaných ve zdravotnictví. Kniha seznamuje s podstatou systému, historickým vývojem, kultivací a četnými možnostmi jeho využití. Kniha je doplněna CD s ukázkou dat z údajů Národního referenčního centra. Ocení ji odborní pracovníci zdravotních pojišťoven, státní a veřejné správy a

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Základy posuzování invalidity

Autor: Kolektiv autorů - Zvoníková Alena,Čeledová Libuše,Čevela Rostislav

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Publikace je určena pro lékaře posudkové služby, ošetřující lékaře, zejména pak praktické lékaře pro dospělé, lékaře závodní preventivní péče, popřípadě i revizní lékaře k bližšímu seznámení se základními principy posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k jednotlivým skupinám zdravotních postižení. Přispěje i k lepšímu pochopení zásad Mezinárodní klasifikaci funkčních

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Odběry orgánů k transplantaci / Odbery orgánov na transplantácie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Baláž,Július Janek,Miloš Adamec

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry orgánů a tkání pro účely transplantace. Tvoří ji dvacet samostatných kapitol, probírajících postupně celou problematiku odběrů: od právních norem potřebných pro diagnostiku potvrzení smrti dárce orgánu přes detailně popsanou péči o dárce a samotné technické provedení odběru až po přípravu odebraných orgánů a

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví

Autor: Jan Mach

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní a správní (subjektivní i objektivní odpovědnost, porušení prevenční povinnosti, odpovědnost zdravotnických zařízení a pojišťoven, ochrana osobnosti aj.) a dále se věnuje

Sleva 15 % z běžně ceny 671 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Zdravotnické právo. Pro praxi a posluchače lékařských fakult

Autor: Kolektiv autorů - Hana Kurzová,Kurzová Hana,Lubomír Vondráček

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učební text seznamuje posluchače lékařských fakult se základy těch právních předpisů, s nimiž se během své lékařské praxe mohou střetnout. Text je členěn podle jednotlivých právních předpisů do více než 40 samostatných kapitol. V závěru je připojeno i několik dokumentů, které se vztahují k právnímu postavení a jednání profesionálů působících ve zdravotnictví (Hippokratova přísaha, etický kodex

Sleva 22 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé aktualizované vydání publikace věnované sociální péči v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociální péče, podává přehled o různých systémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie, přibližuje jeho praktické výhody i relativní nevýhody a naznačuje vývojové trendy. Z obsahu: sociální stát a sociální politika,

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je tento druhý díl publikace plně věnován sociální péči v České republice. Autorka Anna Arnoldová postupně rozebírá problematiku sociálně zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů. V závěru knihy je připojen obsáhlý slovník pojmů ze

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína a právo

Autor: Mach Jan

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
– vztah lékař-pacient – ochrana práv pacienta a jeho osobních údajů – poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta – základy právní odpovědnosti v medicíně – povinnosti první pomoci, neodkladná péče – specifické oblasti medicínského práva (klonování, eutanázie, interrupce, odběr tkání) – systém veřejného zdravotního pojištění – poskytování a úhrada zdravotní péče Vztah lékaře a

Sleva 10 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

MERITUM Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb

Autor: Sokol Radek

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace je především určena sociálním pracovníkům zaměstnaným v rezidenčních zařízeních sociální péče a všem zájemcům, kteří se chtějí zorientovat v problematice poskytování sociálních služeb. Výklad seznamuje čtenáře s historickým vývojem sociálního systému, pomáhá mu zorientovat se v zákonu o sociálních službách, prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu a ve standardech kvality sociálních služeb a

Sleva 15 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomika zdraví

Autor: Kolektiv autorů - Barták Miroslav,Miroslav Barták

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející společenskou praxí, která využívá výkladových rámců medicíny, epidemiologie, hygieny, ekonomie, sociologie, práva a dalších vědních oborů k analýze a hledání praktických řešení

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Sucharda,Vladimír Pacovský

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učebnice je určena studentům nezdravotnických oborů jako základní informace o současné medicíně. Obsahuje kapitoly věnované tématům medicína a zdravotnictví, pojetí současné medicíny, etika a medicína, zdraví a nemoc, diagnostika v klinické medicíně, intervence v klinické medicíně, struktura a formy zdravotnické pomoci, zdravotnická dokumentace a informační systémy v medicíně, posuzování kvality

Sleva 22 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do počítačových simulací - Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Nezbeda,Jiří Kolafa,Miroslav Kotrla

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé doplněné vydání učebního textu pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK obsahuje kapitoly, které se věnují základním pojmům a definicím, základům molekulární dynamiky, základům metody Monte Carlo, měřením, realizaci pseudoexperimentu simulace v jiných souborech, dále speciálním metodám a systémům, kinetickým veličinám a časově závislým systémy, kvantové simulaci; obsahuje dále

Sleva 22 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Nemocniční otázka v meziválečném Československu

Autor: Hana Mášová

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Učební určený text pro posluchače 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje s vývojem zdravotní a sociální péče a s organizací veřejného zdravotnictví a nemocnic. Autorka informuje o situaci časově vymezené obdobím mezi světovými válkami - popisuje mj. vývoj nemocnic v českých zemích, zejména nemocnic se zvláštním významem pro veřejné zdravotnictví (státní a fakultní nemocnice,

Sleva 22 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Autor: Helena Zavázalová

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví je vědou o zdraví společnosti a péči o zdraví a zdravotnictví. Cílem výuky oboru je naučit studenty pochopit jedince z hlediska biopsychosociálního a holistického a zdůraznit význam sociálních faktorů, uplatňujících se ve zdraví a nemoci. Tento učební text určený pro studenty Lékařské fakulty UK v Plzni uvádí některé inovované, popř. nové okruhy oboru.

Sleva 22 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Mareš,Lenka Hodačová,Svatopluk Býma

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé vydání učebního textu, v němž autoři zpracovávají témata, kterým není věnována pozornost v jiných pracích, jsou nová, došlo u nich k výraznějším posunům, nebo s nimi mají autoři zkušenosti. Publikace se dělí na dvě části: obecnou a speciální. V první předkládají autoři přehled o oboru jako vědní disciplíně i učebním předmětu, věnují se mimo jiné metodám měření zdravotního stavu obyvatel,

Sleva 22 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Posudkové lékařství

Autor: Kolektiv autorů - Libuše Čeledová,kolektiv

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a použití v souladu s pokroky lékařské vědy. Moderně koncipovaná skripta jsou autorským dílem kolektivu předních českých odborníků z oboru posudkového

Sleva 22 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Autor: Doležal Tomáš a Adam

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady a podmínky výkonu lékařského povolání, témata týkající se zdravotnických zařízení a pojišťoven a nestátních

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele