Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Autorské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Autorské právo a práva související

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Film z hlediska autorského práva

Autor: Jiří Hrabánek

publisher: Nakladatelství Leges

2 / 5
16 %
Publikace zpracovává aktuální téma právní úpravy audiovizuální tvorby. Ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání autor reagoval na ohlasy čtenářů a rozšířil zejména poznámkový aparát, podrobněji vysvětlující některé použité instituty a pojmy, doplnil exkurz o cross-license smlouvách a zapracoval změny právní úpravy, zejména z oblasti evropského práva.Publikace, vycházející z

Sleva 16 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Autorské právo

Autor: Marie Šebelová

publisher: CPress

0 / 5
25 %
Publikace i CD-ROM jsou určeny autorům, umělcům, ale také všem osobám, které s umělci spolupracují, například jim zadávají práci a následně od nich přebírají hotová díla. V knize naleznete: - podrobný komentář k dané problematice - vzorové dokumenty - související legislativu CD-ROM s možností fulltextového vyhledávání obsahuje: - knihu v elektronické podobě s odkazy na příslušné paragrafy zákona

Sleva 25 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Informační zdroje v odborné literatuře

Autor: Vymětal Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace uvádí velmi přístupnou formou návody nejen jak provádět „pasivní“ vyhledávání a využívání informací z nejrůznějších zdrojů, ale také jak „aktivně“ vytvářet tyto informační zdroje, tj. publikace různého druhu. Autor zde zúročil své bohaté zkušenosti jak z oblasti výzkumu, tak i z vedení odborného informačního střediska a technické knihovny. Kniha je velice systematicky a logicky

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana a licencování počítačového programu

Autor: Štědroň Bohumír

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá problematikou ochrany softwaru a bude velmi cennou pomůckou pro vývojáře, spotřebitele, ale i právníky, studenty různých oborů nebo řídící pracovníky. Není jednoduché orientovat se v celé řadě informačních zdrojů zabývajících se ochranou softwaru. Tomu může kniha Bohumíra Štědroně velmi napomoci, například i tím, že se ochranou softwaru nezabývá jen z obecného hlediska,

Sleva 15 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, 2. vydání

Autor: Šalomoun Michal

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Autorské právo v divadle

Autor: Jiří Srstka

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
První z řady edice akademických prací, věnovaná aplikaci autorského práva na užití autorských děl v divadelním představení a vším, co s tímto užitím souvisí. Práce je uvozena dvěma obecnými kapitolami, a to kapitolou "Několik právních poznámek k základním rysům autorského práva" a kapitolou "Pedagogické aspekty výkladu autorského práva". Následující kapitoly již sumarizují konkrétní problematiku

Sleva 20 % z běžně ceny 134 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání

Autor: Stanislava Bálková

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky. Oblíbeným a také nejčastějším místem pro vytipování nových plagiátorů bývají výstavy. Na nich si plagiátor výrobek koupí a zašle jej do Číny, kde se hned začne s jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Autorské právo - v otázkách a odpovědích

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Bartoš,Petr Šulc

publisher: Pierot

0 / 5
26 %
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. Bude jistě užitečným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí s danou problematikou do kontaktu a chtějí se v ní lépe zorientovat. Je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům, ale i nakladatelům, pracovníkům reklamních agentur či studentům a učitelům. V závěru knihy je

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Autor: Ivo Telec

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Fotografie a právo - Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii

Autor: Martin Valoušek

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých objektů i fotografování na veřejných prostranstvích. Výklad je doplněn příklady z praxe.

Sleva 16 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Limity autorskoprávní ochrany

Autor: Petr Prchal

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze.

Sleva 16 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

ÚZ č.1193 Autorské právo, průmyslová práva 2017

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Chaloupková,Holý

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
15 % Novinka

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích

Autor: Smejkal Vladimír

publisher: Linde Praha, a.s.

0 / 5
21 %
Kniha autorů, kteří mají značné zkušenosti v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a moderních komunikačních médií, se zabývá autorskoprávními aspekty jednotlivých médií a žánrů. Dílo obsahuje definice a rozbor jednotlivých druhů hromadných sdělovacích prostředků, žánrů, v nich používaných, a autorských děl, jimi šířených, z pohledu českého právního řádu. Těžištěm knihy je přehled

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Úvod ke studiu patentového práva

Autor: Hák Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha podává základní výklad k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Podrobně jsou vyložena práva k vynálezům, biotechnologickým vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům. Tyto předměty průmyslového vlastnictví jsou zasazeny do širšího rámce mezinárodních smluv. Základním mnohostranným úmluvám pro oblast průmyslového vlastnictví je věnována samostatná pozornost, je

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Právo v umění a umění v právu Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků

Autor: Ondrej Hamuľák (ed.)

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Právo a umění spojuje především to, že oboje jsou výsledkem lidské činnosti, jsou reflexí skutečnosti a obě by měly lidský život činit příjemnějším (jedno nastolováním spravedlivého řádu věcí a druhé zprostředkováním estetického zážitku).Umělecké dílo může být zachycením stejných narací, jaké jsou předmětem normativní regulace. Proto může sloužit jako vzor, inspirace i zdroj vysvětlení potřeby a

Sleva 16 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

Autor: Radka Connelly Kohutová

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem u dodavatele

Autorský zákon - Komentár

Autor: Jarmila Lazíková

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov. Základom publikácie je komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov vrátane poslednej

Sleva 15 % z běžně ceny 1 171 Kč

Naše cena: 995 Kč

Skladem u dodavatele

Autorská práva a práva související v daňových souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Koukal, Jan Neckář

publisher: Anag

0 / 5
20 %
1. vydání Komentář autorů této publikace se zabývá ochranou autorských děl a souvisejících předmětů ochrany (umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové záznamy, televizní a rozhlasové vysílání, databáze), a to se zaměřením na zdaňování příjmů, které vznikají při využívání duševního vlastnictví. Obsah knihy V první části jsou na praktických příkladech rozebírány základní pojmy autorského práva a

Sleva 20 % z běžně ceny 351 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Autorské právo v otázkách a odpovědích

Autor: Aleš Bartoš Petr Šulc

publisher: Pierot

0 / 5
Jak může autor ochránit svůj text? Jak správně citovat? Jak může škola užívat školní autorské dílo? Jakou podobu mívá ujednání o výši odměny pro autora? Lze text volně upravovat, když je autor zaměstnancem? Je překladatel autorem, respektive spoluautorem?

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Obžaloba duševního vlastnictví

Autor: Stephan N. Kinsella

publisher: Ludwig von Mises Institut

0 / 5
Tento pamflet si klade za cíl rozvířit alespoň pár zrnek prachu usazených na zatuchlých myšlenkách glorifikujících duševní vlastnictví a podpořit argumenty všech zastánců svobody při diskusích o této chiméře – jmenovitě při poukazování na nekonzistenci, nákladnost a především protiprávnost duševního vlastnictví.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Právo duševného vlastníctva, 2. vydanie

Autor: Vojčík Peter

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, a práv vysielateľov, ako aj výklady o priemyselných právach k výsledkom tvorivej duševnej činnosti (patentové právo, právo úžitkových vzorov, dizajnov,

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Kolektivní správa autorských práv

Autor: Matějičný Tomáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kolektivní správa je v současnosti nejen v ČR, ale i ve světě významným instrumentem dohlížejícím na ochranu autorských práv. S ohledem na historický vývoj jsou kolektivní správci práv k dílům hudebním povětšinou největšími a nejtransparentnějšími správci, a proto se publikace v závěru zaměřuje pouze na jejich činnost. Z hlediska obsahu je kniha rozdělena na tři základní části – první z nich

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavateleMuž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele