Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Informační technologie

Nejprodávanější v této kategorii

Internet a proměny práva

Autor: Radim Polčák

publisher: Auditorium

0 / 5
26 %
Informační technologie jsou fenoménem, které se na počátku 21. století staly nedílnou součástí naší civilizace. Jeden z celosvětově uznávaných odborníků na IT právo předkládá studii, ve které se zamýšlí nad způsobem, jakým internet působí na právo a soudobou společnost, a naopak, jak se společenské vztahy a hodnoty odráží ve virtuální rovině. Ústředními tématy knihy tak jsou: právo jako

Sleva 26 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Právní úprava počítačového programu z pohledu autorského práva

Autor: Matzner Jiří

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato publikace je základním "tour de IT" a nabízí široké veřejnosti praktický a zajímavý pohled na vývoj autorského práva na IT svět. Vědci, učenci i laická veřejnost ji mohou přijmout a použít jako zdroj, který pro ně bude inspirací pro další bádání. Knika poskytuje pohled do oblasti využití, praxe a ochrany licenčních práv k počítačovému programu. Do přítomnosti vás provede minulostí, tj.

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem - datové schránky

Autor: Macková Alena

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Komentář z pera renomovaných autorů doc. Mackové (PF UK a místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) a JUDr. Štědroně (advokát, soudní znalec, člen Komise Legislativní rady vlády ČR specializující se na právo informačních technologií) je publikací, která přibližuje široké veřejnosti nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, označovaný někdy jako zákon

Sleva 15 % z běžně ceny 575 Kč

Naše cena: 489 Kč

Skladem u dodavatele

Informační bezpečnost

Autor: Požár Josef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
S rostoucím významem výpočetní techniky rostou také další možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech života společnosti. S tím také začíná vystupovat do popředí nutnost ochrany dat a informací před poruchami, živelnými pohromami, kriminalitou, vandalismem, neoprávněným přístupem a celkově zneužitím důležitých informací. Publikace je určena nejen studentům

Sleva 15 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Právo na internetu

Autor: Radim Polčák

publisher: BIZBOOKS

0 / 5
25 %
Stát a jeho orgány nemohou zůstávat pozadu v účasti na budování hodnotově založené informační společnosti. Internet tedy přinášel a stále přináší právu a orgánům, které jej aplikují, nové výzvy, na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat. Fenomén poskytovatelů informační společnosti jako subjektů vytvářejících fyzicky či logicky prostor informační sítě, stejně jako problematika

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Zpracování osobních údajů školami

Autor: Kolektiv autorů - Janečková Eva,Bartík Václav

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jejich uživatelích, poskytovatelích, právech, ale i povinnostech. A v případě, že jsou zpracovávány informace o lidech, fyzických osobách, musí být brán v potaz i takový aspekt, jako je ochrana informací o lidech, tedy subjektech údajů podle zákona

Sleva 15 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Základy softwarového práva

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Maisner Martin

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá právní ochranou softwaru, dat a informací, právními otázkami využití internetu a elektronického obchodu, smlouvami na dodávku ICT služeb včetně různých forem outsourcingu i formami řešení právních sporů, které vzniknou při porušení smlouvy. Zvláštní pozornost je věnována i kriminalitě v kyberprostoru. Završením textu je kapitola věnovaná metodologii a systematice softwarového

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Autor: Kolektiv autorů - Martin Maisner,Zdeněk Vaníček

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 343 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Elektronické dokumenty v právní praxi

Autor: Tomáš Lechner

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi postupně nahrazuje svého listinného předchůdce. V publikaci je doloženo, že tato náhrada není nyní ještě využita v plném rozsahu. Kniha přináší přehled současného právního pohledu na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití a klade si tak za cíl být užitečným průvodcem při akceptování

Sleva 16 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem

Informační technologie - Svazek první

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Turnerová, Jan Chromý

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
15 %
Publikace sleduje obohacení teorie a praxe o příklady nejčastěji se vyskytujících problémů v oblasti strategického řízení firmy. Na jednotlivých příkladech autoři motivují čtenáře k racionálnímu řešení konkrétních situací na základě znalosti všech potřebných informací. V době rozvoje elektronického obchodování je nutné klást maximální důraz na kvalitu jednotlivých nástrojů

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Autor: Ivo Telec

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.

Sleva 16 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 286 Kč

SklademMuž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele