Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Medicínské právo

Nejprodávanější v této kategorii

Forenzní traumatologie

Autor: Michal Beran et al.

publisher: Karolinum

5 / 5
22 %
Učební text Forenzní traumatologie je ve své úvodní části věnován jednak právním a kriminalistickým aspektům práce soudního lékaře a jednak obecné charakterizaci mechanických poranění. Následně se jeho speciální část podrobněji zaměřuje na zranění jednotlivých částí těla včetně biomechaniky jejich vzniku. Na závěr publikace je pak v plném znění uvedena vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Sleva 22 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Autor: Antonín Valuš

publisher: LEGES

4.3 / 5
16 %
Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení.

Sleva 16 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem

Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Autor: Barták Miroslav

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Vzhledem k velkému rozsahu zahrnutých zemí je kniha především deskriptivní, nikoliv analytická. Bude jistě sloužit jako referenční literatura v případě srovnání zdravotnických systémů. Autor přináší zajímavé souhrnné dílo, které je svým způsobem výjimečné a jedinečné, neboť podobná publikace na českém trhu nikdy nebyla v českém jazyce dostupná.Podle mého názoru bude publikace užitečná pro

Sleva 15 % z běžně ceny 603 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I

Autor: Doležal Tomáš a Adam

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady a podmínky výkonu lékařského povolání, témata týkající se zdravotnických zařízení a pojišťoven a nestátních

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Zdravotnická praxe a právo. Praktická příručka

Autor: Sovová Olga

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Kniha je praktickým průvodcem právní úpravou vztahů ve zdravotnictví. Pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně, proto čtenáře provádí též souvisejícími aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního.V první části jsou popsány otázky veřejného zdravotního pojištění, nakládání s léčivy a lidskými tkáněmi a buňkami a postavení zdravotnických pracovníků se zdůrazněním jejich vztahu k

Sleva 16 % z běžně ceny 466 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II - Odpovědnost ve zdravotnictví

Autor: Jan Mach

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní a správní (subjektivní i objektivní odpovědnost, porušení prevenční povinnosti, odpovědnost zdravotnických zařízení a pojišťoven, ochrana osobnosti aj.) a dále se věnuje

Sleva 15 % z běžně ceny 671 Kč

Naše cena: 570 Kč

Skladem u dodavatele

Medicína a právo

Autor: Mach Jan

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
– vztah lékař-pacient – ochrana práv pacienta a jeho osobních údajů – poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta – základy právní odpovědnosti v medicíně – povinnosti první pomoci, neodkladná péče – specifické oblasti medicínského práva (klonování, eutanázie, interrupce, odběr tkání) – systém veřejného zdravotního pojištění – poskytování a úhrada zdravotní péče Vztah lékaře a

Sleva 10 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej staroslivosti

Autor: Ivica Gulášová

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Táto monografia sa zameriava na právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, informovaný súhlas pacienta a aspekty s ním spojené. V jednotlivých kapitolách sa uvádzajú rôzne aspekty informovaného súhlasu od vysvetlenia, čo vlastne informovaný súhlas je, cez počiatky jeho používania a jeho postupný vývoj, jeho hlavná podstata, jeho význam a jeho prvky. Po všeobecnom rozobratí

Sleva 22 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Medicínské právo - Co a jak - Praktické rady pro lékaře a zdravotníky

Autor: Jan Mach

publisher: Galén

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat v běžné lékařské praxi, při řízení zdravotnického zařízení nebo provozování soukromé lékařské praxe. Může posloužit i dalším zdravotnickým profesím - klinickým psychologům, klinickým logopedům, fyzioterapeutům, zdravotnickým záchranářům, porodním asistentkám a zdravotním sestrám.

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti

Autor: Kolektiv autorů - Humenik Ivan,Szaniszló Inocent-Mária V.,Zoláková Zuzana

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Onkologické ochorenie predstavuje jednu z najextrémnejších situácií v živote človeka - nielen pre pacienta, ale aj pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutia v liečbe sú rozhodnutiami o živote a smrti. Kto je zodpovedný za určenie toho, čo je najlepšie pre pacienta? Kto nesie zodpovednosť za rizikové terapeutické postupy? Ako nastaviť liečbu pri nespolupracujúcich pacientoch a aké

Sleva 15 % z běžně ceny 356 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Porodnické soudní kazuistiky

Autor: Aleš Roztočil

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autor publikace, známý a zkušený porodník, je nejen autorem mnoha publikací, ale také soudní znalec. Publikace přináší padesát tři soudně znaleckých posudků z oblasti porodnictví, které autor jako soudní znalec zpracoval od roku 2010 a od roku 2014. Kniha je určena jak porodníkům, tak porodním asistentkám, managementu nemocnic a jistě se stane středem zájmu i pro orgány činné v trestním řízení

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

Autor: Kolektiv autorů - Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1141: Zdravotní služby 2016

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách (dvě novelizace), zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (šest novelizací). Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek – preventivní prohlídky, zdravotnická dokumentace, personální zabezpečení, hodnocení kvality

Sleva 15 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Autor: Pavel Uherek

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha popisuje právní úpravu povinné mlčenlivosti a praktické problémy vznikající při sdělování údajů o zdravotním stavu a nakládání s nimi. Kniha se tedy soustředí na rozbor pravidel přístupu k údajům zahrnutým ve zdravotnické dokumentaci nebo získaných při poskytování zdravotní péče. Zabývá se jak obecnými dopady právní úpravy a její celkovou filozofií, tak konkrétní kazuistikou. Pozornost je

Sleva 15 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem

Zdravotnictví a právo

Autor: Kolektiv autorů - Svejkovský,Vojtek,Arnoštová,kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 290 Kč

Naše cena: 1 161 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.) - Komentář

Autor: Jakub Král

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších profesí, kteří musí dnes a denně pracovat se zákonem o zdravotnických prostředcích. S ohledem na tuto skutečnost se

Sleva 15 % z běžně ceny 880 Kč

Naše cena: 748 Kč

Skladem

Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty

Autor: Adam Doležal

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele