Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Nejprodávanější v této kategorii

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
25 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům

Sleva 25 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Spisová služba (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Základy správneho práva (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Hašanová Janka,Dudor Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1149: Archivnictví 2016

Autor: kolektiv autorů

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 15 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1238: Zdravotní služby

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 % Novinka
Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních službách (184 změn a doplnění) a vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Dále zde

Sleva 15 % z běžně ceny 117 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu konfesního práva. I. Evropa a USA

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
První díl chrestomatie, věnovaný území Evropy a Spojených států, přináší chronologicky řazené dokumenty týkající se konfesního, tedy státněcírkevního práva. Zahrnuje dokumenty od 2. poloviny 1. století po Kristu až do současnosti a podává přehled o vývoji této problematiky. Jednotlivým textům předchází úvod a popis čtyř epoch vztahu státu a církve. Kniha má sloužit zejména posluchačům Katolické

Sleva 22 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu konfesního práva III. Československo

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
"Třetí díl Textů ke studiu konfesního práva obsahuje vybrané ukázky pramenů konfesního práva (popř. souvisejících dokumentů neprávní povahy) v bývalém Československu. Látka je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola podává ukázky konfesněprávních předpisů Předlitavska recipovaných Československou republikou. Druhá kapitola obsahuje výňatky nejvýznamnějších konfesněprávních předpisů první

Sleva 22 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Texty ke studiu konfesního práva II. Český stát

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Text je v první řadě určen posluchačům předmětu konfesní právo na Katolické teologické fakultě UK; ale snad poslouží i při studiu českých církevních dějin na téže fakultě a vůbec všem zájemcům o danou problematiku.

Sleva 22 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí.

Sleva 16 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Petr,Kysela Jan,Syllová Jindřiška,Georgiev Jiří,Pecháček Štěpán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Popisuje právní postavení poslanců a senátorů, jejich zájmy a postupy. Dále je vysvětlen celý legislativní proces, složení a jednání parlamentních orgánů. Publikace rovněž popisuje vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu, interakce mezi Parlamentem a

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
22 %
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Sportovní právo

publisher: Auditorium

0 / 5
26 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 26 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín

Autor: Jankuv Juraj

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov. Nasledujúce časť, z komparatívnych dôvodov, obsahuje analýzu medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín do roku 1945. Zásadným význam z hľadiska

Sleva 15 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Vnútroštátne súdy a európske súdy. Spojené alebo paralelné svety?

Autor: Procházka Radoslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bola otvorená výmena názorov domácich, zahraničných a európskych sudcov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy a advokátov na pestrú škálu otázok, súvisiacich s vnútroštátnou aplikáciou

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář

Autor: J. Kříž

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v individuálním tak kolektivním rozměru, upravuje postavení registrovaných církví a náboženských společností coby

Sleva 10 % z běžně ceny 730 Kč

Naše cena: 657 Kč

Skladem

Kriminológia (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Strémy Tomáš,Dianiška Gustáv,Vráblová Miroslava,Šimunová Lucia,Klimentová Lenka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, miesto a úlohy kriminológie, Fenomenológia a etiológia kriminality,

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů - Krizová legislativa

Autor: kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

Autor: Kolektiv autorů - Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo. U mediace se

Sleva 16 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Autor: Kolektiv autorů - Korgo Dušan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov proti životu, proti zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Autor: Ondřej Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských vod v Arktidě.

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Autor: Čollák Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele