Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Další právní odvětví

Nejprodávanější v této kategorii

Spisová služba (2. aktualizované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

publisher: LEGES

4.8 / 5
16 %
Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Sleva 16 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem

Základy správneho práva (3. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Hašanová Janka,Dudor Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je určená

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Kanonické právo, 2.vyd

Autor: Hrdina Antonín Ignác

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Cílem publikace je seznámit své čtenáře se základy kanonického práva. V první části je pojednáno o dějinách kanonického práva se zaměřením na historii pramenů kanonického práva. Druhá část podává základy teorie kanonického práva, seznamuje se základními pojmy a principy kanonického práva, s jeho systémem, prameny a způsoby jeho realizace a aplikace. Třetí část se zabývá platným kanonickým právem,

Sleva 15 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Softwarové právo

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Jansa, Petr Otevřel

publisher: Computer Press

0 / 5
25 %
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? S orientací ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům

Sleva 25 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Autor: Kolektiv autorů - Barancová Helena,Dilongová Ľubica (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
22 %
Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku nie je ľahké. Prax ukazuje, že osoby so zdravotným postihnutím

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodné právo

Autor: Kolektiv autorů - Kubíček Pavol,Škrinár Alexander,Nevolná Zuzana,Kolkusová Radka,Ďuricaj Milan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došlo v súvislosti so zavedením pojmu spoločnosť v kríze

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů - Krizová legislativa

Autor: kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Autor: Stieranka Jozef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Čitateľom sa dostáva do rúk v poradí už druhý zborník vedeckých príspevkov vydaný v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“, evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod číslom VÝSK. 164. Téma medzinárodnej konferencie je totožná s názvom vedeckovýskumnej úlohy, ktorej projekt bol schválený po oponentskom konaní v máji roku 2011

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Dokazovanie v trestnom konaní

Autor: Kolektiv autorů - Záhora Jozef,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Jak bylo již mnohokrát uvedeno, základem správného, zákonného a spravedlivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu probíhá v trestním řízení prostřednictvím zvláštního postupu – dokazováním, důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, že dokazování tvoří podstatnou část práce orgánů činných v trestním řízení i dalších osob

Sleva 15 % z běžně ceny 596 Kč

Naše cena: 507 Kč

Skladem u dodavatele

Parlament České republiky, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kolář Petr,Kysela Jan,Syllová Jindřiška,Georgiev Jiří,Pecháček Štěpán

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
15 %
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu , mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se Parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Popisuje právní postavení poslanců a senátorů, jejich zájmy a postupy. Dále je vysvětlen celý legislativní proces, složení a jednání parlamentních orgánů. Publikace rovněž popisuje vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu, interakce mezi Parlamentem a

Sleva 15 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 552 Kč

Skladem

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Autor: Jan Lokajíček

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Konfesní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí.

Sleva 16 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Aplikace platových předpisů ve školství 2016 s komentářem a příklady z praxe

Autor: Jiří Valenta

publisher: Anag

0 / 5
20 %
Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních.

Sleva 20 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1238: Zdravotní služby

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních službách (184 změn a doplnění) a vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Dále zde

Sleva 15 % z běžně ceny 117 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Pojišťovací právo (2. přepracované vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 % Novinka
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.

Sleva 16 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Sportovní právo

publisher: Auditorium

0 / 5
26 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 26 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Autor: Ondřej Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. Dále na úpravu mořských vod okolo antarktického kontinentu a právní úpravu mořských vod v Arktidě.

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Autor: Čollák Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Církevní právo

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

publisher: LEGES

0 / 5
15 %
Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem.

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem

Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom SR

Autor: Kolektiv autorů - Jankuv Juraj,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kolektív autorov sa zameral na aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva a jeho interakcie s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Monografia má dva základné rovnocenné vedecké ciele, ktorými sú podrobná analýza medzinárodného zmluvného práva a analýza interakcie medzinárodného zmluvného práva s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Z hľadiska prvého cieľa monografie autori

Sleva 15 % z běžně ceny 611 Kč

Naše cena: 519 Kč

Skladem u dodavatele

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín

Autor: Jankuv Juraj

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov. Nasledujúce časť, z komparatívnych dôvodov, obsahuje analýzu medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín do roku 1945. Zásadným význam z hľadiska

Sleva 15 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Vnútroštátne súdy a európske súdy. Spojené alebo paralelné svety?

Autor: Procházka Radoslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bola otvorená výmena názorov domácich, zahraničných a európskych sudcov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy a advokátov na pestrú škálu otázok, súvisiacich s vnútroštátnou aplikáciou

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavateleLáskou ji nespoutáš
Artemis

Přihlášení uživatele