Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Slovenské právní předpisy

Nejprodávanější v této kategorii

Poriadková polícia

Autor: Kolektiv autorů - Kočan Štefan,Löffler Boris,Zámek David

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor: Kolektiv autorů - Jozef Králik, Jan Kútik

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť pozornosť na analýzu a syntézu známych, málo známych i úplne neznámych poznatkov predovšetkým o inštitúte kontroly, o inštitúte verejnej

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín

Autor: Jankuv Juraj

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov. Nasledujúce časť, z komparatívnych dôvodov, obsahuje analýzu medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín do roku 1945. Zásadným význam z hľadiska

Sleva 15 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Vnútroštátne súdy a európske súdy. Spojené alebo paralelné svety?

Autor: Procházka Radoslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bola otvorená výmena názorov domácich, zahraničných a európskych sudcov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy a advokátov na pestrú škálu otázok, súvisiacich s vnútroštátnou aplikáciou

Sleva 15 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom SR

Autor: Kolektiv autorů - Jankuv Juraj,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kolektív autorov sa zameral na aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva a jeho interakcie s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Monografia má dva základné rovnocenné vedecké ciele, ktorými sú podrobná analýza medzinárodného zmluvného práva a analýza interakcie medzinárodného zmluvného práva s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Z hľadiska prvého cieľa monografie autori

Sleva 15 % z běžně ceny 611 Kč

Naše cena: 519 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2012 II.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
27 %
obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana spotřebitele zákon o bankách

Sleva 27 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Občiansky súdny poriadok - Platný od 1. júna 2010

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Úplné znenie zákona po poslednej novele s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou.

Sleva 27 % z běžně ceny 618 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem u dodavatele

Občiansky zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou - VII. doplnené vydanie Platný od 1.…

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z..

Sleva 27 % z běžně ceny 848 Kč

Naše cena: 619 Kč

Skladem u dodavatele

Obchodný zákonník Zákon o obchodnom registri - XII. doplnené vydanie

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
XII. vydanie odbornej publikácie Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po novele vykonanej zákonom NR SR č. 193/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011. Súčasťou knihy je i úplné znenie Zákona o obchodchnom registri rovnako s podrobným komentárom po poslednej novele.

Sleva 27 % z běžně ceny 898 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory zmlúv a podaní pre občanov - IV. aktualizované a doplnené vydanie

Autor: Milada Illášová

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené k príslušným vybraným ustanoveniam Občianskeho zákonníka, či Občianskeho súdneho poriadku. Cieľom tejto publikácie je, aby sa stala praktickou príručkou širokej právnickej i neprávnickej verejnosti, ktorá pomôže spísať podanie v odvetví občianskeho práva, a tým umožní, aby si aj

Sleva 27 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach

Autor: Milada Illášová

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Kniha je určená nielen odborníkom v trestných veciach, ale i laickej verejnosti. Jej cieľom je poskytnúť návod na napísanie príslušných podaní v každom štádiu trestného konania. Všetkým, ktorí sa dostali do pozície trestne stíhaného, či do situácie poškodeného alebo inak zúčastnenej osoby, prípadne záujmovým združeniam občanov. V záujme čo najpresnejšej informovanosti čitateľov publikácia preberá

Sleva 27 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 430 Kč

Skladem u dodavatele

Trestný zákon Zákon o výkone trestu odňatia slobody Zákon o výkone väzby - s rozsiahlym komentárom…

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva hmotného. Preto sme sa rozhodli prísť na trh s Trestným zákonom č 300/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou, v

Sleva 27 % z běžně ceny 648 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem u dodavatele

Občiansky súdny poriadok - Platný od 1. apríla 2012

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
27 %
Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný. Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych,

Sleva 27 % z běžně ceny 618 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem u dodavatele

Exekučný poriadok Komentár - Procesný postup exekútora Procesný postup exekučného súdu

Autor: Jaroslav Krajčo

publisher: Jozef Beňo - Ikarus.sk

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 1 321 Kč

Naše cena: 964 Kč

Skladem u dodavatele

Občiansky súdny poriadok I. a II. diel Komentár

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Krajčo,Daniela Sučanská,Agnesa Čierna,Ondrej Krajčo

publisher: Jozef Beňo - Ikarus.sk

0 / 5
27 %
Publikácia "Občiansky súdny poriadok - Komentár" obsahuje spracovanie komentára kolektívom autorov pozostávajúcich z právnikov z aplikačnej praxe, a to najmä sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky. Publikácia okrem základných teoretických poznatkov obsahuje judikatúru všeobecných súdov SR, ČR, Ústavných súdov SR, ČR, ako aj odkazy a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Prílohou

Sleva 27 % z běžně ceny 871 Kč

Naše cena: 636 Kč

Skladem u dodavatele

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ - Komantár

Autor: Jaroslav Krajčo

publisher: Jozef Beňo - Ikarus.sk

0 / 5
27 %
Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Publikácia je rozdelená do častí, ktoré umožnia čitateľovi získať prehľad o súčasných prístupových postojoch na riešenie konfliktných situácií, ale v mnohých prípadoch aj o odporúčených riešeniach autora na otázky,

Sleva 27 % z běžně ceny 1 651 Kč

Naše cena: 1 205 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2013 II.

publisher: Poradca s.r.o.

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2013 I.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
24 %
daně z příjmů zákon o rezervách daň z nemovitostí silniční daň zákon o účetnictví živnostenský zákon autorský zákon daň z přidané hodnoty

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2013 II.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
24 %
obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana spotřebitele

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony 2013 III.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
24 %
zákoník práce plat a odměny sociální zabezpečení nemocenské pojištění důchodové pojištění zaměstnanost zdravotní pojištění úrazové pojištění

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
24 %
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmena bola urobená v závere minulého roka, pod č. 512/2012 Z. z., a začala platiť od 1. januára 2012. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly

Sleva 24 % z běžně ceny 324 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
24 %
Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva.

Sleva 24 % z běžně ceny 324 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor: Milada Illášová

publisher: Nová práca, spol. s r.o.

0 / 5
24 %
Kniha od autorky JUDr. Milady Illášovej: VZORY ZMLÚV A PODANÍ V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH IV. vydanie – obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí chcú sami riešiť svoje problémy v pracovnoprávnych vzťahoch. Je praktickou príručkou aj pre

Sleva 24 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem u dodavatele

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Autor: Sekera Milan

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky dnešnej vyspelej spoločnosti, v ktorej je spotrebiteľ neustále konfrontovaný s novými podnikateľskými stratégiami a technikami, často krát aj s agresívnymi

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

SklademPřihlášení uživatele