Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pocty

Nejprodávanější v této kategorii

Paměti - Jean Monnet

Autor: Kolektiv autorů - Jean Monnet,překlad: Ort Alexandr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Paměti významných osobností jsou vždy pro čtenáře velkým lákadlem v naději, že se dozví něco navíc ze zákulisí mezinárodního dění. Mohou však být i nesmírně cenným pramenem hlubšího studia, neboť mnohdy doplňují to, co je možno poznat ze studia oficiálních publikovaných dokumentů a vědeckých prací historiků. Třebaže paměti jedné osobnosti je jen málokdy možné označit za obraz dějin vlastního

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám

Autor: Jaroslav Fenyk

publisher: LexisNexis CZ s.r.o.

0 / 5
23 %
K významnému životnímu jubileu Prof. JUDr. Dagmar Císařové, DrSc., která patří mezi nejvýznamnější české právníky v oboru trestního práva a je pro své výjimečné odborné kvality uznávána právnickou veřejností u nás i v zahraničí, vydává Nakladatelství LexisNexis CZ sborník příspěvků šestnácti předních českých právníků, který sestavil Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. Širokou tematiku, převážně z

Sleva 23 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám

Autor: Bělina Miroslav (ed.)

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Profesor Petr Tröster představuje v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení nepřehlédnutelnou osobnost již po několik desetiletí. Je jistě obdivuhodné, že přes obtíže, které mu v minulém režimu ztěžovaly vědeckou práci, je jeho výzkumná a vědecká tvorba úctyhodná co do kvantity i kvality. Je spíše přívržencem moderní týmové práce, jíž se zúčastňuje jako vedoucí i jako spoluautor.

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Vojtěch Cepl - Život právníka ve 20. století

Autor: Tomáš Němeček

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Životopis jednoho z výrazných českých právníků vychází k prvnímu výročí jeho úmrtí.Profesor Právnické fakulty UK Vojtěch Cepl se v roce 1992 podílel na vzniku české ústavy a o rok později byl jmenován do prvního Ústavního soudu ČR. V roce 2007 ho reprezentativní anketa zařadila mezi deset intelektuálně nejvlivnějších tuzemských právníků.Autor životopisu, redaktor Lidových novin, mapuje – na

Sleva 16 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Pocta Ivaně Štenglové k 70.narozeninám. Právo společnosti-ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato kniha je svým obsahem, rozsahem i strukturou poněkud neobvyklá. Zcela se vymyká obdobným poctám a sborníkům k jubileu akademických pracovníků. Docent Karel Schelle působil a působí nejen na právnických fakultách, ale také zároveň na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Toto se projevilo i ve struktuře tohoto sborníku. Základem a nejširší částí jsou příspěvky právních

Sleva 15 % z běžně ceny 1 300 Kč

Naše cena: 1 105 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám

Autor: Černá Stanislava

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 384 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám

Autor: Kolektiv autorů - Mikule Vladimír,Suchánek Radovan (ed.)

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Zdeněk Jičínský je čelným teoretikem v oboru ústavního práva i v oblasti politologie. Od roku 1989 se výrazně uplatňuje především jako aktivní politik v zákonodárných sborech - poslanec pověřovaný často významnými parlamentními funkcemi, což mu umožňuje soustavně a důsledně využívat svých odborných znalostí a zkušeností ke kultivaci parlamentní práce a v tomto směru být leckdy nezastupitelně

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám

Autor: Dvořák Jan (ed.)

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc., se celý profesionální život zabývá rodinným právem. Je pro ni příznačné, že se dívá na rodinné právo i z pohledu sociologie, psychologie, antropologie a etiky. Zabývá nejen rodinným právem, ale rodinou samou, vztahy rodičů a dětí a dalších příbuzných a náhradní rodinnou péčí. Proto je odborně známa nejen v právnických kruzích, ale také mezi

Sleva 15 % z běžně ceny 384 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje právní vědy. Býkov 2006

Autor: Bednář Václav (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
16 %
Publikace je výstupem z mezinárodní právní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem prezentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými právními odvětvími. Vystoupila na ní řada účastníků z různých kateder všech právnických fakult České republiky a Slovenské republiky i z Ústavu státu a práva AV ČR v

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

K odkazu Jaroslava Kallaba

Autor: Machalová Tatiana (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Sborník prací věnovaný odkazu Jaroslava Kallaba vznikl na základě semináře, který pořádaly u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí katedry právní teorie a trestního práva Právnické fakulty v Brně. Sborník je tematicky rozdělen do pěti částí. První dvě části jsou věnovány významu Kallabova pojetí práva a právní vědy pro současné právní myšlení. Třetí část se zabývá aktuálními otázkami

Sleva 15 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem u dodavatele

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
16 %
"Sborník je výstupem ze ""Setkání zástupců kateder právních dějin právnických fakult z ČR a SR"", které ve dnesch 21. až 23. září 2006 uspořádala Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnili právní historikové z Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Trnavské univerzity, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Stanislav Balík se narodil 15. února 1928 v obci Morašice okres Moravský Krumlov. Obecnou školu navštěvoval od roku 1934 již v Brně – Slatině. Ve studiích pak pokračoval na reálném gymnáziu v Brně. Zdejší studia však musel vzhledem k nacistickým zásahům vůči českému školství přerušit a od srpna 1944 pracoval v průmyslovém provozu. Maturoval pak jako tzv. repatriant až v roce 1947.Po dokončení

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé právo na cestě

Autor: Kolektiv autorů - Havel Bohumil,Pihera Vlastimil (eds.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Karel Eliáš patří k nejvýznamnějším autoritám v oblasti českého soukromého práva. Sborník „Soukromé právo na cestě“, vydávaný při příležitosti jeho 55. narozenin, obsahuje celkem 29 původních esejí vztahujících se k soukromému právu, jejichž záběr osciluje od analýzy aktuálních problémů, jimž čelí současná právní praxe, až po právně filozofické úvahy o podstatě některých aspektů soukromého práva.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Naděje právní vědy. Býkov 2010

Autor: Knoll Vilém (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
16 %
Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného na Zámeckém statku Býkov.

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času

Autor: Aleš Gerloch (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
V prosinci 2013 uplynulo sto let od narození předního českého a československého právního vědce profesora Univerzity Karlovy JUDr., PhDr., dr. h. c. mult. Viktora Knappa, DrSc., akademika Československé akademie věd (1913–1996). Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta společně s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci, věnovanou jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem u dodavatele

Právnický Olymp - Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela, Kristina Blažková, Jan Chmel, kol.

publisher: LEGES

0 / 5
16 %
Vývoj soudní moci během 20. století vyvrátil teze o její malé politické relevanci, formulované v 18. století. Podle některých pozorovatelů vyvrátil i jiné dobové postřehy o její nejmenší nebezpečnosti, srovnáme-li ji s mocemi dalšími. Ať už o tom soudíme cokoliv, evidentní je, že soudní moc začala být zkoumána nejen co do výsledků své činnosti v komentářích soudních rozhodnutí, ale také jako

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

SklademPřihlášení uživatele