Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Trestní právo

Nejprodávanější v této kategorii

Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky

Autor: Kolektiv autorů - Konrád Zdeněk,Porada Viktor,Štraus Jiří,Suchánek Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
15 %
Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání, je určena širokému okruhu čtenářů – studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy Karlovy Vary, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, ale i policistům, vyšetřovatelům, státním zástupcům, soudcům, advokátům. Poznatky z ní mohou čerpat také pracovníci bezpečnostních

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb (8. vydání)

publisher: Armex Publishing

5 / 5
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 455/2016 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako doplňkový předpis se též hodí pro potřeby strážníků městských a obecních policií. Studenti vysokých a středních

Sleva 10 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)

Autor: Kolektiv autorů - Fryšták Marek,Provazník Jan,Sedláčková Jolana,Žatecká Eva

publisher: KEY Publishing

4.6 / 5
15 %
Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 15 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Autor: Pavel Vantuch

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

3.7 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 790 Kč

Naše cena: 1 611 Kč

Skladem u dodavatele

Viktimologie pro forenzní praxi

Autor: Ludmila Čírtková

publisher: Portál s.r.o

5 / 5
24 %
Riziko stát se obětí trestného činu se týká nás všech. V roli oběti reagujeme různě, i banální delikt může člověka vážně emocionálně poškodit. Navíc zločin tak či onak poznamenává nejen přímou oběť, ale také její blízké. Z pohledu okolí se oběti často chovají naivně či nerozumně.

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Trestní právo procesní 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Šámal,Musil,Kuchta,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

4.2 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 590 Kč

Naše cena: 1 431 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) - Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Draštík, Robert Fremr, Tomáš Durdík, Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, kol.

publisher: Wolters Kluwer ČR

4 / 5
15 %
Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka.

Sleva 15 % z běžně ceny 4 499 Kč

Naše cena: 3 824 Kč

Skladem u dodavatele

Obhájce v trestním řízení

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jelínek,Marta Uhlířová

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného. Účelem jeho obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu zmírňují.Monografie, jejímiž spoluautory jsou známý profesor trestního práva a vedoucí katedry trestního práva na Právnické

Sleva 16 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem

Trestní řád 7. vydání

Autor: Kolektiv autorů - P. Šámal,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 6 990 Kč

Naše cena: 6 291 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti - Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci - Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu - Zvláštní pozornost je věnována otázkám,

Sleva 10 % z běžně ceny 1 410 Kč

Naše cena: 1 269 Kč

Skladem u dodavatele

Dohoda o vině a trestu

Autor: Fillip Ščerba

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
27 %
Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou č. 193/2012 Sb. Cílem publikace je přiblížit novou právní úpravu orgánům činným v trestněprávní praxi, a proto je tato úprava dohody o vině a

Sleva 27 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Přehled judikatury: Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana

Autor: Draštík Antonín

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především kvalitativně významný okruh vyskytující se kriminality.První svazek této řady je zaměřen jednak na nejzávažnější formy trestné činnosti proti životu a zdraví, jednak na

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Penal Code

Autor: Wolters Kluwer ČR

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Anglický překlad zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění účinném od 31. srpna 2011.

Sleva 15 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Fenyk,Ladislav Smejkal

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí oborné veřejnosti – soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, studentům, ale i právnickým osobám a jejich zástupcům či zaměstnancům – první komentář k tomuto vedlejšímu trestněprávnímu předpisu, který nemá v České republice obdoby a zcela mění

Sleva 15 % z běžně ceny 338 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Extremismus

Autor: Kolektiv autorů - Chmelík Jan,Kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo hmotné. Obecná část, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Kratochvíl,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 1 210 Kč

Naše cena: 1 089 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Šámal,Kolektiv

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 4 530 Kč

Naše cena: 4 077 Kč

Skladem

Zločin a trest v české kultuře

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Předkládaný sborník shrnuje příspěvky přednesené na jubilejním 30. ročníku plzeňského sympozia (25.-27. 2. 2010), tematizujícím kategorie zločinu a trestu v české kultuře 19. století z pohledu různých humanitních oborů. Konferenční příspěvky vycházejí z teze, že zločiny a tresty patří k lidské společnosti od počátku jejích dějin a střetávání se a konfrontace se psanými i nepsanými, zjevnými či

Sleva 20 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Přípravné řízení trestní, 2. doplněné a přepracované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Novotná Jaroslava,Novotný František,Růžička Miroslav,Vondruška František

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Publikace je druhým vydáním praktické příručky, popisující chronologicky průběh přípravného řízení trestního od jeho zahájení až po jeho skončení podáním obžaloby, návrhu potrestání, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání, postoupení věci jinému orgánu, příp. jiného meritorního rozhodnutí. Publikace obsahuje především praktické postupy jednotlivých orgánů činných v trestním

Sleva 10 % z běžně ceny 1 950 Kč

Naše cena: 1 755 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné činy z nenávisti

Autor: Herczeg Jiří

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti, která se po roce 1989 zviditelnila především projevy rasismu a xenofobie ve společnosti. V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury, národy a národnosti, dochází i k útokům vůči „těm jiným“, vůči těm, kteří se nějak odlišují od majoritní společnosti. Jedná se o trestné činy motivované společenskými

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo procesní

Autor: Císařová Dagmar

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Kolektiv autorů tvořený teoretiky i významnými zástupci právnické praxe předkládá odborné veřejnosti páté, jubilejní, koncepčně i obsahově zcela přepracované vydání vysokoškolské učebnice trestního práva procesního. Těžiště práce spočívá ve výkladu základních pojmů a institutů v oboru trestního práva procesního. V souladu s moderními trendy výuky trestního práva v zahraničí jsou teoretické části

Sleva 15 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 849 Kč

Skladem u dodavatele

Žaloba v civilním řízení

Autor: Svoboda Karel

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Pojmy žaloba a žalobní právo se česká procesualistika podrobněji zabývala naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století (Alena Winterová, František Štajgr, Vilém Steiner). Po roce 1990 se český civilní proces změnil natolik, že je třeba termín žaloby vyložit znovu, s přihlédnutím k aktuální soudní praxi a k novým nebo nově koncipovaným procesním institutům, jako jsou koncentrace

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních

Autor: Molín Jan

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace se podrobně zabývá problematikou protiprávního jednání, které souvisí s výkonem auditorské, daňové a účetní profese. Rozebírána je zejména ze dvou pohledů, a to z pohledu auditora, daňového poradce či účetního, který se může setkat s protiprávním jednáním svých klientů, a také z pohledu auditora, daňového poradce nebo účetního, který se může nezákonného jednání sám

Sleva 15 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum Trestní právo procesní, 2.vydání

Autor: František Novotný

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Studium trestního práva procesního nelze omezovat pouze na povrchní memorování ustanovení trestního řádu. Naopak bez schopnosti aplikovat ustanovení trestního řádu v praxi není takové studium účelné. Předkládaná publikace proto představuje jedinečnou platformu pro aplikaci významných institutů trestního řádu na příklady z praktické činnosti orgánů činných v trestním řízení, což ve svém důsledku

Sleva 15 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele