Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dějiny a teorie

Nejprodávanější v této kategorii

Dějiny filosofie - jasně a stručně

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Triton

3 / 5
26 %
Dějiny filosofie – jasně a stručně jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského myšlení. Nechť je tento průvodce věrným tlumočníkem mnohdy obtížných filosofických směrů a neslevuje přitom ze svého nároku na maximální srozumitelnost a čtivost. Tuto pracovní učebnici, pojednávající také o období starých

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Problém nacistické právní filosofie

Autor: Knapp Viktor

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
JUDr. Milan Kindl, CSc. k této knize napsal: Problém nacistické právní filosofie, který nenapsal ještě prof. JUDr. PhDr. Dr.h.c. Viktor Knapp, DrSc., ale jen dr. Viktor Knapp, je však pro všechny, kdo se setkali s jeho pozdějšími texty, skutečným překvapením. Ačkoli jde o Knappovo velice rané dílo, nalezneme v něm již onen nezaměnitelný knappovský sloh a brilantní logiku, jaké jsme uvykli u jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii

Autor: Tomsa Bohuš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Tomsova kniha o idejích spravedlnosti a práva v řecké právní filosofii náleží k dílům, jejichž kvalitu a životnost prověřil čas. Stojí za to přiblížit si jejím čtením myšlenkový svět velkých řeckých filosofů. Od Řeků odvozujeme vše, co je typické pro sociokulturní prostředí naší civilizace. Nejinak je tomu i ve vztahu k dnešnímu hledání a pojímání práva a spravedlnosti. Zájemce překvapí životnost

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Co je fenomén? - Husserl a fenomenologie ve Francii

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Fenomenologie se po druhé světové válce "přestěhovala" z Německa do Francie, kde si vydobyla a uchovává status živého a aktuálního myšlení. Cílem antologie je ukázat rozmanitost tamějších fenomenologických projektů posledních padesáti let prizmatem problematiky jednoho ústředního pojmu, kterým je fenomenalita, povaha jevení jako takového. Tato problematika se dostala do centra fenomenologického

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do systematické filosofie. Obecná metafyzika, 2. vydání

Autor: Špůr Josef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Systematická filosofie představuje souborný výklad tradičního pojetí filosofie jako obecné teorie světa a jejích jednotlivých disciplin ve vnitřní skladbě. V rámci všeobecné metafyziky je to ontologie, gnoseologie a axiologie, ve speciální metafyzice pak filosofie přírody, člověka a dějin. Jádrem moderně pojaté ontologie je spor mezi Hartmannovou kosmologicky orientovanou koncepcí bytí jsoucna a

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Politická filozofie. Významné osobnosti a témata

Autor: Rosůlek Přemysl

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace, volně navazující na knihu Politická filozofie. Aktuální problémy, je tentokráte zaměřena na významné osobnosti a témata soudobé politické filozofie. V první části knihy představují autoři vlivné postavy filozofie naší doby - Richarda Rortyho, Francise Fukuyamu, Petera Singera, Johna Rawlse, Jürgena Habermase a Otfrieda Höffa. Druhý oddíl se zaobírá tématy aplikovaného myšlení a tématy,

Sleva 15 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett: filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - Karel Císař,Petr Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Antonio Rosmini - Od nepřijetí k uznání

Autor: Pietro Prini

0 / 5
20 %
Ontologista, jak se uvádělo v místech vyhrazených ve scholastických příručkách pro nadstandardní filosofy, Rosmini Antonio - dnes rehabilitovaný, čeká na svou beatifikaci - poprvé mezi západními filosofy užíval výraz theosis, theoria: kontemplovat Boha. Dramatický život, a to i z jeho politické tvorby z doby Garibaldiho, a inspirativní ukázky z jeho děl, zpřístupňuje janovský historik filosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Bytí jako výzva a naděje

Autor: Zdeněk Vyšohlíd

publisher: Svoboda servis

0 / 5
20 %
Třetí studie Zdeňka Vyšohlída uzavírá jednu etapu jeho filosofování.

Sleva 20 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Analogia entis

Autor: Erich Przywara

0 / 5
20 %
Práce svérázného německého filosofa, o němž říká jak Rahner, tak Balthasar, že vnesl do teologického myšlení v Německu smysl pro paradoxy. Vyplňuje se tak v českém prostředí závažná absence.

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Homo educandus. - Filosofické základy teorie výchovy.

Autor: Kolektiv autorů - Radim Palouš,Zuzana Svobodová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Základní spis o filosofii výchovy a vzdělání. Jednotlivé kapitoly obsahují pedagogicko-filosofické reflexe o společenské relevanci výchovy, o jejím významu přesahujícím bezprostřední působení (kosmicita), o její časové a lidské vazbě a o morálních determinantách. Autoři se nevyhýbají ani aktuálním zřetelům dnešní doby, která poskytuje nové technické prostředky.

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma - Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století

Autor: Hanuš Nykl

publisher: Slovanský ústav

0 / 5
20 %
Slavjanofilství je klíčovým hnutím, bez něhož nelze pochopit vývoj ruské kultury v 19. a 20. století ani řadu jevů současného ruského života. Přesto nebo snad právě proto se v literatuře málokde setkáme s jeho konkrétnějším vymezením. Kniha si klade za cíl specifikovat klasické ruské slavjanofilství, upřesnit jeho postavení v dějinách ruské kultury a ukázat jeho vliv na další vývoj ruského

Sleva 20 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny filosofie I. - Řecko a Řím

Autor: Frederick Charles Copleston

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Rozsáhlý mnohaletý redakční počin zamýšlí v českém prostředí zpřístupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Frederick Charles Copleston v sobě nezapře kus anglické kultury: harmonické vtipné slovo, odpovídající dlouhodobé praxi vyučujícího na světových univerzitách. Početné recenze, i napříč rozličnými filosofickými východisky, hovoří o „poctivém metafyzikovi, s otevřenou vnímavostí vůči

Sleva 20 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofické poradenstvo/kritika

Autor: Otakar Horák

publisher: Univerzita Palackého

0 / 5
20 %
Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja určeného na zaobchádzanie s ľudským utrpením a kultiváciu našej mysle, respektíve správania.

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 29 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Další svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské tradice pro Melanchthonovo a Ramovo pojetí logiky, i jejím vlivem na filiporamistické učebnice 16. století. Jan Čížek srovnává koncepci nenásilí s ideou univerzální tolerance v dílech Petra Chelčického

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

Autor: Petr Macek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha, který by byl filosoficky konzistentní a zároveň odpovídal obecné náboženské intuici. Kriticky domýšlel i Anselmův ontologický argument pro boží existenci a pokoušel se o dialog s theologií. Česky vyšla jeho Přirozená

Sleva 20 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Stopy pragmatismu

Autor: Petr A. Bílek , Ondřej Dadejík , Martin Kaplický , Vladimír Papoušek , David Skalický , Jan Staněk

publisher: EPISTEME

0 / 5
20 %
Tato kolektivní monografie se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších filosofických proudů dvacátého století – pragmatismus. Kniha sleduje jeho recepci v českém prostředí ve dvacátých a třicátých letech, a to v dílech tak různých autorů, jako byli Karel Čapek, Karel Vorovka, Emanuel Rádl, F. X. Šalda či Bedřich Václavek. Autoři se obracejí k pragmatismu jako k myšlenkovému proudu, který svým

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Sofiin lexikon - dějiny filozofie v kostce

Autor: Otto A. Böhmer

publisher: Fontána

0 / 5
20 %
Sofiin lexikon byl původně nedílnou součástí Gaardnerova bestselleru Sofiin svět, který se stal jednou z nejúspěšnějších knih 90. let. Vzhledem k rozsahu románu však nakonec oba autoři usoudili, že bude vhodné, vyjde li každá publikace na světlo pod samostatným názvem, přičemž obě zůstanou těsně provázány. Každé heslo má tak odkaz na příslušnou stránku českého vydání Světa. Stejně jako Sofiin

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele