Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Náboženství a religionistika

Indián - Zpráva o archetypu - 2. vydání

Autor: Pjér la Šé´z

publisher: Triton

4.8 / 5
26 %
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění archetypu člověka mohli prožívat příslušníci přírodních národů a speciálně severoamerických indiánů. Z tohoto srovnávání tradičních a soudobých

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Islám bez závoje

Autor: Robert Spencer

publisher: Triton

5 / 5
26 %
Autor zkoumá, jaké věci islám ve skutečnosti učí, a zabývá se možnými hrozivými důsledky těchto učení pro budoucnost muslimského světa a Západu. Spencer se dostává za povrchní rozlišení k „pravému“ mírumilovnému islámu a islámu „zneužitému“ teroristickými skupinami a pátrá v Koránu i islámských tradicích, stejně jako v historii a současné situaci muslimského světa, aby zjistil, proč má toto

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Proč Bůh? - Rozumové důvody pro víru v boha ve věku skepticismu

Autor: Timothy Keller

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Kellerova kniha je dílem výjimečného, přemýšlivého kazatele. Je to pozoruhodná publikace, ne náhodou jmenovaná Knihou roku 2008 časopisem World Magazine, která se posléze vyšplhala až na sedmou příčku žebříčku bestsellerů literatury faktu časopisu New York Times a autor se dokonce na čas stal nejprodávanějším spisovatelem). Kritika označila Kellera za „C. S. Lewise pro 21. století“ nikoliv

Sleva 26 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací

Autor: Jonathan Sacks

publisher: Triton

0 / 5
24 %
O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, máme-li zvýšit šance na zachování míru. Přesně těmito otázkami se ve své knize Důstojnost v rozdílnosti zabývá držitel Templetonovy ceny (2016) a jeden z

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Dějiny filosofie - jasně a stručně

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Triton

2.3 / 5
26 %
Dějiny filosofie – jasně a stručně jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského myšlení. Nechť je tento průvodce věrným tlumočníkem mnohdy obtížných filosofických směrů a neslevuje přitom ze svého nároku na maximální srozumitelnost a čtivost. Tuto pracovní učebnici, pojednávající také o období starých

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Sto slibů mému dítěti

Autor: Malika Chopra

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Americká autorka s rodinnými kořeny v indické kultuře hledá základní pravidla, podle nichž se chce řídit při výchově svých dvou dcer. Její osobní předsevzetí však mají smysl i pro ostatní rodiče, kteří se výchovou svých dětí zabývají nejen prakticky, ale přemýšlejí i nad tím, jak své dítě nejlépe provést zmatkem dnešního světa, jak ho ochránit před násilím, jak mu předat své názory, kulturní

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Marnotratný bůh - Jak uzdravit srdce křesťanské víry

Autor: Timothy Keller

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Newyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Každá z nich působí jako brýle se specificky zabarvenými skly, skrze něž pozorujeme život, nebo jako paradigma, na jehož základě obecně

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Papež František - Umění vést - Čemu nás učí první jezuitský papež

Autor: Chris Cowney

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Čemu nás učí první jezuitský papež?

Sleva 26 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Lyotard a nelidské

Autor: Stuart Sim

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Pozdní práce Jeana-Françoise Lyotarda prozrazují hlubokou nedůvěru vůči “nelidskému” – procesu, ve kterém jsme “dehumanizováni” silami “vývoje” (tj. pokročilého kapitalismu). V extrémních případech dokonce zjišťujeme, že ony síly plánují nahradit nás počítačovou technologií. S ohledem na moc, kterou třímá “techno-věda”, se Lyotard obává o naši budoucnost a vyzývá nás, abychom vzdorovali tomuto

Sleva 27 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Buddhismus

Autor: Roman Žižlavský

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Buddhismus - nadčasová nauka, jejíž hloubka a důkladnost přesahuje kulturní, filosofické, psychologické a náboženské omezení. Nauka, jejímž cílem je dovést člověka k plnému pochopení sebe sama a tedy k pravdě, která osvobozuje.

Sleva 27 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Epifanie věčného návratu téhož - Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho

Autor: Aleš Novák

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Možnosti transgrese - Je třeba vylepšovat člověka?

Autor: Marek Petrů

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Vývoj soudobých biotechnologií nás nutí položit si zásadní filosofické otázky. Je totiž možné pomocí genových manipulací, neuromanipulací či kyborgizace lidského těla cíleně měnit jak fyzické, tak i psychické vlastnosti člověka. Jakými kvalitami je definováno lidství? Dělá člověka člověkem jeho biologický substrát, tělo, geny, nebo spíš některé hodnoty, které přijímá za své a na základě nichž

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle

Autor: Jan Payne

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Jedním z hlavních námětů lidského přemítání i diskusí v moderní době je bezesporu zlo v jeho různých podobách čili to, co se dá vůbec za zlo pokládat a odkud se zlo bere; hojné obrazy zla se k nám valí z médií, literární díla provádějí jeho rozbory a nabízejí recepty k záchraně, poslanci v parlamentu se snaží jeho výstřelkům předcházet, potírání jeho důsledků je hlavní náplní práce kriminalistů,

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Umění a myšlení

Autor: Jan Bouzek

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných písemných dokladů, v menší míře pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této knize autor usiluje o rozšíření tohoto dosavadního pohledu, přičemž se opírá o svědectví výtvarného umění, které poskytuje doplněk k přístupu filozofickému a historickému zejména v oblastech, kde psané

Sleva 26 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Posvátná vizionářská houba

Autor: Ralph Metzner

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Tato kniha poutavě popisuje stavy rozšířeného vědomí a léčivé účinky vizí, které na vlastní kůži zakusili uživatelé těchto psychoaktivních hub působící v různých oborech – od umění až po psychologii. Nabízí informace od přímých účastníků výzkumných projektů, jako byly Harvardský projekt výzkumu psilocybinu, projekt Věznice Concord a projekt Velký pátek. Popisuje, jak se užívání hub s obsahem

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Bůh jako vysvětlení

Autor: Richard Swinburne

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Autor začíná svou knihu výkladem o pojmu Boha ve velkých monoteistických náboženských soustavách, především v křesťanství a židovství. Pokračuje pak zdánlivě nesouvisle o tom, jak vysvětlujeme věci, tj. o povaze přírodovědných teorií a přírodních zákonů. Zde především ukazuje, jaká jsou kritéria pro přijetí určité teorie (kdy dáváme jedné teorii přednost před druhou) a že jsou mezi teoriemi

Sleva 26 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Svoboda sebezapomnění - Cesta k pravé křesťanské radosti

Autor: Timothy Keller

publisher: Triton

0 / 5
25 %
Manhattanský kazatel (zakladatel Vykupitelovy presbyteriánské církve bývá kritikou označován za C. S. Lewise 21. století. V této drobné knížce Timothy Keller představuje (s pomocí jedné pasáže z Pavlova 1. listu Korintským) křesťanskou metodu přístupu k vlastnímu egu, k vlastnímu já a k vidění sebe sama, jež se značně liší od metod tradičních i současných moderních a postmoderních kultur (i od

Sleva 25 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Triton

0 / 5
26 %
V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Leitmotivem studie, jak už bývá v

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Cesta kontemplace

Autor: Franz Jalics

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Kontemplace v křesťanském chápání znamená prožívání Boží přítomnosti. Je to Boží dar, který si člověk nemůže nijak zasloužit, ale může se k jeho přijetí disponovat. Kontemplativní člověk, který v hloubi svého nitra v tichu zakouší blízkost Boha, se nevzdaluje světu – naopak, kontemplativní modlitba mu pomáhá nalézt nový vztah ke všemu, co jej obklopuje, k Bohu i k sobě samému a dává mu netušený

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Cesta k plnosti křesťanského života

Autor: Hannah Whitall Smithová

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Klasika křesťanské duchovní literatury, inspirace pro život v důvěrném vztahu s Bohem.Hannah Whitall Smithová byla pensylvánská kvakerka, která svým pojetím duchovního života odvážně vykročila z tíživé a pochmurné spirituality rozšířené mezi tehdejšími křesťany. Bůh je v jejím pohledu milující otec, který nás doprovází ve velkém dobrodružství života.Kniha je plná radosti, přestože autorčin

Sleva 26 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Mezi duší a Duchem - Enneagram a křesťanská spiritualita /STARÉ VYDÁNÍ!!!!/

Autor: Červenková Denisa Petr Michal

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, který lze použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby.Po letech psychospirituálního doprovázení předkládají autoři v této knize nejen své zkušenosti, ale i přístupy a metody, které se osvědčily

Sleva 26 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Moudrost zvířat - poučení z duchovního života zvířat

Autor: Linda Bender

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Milovníci přírody dostávají do rukou překrásnou knížku, výjimečnou především v tom, že se zvířat nezastává z důvodů humanistických, ale spirituálních. Není sentimentální, a přesto je plná lásky a soucitu. Je to zároveň kniha nesmírně závažná a cenná, neboť ukazuje neudržitelnost vědeckého světonázoru založeného na staletí neměnném středověkém hierarchickém modelu, podle kterého jsou lidé nižší

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

O mši svaté - Upravený přepis kázání z let 1981-1990

Autor: Jiří Reinsberg

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše je tu podán jako putování po místech reálných i imaginárních, která vybízejí k zastavení a přemýšlení, jako průvodce bohoslužbou s přesahem do

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Skrytý modlitební život - krev křesťanského života

Autor: David Martin McIntyre , Václav Petr

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Modlitební život lze chápat jako stoupání duše před tvář Boží. Podobá se planetám, jež se nastavují světlu klidné tváře slunce, nebo květině, jež se natahuje ke světlu, prozářená krásou, koupající se ve vůni. Modlitba je zároveň soustředění všech schopností ke chvalořečení v horlivém nadšení, posvátné úctě a lásce. Je nesmysl tvrdit, že skrytý modlitební život je neužitečný a nerealistický.

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

SklademG K podpis SKY

Přihlášení uživatele