Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Náboženství a religionistika

Indián - Zpráva o archetypu - 2. vydání

Autor: Pjér la Šé´z

publisher: Triton

4.8 / 5
26 %
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění archetypu člověka mohli prožívat příslušníci přírodních národů a speciálně severoamerických indiánů. Z tohoto srovnávání tradičních a soudobých

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Detoxikace těla a mysli

Autor: David Frej

publisher: Triton

5 / 5
26 %
Detoxikace znamená pročištění, zbavení těla škodlivých látek. Účelem detoxikace je odstranit odumřelé buňky a tkáně, které se v organismu hromadí. V knize najdete podrobný popis přípravy na detoxikaci, její druhy, způsoby provádění a recepty.

Sleva 26 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Islám bez závoje

Autor: Robert Spencer

publisher: Triton

5 / 5
26 %
Autor zkoumá, jaké věci islám ve skutečnosti učí, a zabývá se možnými hrozivými důsledky těchto učení pro budoucnost muslimského světa a Západu. Spencer se dostává za povrchní rozlišení k „pravému“ mírumilovnému islámu a islámu „zneužitému“ teroristickými skupinami a pátrá v Koránu i islámských tradicích, stejně jako v historii a současné situaci muslimského světa, aby zjistil, proč má toto

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

O mši svaté - Upravený přepis kázání z let 1981-1990

Autor: Jiří Reinsberg

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše je tu podán jako putování po místech reálných i imaginárních, která vybízejí k zastavení a přemýšlení, jako průvodce bohoslužbou s přesahem do

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Dějiny filosofie - jasně a stručně

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Triton

2.3 / 5
26 %
Dějiny filosofie – jasně a stručně jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského myšlení. Nechť je tento průvodce věrným tlumočníkem mnohdy obtížných filosofických směrů a neslevuje přitom ze svého nároku na maximální srozumitelnost a čtivost. Tuto pracovní učebnici, pojednávající také o období starých

Sleva 26 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Papež František - Umění vést - Čemu nás učí první jezuitský papež

Autor: Chris Cowney

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Čemu nás učí první jezuitský papež?

Sleva 26 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Sto slibů mému dítěti

Autor: Malika Chopra

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Americká autorka s rodinnými kořeny v indické kultuře hledá základní pravidla, podle nichž se chce řídit při výchově svých dvou dcer. Její osobní předsevzetí však mají smysl i pro ostatní rodiče, kteří se výchovou svých dětí zabývají nejen prakticky, ale přemýšlejí i nad tím, jak své dítě nejlépe provést zmatkem dnešního světa, jak ho ochránit před násilím, jak mu předat své názory, kulturní

Sleva 26 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Marnotratný bůh - Jak uzdravit srdce křesťanské víry

Autor: Timothy Keller

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Newyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Každá z nich působí jako brýle se specificky zabarvenými skly, skrze něž pozorujeme život, nebo jako paradigma, na jehož základě obecně

Sleva 26 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Příběh konverze

Autor: Morente Manuel García

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Španělský filozof Manuel García Morente (1886–1942) byl od roku 1912 profesorem etiky na madridské Universidad Central a roku 1930 podtajemníkem na ministerstvu osvěty v Berenguerově vládě. Od roku 1931 zastával funkci děkana na Filozofické fakultě, ale po vypuknutí občanské války byl zbaven vysokoškolské katedry a přinucen uchýlit se do exilu v Paříži. Tyto dramatické zážitky jej přivedly ke

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Buddhismus

Autor: Roman Žižlavský

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Buddhismus - nadčasová nauka, jejíž hloubka a důkladnost přesahuje kulturní, filosofické, psychologické a náboženské omezení. Nauka, jejímž cílem je dovést člověka k plnému pochopení sebe sama a tedy k pravdě, která osvobozuje.

Sleva 27 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Epifanie věčného návratu téhož - Filozofická interpretace základní myšlenky F. Nietzscheho

Autor: Aleš Novák

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Možnosti transgrese - Je třeba vylepšovat člověka?

Autor: Marek Petrů

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Vývoj soudobých biotechnologií nás nutí položit si zásadní filosofické otázky. Je totiž možné pomocí genových manipulací, neuromanipulací či kyborgizace lidského těla cíleně měnit jak fyzické, tak i psychické vlastnosti člověka. Jakými kvalitami je definováno lidství? Dělá člověka člověkem jeho biologický substrát, tělo, geny, nebo spíš některé hodnoty, které přijímá za své a na základě nichž

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle

Autor: Jan Payne

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Jedním z hlavních námětů lidského přemítání i diskusí v moderní době je bezesporu zlo v jeho různých podobách čili to, co se dá vůbec za zlo pokládat a odkud se zlo bere; hojné obrazy zla se k nám valí z médií, literární díla provádějí jeho rozbory a nabízejí recepty k záchraně, poslanci v parlamentu se snaží jeho výstřelkům předcházet, potírání jeho důsledků je hlavní náplní práce kriminalistů,

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Umění a myšlení

Autor: Jan Bouzek

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Vývoj lidského myšlení byl v dosavadních dějinách studován většinou na základě dochovaných písemných dokladů, v menší míře pak z hlediska z ústní tradice, ale jen málokdy jinak. V této knize autor usiluje o rozšíření tohoto dosavadního pohledu, přičemž se opírá o svědectví výtvarného umění, které poskytuje doplněk k přístupu filozofickému a historickému zejména v oblastech, kde psané

Sleva 26 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem

Svoboda sebezapomnění - Cesta k pravé křesťanské radosti

Autor: Timothy Keller

publisher: Triton

0 / 5
25 %
Manhattanský kazatel (zakladatel Vykupitelovy presbyteriánské církve bývá kritikou označován za C. S. Lewise 21. století. V této drobné knížce Timothy Keller představuje (s pomocí jedné pasáže z Pavlova 1. listu Korintským) křesťanskou metodu přístupu k vlastnímu egu, k vlastnímu já a k vidění sebe sama, jež se značně liší od metod tradičních i současných moderních a postmoderních kultur (i od

Sleva 25 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí

Autor: Pavel Hlavinka

publisher: Triton

0 / 5
26 %
V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž krystalizuje jasnější představa o tom, jak se etika jako filosofický obor konstituovala v průběhu dějin západní filosofie a jak se její klíčové termíny dobro a ctnost staly centrem její pozornosti. Leitmotivem studie, jak už bývá v

Sleva 26 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Mezi mořem a řekou - Kronika pozemského putování svatého Prokopa

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Oblíbená sympatická postava sázavského světce k sobě stále přitahuje zájem české společnosti, věřící i nevěřící. Svatý Prokop je v chápání českého člověka přímo vzorem svatosti: tak nějak si naši lidé představovali a představují světce: chudého, skromného, laskavě ochotného ku pomoci nejenom ve věcech duchovních, ale i světských, hmotných. A navíc českého, obhájce nejcennějšího pokladu národa,

Sleva 26 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k plnosti křesťanského života

Autor: Hannah Whitall Smithová

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Klasika křesťanské duchovní literatury, inspirace pro život v důvěrném vztahu s Bohem.Hannah Whitall Smithová byla pensylvánská kvakerka, která svým pojetím duchovního života odvážně vykročila z tíživé a pochmurné spirituality rozšířené mezi tehdejšími křesťany. Bůh je v jejím pohledu milující otec, který nás doprovází ve velkém dobrodružství života.Kniha je plná radosti, přestože autorčin

Sleva 26 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Mezi duší a Duchem - Enneagram a křesťanská spiritualita /STARÉ VYDÁNÍ!!!!/

Autor: Červenková Denisa Petr Michal

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, který lze použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby.Po letech psychospirituálního doprovázení předkládají autoři v této knize nejen své zkušenosti, ale i přístupy a metody, které se osvědčily

Sleva 26 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Moudrost zvířat - poučení z duchovního života zvířat

Autor: Linda Bender

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Milovníci přírody dostávají do rukou překrásnou knížku, výjimečnou především v tom, že se zvířat nezastává z důvodů humanistických, ale spirituálních. Není sentimentální, a přesto je plná lásky a soucitu. Je to zároveň kniha nesmírně závažná a cenná, neboť ukazuje neudržitelnost vědeckého světonázoru založeného na staletí neměnném středověkém hierarchickém modelu, podle kterého jsou lidé nižší

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta kontemplace

Autor: Franz Jalics

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Kontemplace v křesťanském chápání znamená prožívání Boží přítomnosti. Je to Boží dar, který si člověk nemůže nijak zasloužit, ale může se k jeho přijetí disponovat. Kontemplativní člověk, který v hloubi svého nitra v tichu zakouší blízkost Boha, se nevzdaluje světu – naopak, kontemplativní modlitba mu pomáhá nalézt nový vztah ke všemu, co jej obklopuje, k Bohu i k sobě samému a dává mu netušený

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Já jsem Dobrý pastýř

Autor: Krysztof Biel , Barbara Surma

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Kniha je první publikací přeloženou do českého jazyka, která komplexně uvádí českého čtenáře do světově rozšířeného katechetického programu s názvem Katecheze Dobrého pastýře. Program je třístupňový a je určen dětem od tří do dvanácti let. Tato publikace představuje první stupeň programu, který se u nás osvědčil i u dětí do osmi let věku. Podtitul knihy naznačuje, že nejde pouze o teorii. V první

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta chvály a uctívání - Důvěra, odevzdání, víra a přijetí

Autor: Johnston Rónán

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Autor spojuje praktickou zkušenost muzikanta s duchovní zkušeností i solidním teologickým ukotvením a přináší cenné rady pro všechny, kdo se zajímají o modlitbu chval a uctívání jako o cestu k Bohu. Vysvětluje, co je podstatou tohoto způsobu modlitby i jak postoj chvály před Bohem souvisí s naším životem a jak ho do něj vnášet. Přestože jde o fenomén spojený s charismatickou obnovou a autor sám z

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací

Autor: Jonathan Sacks

publisher: Triton

0 / 5
24 %
O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, máme-li zvýšit šance na zachování míru. Přesně těmito otázkami se ve své knize Důstojnost v rozdílnosti zabývá držitel Templetonovy ceny (2016) a jeden z

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

SklademPřihlášení uživatele