Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Úvody, přehledy a teorie

Nejprodávanější v této kategorii

Současné metodologické otázky veřejné politiky

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Nekola Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu

Sleva 22 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Přechody k demokracii v teorii a praxi

Autor: Ženíšek Marek

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Přechod konkrétní země od jednoho režimu ke druhému upoutával a stále upoutává řadu odborníků nejen z řad politické vědy, ale i z jiných oborů společenských věd a laickou veřejnost. Důvodem je velké množství případů konkrétních zemí, kde výsledkem změny v politickém uspořádání společnosti byla demokracie nebo alespoň pokus o její nastolení. Tato kniha se snaží o přiblížení složité problematiky

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Atlas mezinárodních vztahů

Autor: Waisová Šárka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
"""Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným studijním materiálem, výukovou pomůckou i publikací rozšiřující odbornost těch, kteří se primárně soustředí na některou z příbuzných společenskovědních disciplín. Jde tedy o mimořádně přínosný titul, který jistě nalezne odezvu u širokého spektra čtenářů z okruhu politologů,

Sleva 15 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia politické vědy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publika je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě. Publikace je vhodná nejen pro pracovníky a studenty politologie a příbuzných oborů v rámci všech českých vysokých škol, ale i pro zájemnce z neakademického prostředí, především zástpuce médií, pracovníky státní správy a samosprávy a také

Sleva 15 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské fórum

Autor: Bureš Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Příběh občanského fóra je příběhem zrodu moderní české demokracie. Na jeho počátku byla studentská demonstrace na pražské Národní třídě a vznik OF jako hnutí sjednocujícího drtivou většinu nezávislých občanských iniciativ i jednotlivých občanů. Kniha o Občanském fóru přináší čtenářům ucelený výklad vývoje tohoto hnutí, a provází jej také neméně bouřlivým obdobím roku 1990, charakteristickým

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Politické ideologie a teorie

Autor: Kolektiv autorů - Lupták Milan,Prorok Vladimír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahy ideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlení a struktury a

Sleva 15 % z běžně ceny 456 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20.

Autor: Kolektiv autorů - Bureš Jan,Kolektiv,Veber Václav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od různých popíračů třetího odboje o něm nepochybuje, dokládá jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližuje nerovný zápas utlačované společnosti komunistickým totalitním státem, popisuje porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné

Sleva 15 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 317 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní organizace

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Romancov Michael

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Analýza a tvorba veřejných politik - Přístupy, metody a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Martin Nekola,Arnošt Veselý

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny – čtenář se v ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké dokumenty mohou být výsledkem politického procesu (strategie, koncepce, návrh zákona apod.) i jak a podle jakých teorií proces tvorby

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Romové: Kulturologické etudy

Autor: Hirt Tomáš (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace obsahuje vedle antropologických příspěvků i články vedené z pozic dalších společenskovědních disciplín (ekonomie, sociální práce, lingvistika, historie a etnografie); a kromě kultury romských osad na východním Slovensku je předmětem zájmu i evropské etnoemancipační hnutí, či sociálně vyloučené enklávy obývané převážně romskými populacemi v ČR.

Sleva 15 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Volební a stranické systémy ČR v mezinárodním srovnání

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Mají volební systémy důležitý nebo jen okrajový vliv na stranický systém? Proč se už dávno České republice nedaří, aby měla stabilní a akceschopnou vládu? Jak chápat zmařený pokus ODS a ČSSD o úpravu volebního zákona do Poslanecké sněmovny? Jaká poučení vyplývají ze zahraničních zkušeností Polska, Maďarska, Itálie a Nového Zélandu? To jsou některé z otázek, kterými se zabývá tato publikace,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní vztahy v datech (od starověku do současnosti)

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Kniha v chronologickém sledu zachycuje na 388 stranách stěžejní data ve vývoji mezinárodních vztahů od starověku (3000 let př.n.l.) až do současnosti (rok 2007). Uvádí ty nejdůležitější skutečnosti z oblasti mezinárodních vztahů se zaměřením především na vztahy mezinárodně politické povahy. Zařazeny jsou též některé vnitropolitické události v jednotlivých zemích, které se svým způsobem též na

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem

Dějiny politických teorií

Autor: Valeš Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Původní cena: 249,-

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny mezinárodních vztahů, 3. vydání

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátku lidské civilizace až do počátku 21. století. Výklad se soustřeďuje především na mezinárodněpolitickou a diplomatickou dimenzí problematiky, opomenuty však nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodněprávní a mezinárodně ekonomické skutečnosti,

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Danics Štefan,Dubský Josef,Urban Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních oborů. Autoři totiž zastávají názor, že porozumění aktuálním politickým procesům předpokládá zkoumat je v širším společenském rámci

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Politická filozofie. Aktuální problémy

Autor: Rosůlek Přemysl

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Cílem řešitelského týmu autorů této studie je představit zájemcům o aktuální problémy politické filozofie texty zaměřené na parciální témata této politologické oborů, ale také všem zájemcům o hlubší porozumění normativím aspektům současné politické reality. Vzhledem k zaměření některých textů je tato studie rovněž interdisciplinárního charakteru, neboť svým charakterem zasahuje i do ostatních

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Zrod demokratických politických systémů

Autor: Valeš Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Cílem této knihy je popis a analýza vývoje české politiky a jejích proměn v 90. letech minulého století v podmínkách okresů Klatovy, Tachov a Domažlice a jejich nejvýznamnějších center. Autor se pokusil o syntetický pohled na politické, geografické a socioekonomické faktory, které ovlivňovaly a ovlivňují volební a politické chování obyvatel těchto okresů, a to především na základě analýz

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Tehdy a teď (Česká společnost po 20 letech)

Autor: Prudký Libor (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na součásti transformace společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 do současnosti a o pokusy o zobecnění takových poznatků a zkušeností. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na

Sleva 15 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Autor: Němcová Ingeborg

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Výchova a tradice evropského myšlení

Autor: Demjančuk Nikolaj (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Tento sborník vznikl z příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci, která pod názvem Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení, proběhla v Plzni ve dnech 17. a 18. září 2002. Jejím záměrem byla reflexe těch základů, z nichž vychází a k nimž se stále obrací moderní civilizace. Hledání kořenů je dnes charakteristické nejen pro západní kulturu. Obdobnou práci realizují tako kolegové v

Sleva 15 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence TGM - Antonín Rezek

Autor: Kolektiv autorů - Jan Bílek,Helena Kokešová,Vlasta Quagliatová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Kniha Korespondence T. G. Masaryk - Antonín Rezek (Masarykův ústav a Archiv

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie pro všechny

Autor: Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

0 / 5
16 %
„Politologie pro všechny“ není obvyklou vědeckou publikací. Přináší přehledné texty postihující podstatu politologických témat a aktuálních politologických problémů. Autor této monografie se nebojí otevřít „Pandořinu skříňku“ aktuálních a ožehavých témat o byrokracii, lidech působících ve veřejné správě a jejich opájení se mocí, Evropské unii, Ukrajině, Islámském státu, terorismu, radikalismu a

Sleva 16 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem

Spoločnosť proti terorizmu

Autor: Ivor Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23.–24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V zmysle názvu a témy konferencie jednotlivé príspevky účastníkov konferencie prierezovým spôsobom mapujú problematiku terorizmu a jeho percepcie spoločnosťou. Príspevky na

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
V knize vycházející k 20. výročí ustavení Senátu se autorsky sešly více než dvě desítky senátorů, právníků a politologů, což umožnilo vznik pestré a přitom sevřené mozaiky názorů a analýz prohlubujících naše povědomí o smyslu a fungování parlamentů nejen dvoukomorových.

Sleva 16 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 412 Kč

SklademG K podpis SKY

Přihlášení uživatele