Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sociální práce

Nejprodávanější v této kategorii

Lidský vztah jako součást profese - Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a…

Autor: Karel Kopřiva

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut.

Sleva 22 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální péče poskytované jednotlivým skupinám obyvatel. Žákům umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb, možnost aplikovat vhodné přístupy, organizaci a metody při práci s klienty různých skupin obyvatel

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Speciální techniky sociální terapie rodin

Autor: Eva Zakouřilová

publisher: Portál s.r.o

5 / 5
24 %
Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický. S jejich pomocí můžeme zjistit:

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Manuál paliativní péče o umírající pacienty - Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě

Autor: Zdeněk Kalvach

publisher: Cesta domů

5 / 5
16 %
Kniha je určena všem, kdo poskytují paliativní péči a přemýšlejí o ní, nejvíce pak lékařům, sestrám a těm, kteří zakládají nová zařízení a oddělení paliativní péče jak v terénu, tak v lůžkových zařízeních.

Sleva 16 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Hospic do kapsy - Příručka pro domácí paliativní týmy

Autor: Kolektiv autorů - Alžběta Marková, kol.

publisher: Cesta domů

5 / 5
16 %
Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace vycházející z příručky skotských paliativních týmů. Text druhého vydání je rozsáhleji přepracován a dle současných zkušeností aktualizován našimi předními paliativními odborníky a těmi, kdo knihu denně užívají. Tentokrát vychází jako standardní kniha v měkké vazbě, udrží ale pracovní styl příručky, do níž si lékaři a sestry v terénu píší své vlastní

Sleva 16 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Autor: Jaroslav Veteška

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.5 / 5
15 %
Nárůst zájmu veřejnosti o profesi mediátora, který můžeme zaznamenat, a rozšiřující se výuka základů mediace na vysokých školách nepochybně svědčí o tom, že mediace a probace představují velice potřebnou práci.

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Podpora rodiny - Manuál pro pomáhající profese

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Matoušek,Hana Pazlarová,Kolektiv

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Záměrem manuálu je formulovat pragmatické východisko pro práci s tzv. mnohoproblémovými rodinami. Manuál poskytuje praktické instrukce týkající se procesu práce s rodinou (mj. navázání kontaktu, práce s obranami, ochrana pracovníka, spolupráce organizací), dále instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnosti, výchova

Sleva 22 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Psychiatrie pro sociální pracovníky - Vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Václava Probstová, Ondřej Pěč

publisher: Portál

0 / 5
18 %
Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem na vnitřní dynamiku onemocnění a environmentální faktory. Autoři zpracovali základní popis projevů duševních onemocnění, včetně detekce rizikových faktorů, a dále charakteristiku specifických znalostí a dovedností, důležitých pro

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Druhé aktualizované vydání publikace věnované sociální péči v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociální péče, podává přehled o různých systémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie, přibližuje jeho praktické výhody i relativní nevýhody a naznačuje vývojové trendy. Z obsahu: sociální stát a sociální politika,

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Anna Arnoldová,Arnoldová Anna

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je tento druhý díl publikace plně věnován sociální péči v České republice. Autorka Anna Arnoldová postupně rozebírá problematiku sociálně zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů. V závěru knihy je připojen obsáhlý slovník pojmů ze

Sleva 22 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Fundraisingové aktivity - Jak získat finanční prostředky na místní komunity

Autor: Zuzana Polačková

publisher: Portál s.r.o

0 / 5
24 %
Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost zaměřená na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Kniha nabízí hry a činnosti, pomocí nichž lze zapojit veřejnost do projektu, který reaguje na lidské potřeby a zaslouží si finanční podporu. Vysvětluje všeobecné zásady organizování této

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů - Konzultační činnost policejního psychologa

Autor: Jindřiška Záhorská

publisher: Portál s.r.o

0 / 5
24 %
Konzultační činnost policejního psychologa

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Matoušek,Hana Pazlarová

publisher: Portál

0 / 5
20 %
Příručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prostředí rodiny pro dítě příznivé, případně nepříznivé. Autoři dávají určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je profesionálové budou přizpůsobovat svým potřebám. Cílem publikace je umožnit odborníkům, kteří

Sleva 20 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Geriatrická problematika v pastorální péči

Autor: Kateřina Brzáková Beksová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnost ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky

Sleva 24 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Autor: Kolektiv autorů - Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach

publisher: Anag

0 / 5
16 %
Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb.

Sleva 16 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem

Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením - se zaměřením na středně těžké a těžké…

Autor: Stanislava Lištiak Mandzáková

publisher: Portál s.r.o

0 / 5
24 %
Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu, naplňovat práva jejich klientů spojená se sexualitou, která vyplývají z mezinárodních dohod.

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Komerční sexualizované násilí na dětech - Prostituce; Pornografie; Obchod

Autor: René Milfait

publisher: Portál s.r.o

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá jedním z nejpalčivějších problémů současné doby - fenoménem prostituce, pornografie a obchodu s dětmi. Objasňuje souvislosti základních pojmů, nabízí spolehlivé poznatky o stěžejních aktérech a aspektech této mnohovrstevné problematiky a zpracovává a reflektuje ji interdisciplinárním způsobem. Autor se orientuje na praxi. Poskytuje poznatky o obětech i pachatelích, příčinách

Sleva 24 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 250 Kč

Skladem

Boasca

Autor: Karel Naxera

publisher: Fontána

0 / 5
26 %
Historie superdrogy, která měla změnit svět.  

Sleva 26 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Vacková, kol.

publisher: NLN

0 / 5
15 %
Sociální determinanty zdraví jsou faktory, které se podílejí na zdraví lidí žijících v tomto světě. Cílem autorů knihy bylo přinést výsledky z výzkumu týkajícího se sociálních determinant zdraví u imigrantů a menšin žijících na území České republiky. Jednalo se o vybrané národnosti – Vietnamce, Poláky, Ukrajince, Rusy a Slováky. Vliv sociálních determinant na zdraví byl prokázán v mnoha aspektech

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální práce - Aktuální otázky

Autor: Elichová Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Sociální práce se nezaměřuje pouze na jednotlivce, rodiny, skupiny či komunity, ale ovlivňuje kulturu jako takovou. Na druhou stranu ji lze pochopit právě jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž vznikla. Pokud ona sama nemá o sobě jasno, jsou nasnadě otázky: Jaký dopad to může mít v kontextu kultury? Jaká je role sociálního pracovníka a sociální práce v dnešní

Sleva 15 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem u dodavatele

Úkolově orientovaný přístup v sociální práci

Autor: Kolektiv autorů - Marie Špiláčková, Eva Nedomová

publisher: Portál

0 / 5
18 %
První část publikace popisuje teorii úkolově orientovaného přístupu. Jde o model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější metody sociální práce. Jeho uplatnění je doloženo příkladem v oblasti postpenitenciární péče. Druhá část seznamuje

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Chcel som to skúsiť iba raz

Autor: Boris "Kukis" Kukaň

publisher: HLADOHLAS Group

0 / 5
26 %
"Kebyže neochoriem, možno by som drogy bral ďalej a nikdy by som sa z Holandska na Slovensko nevrátil. Bolo mi tam dobre. Ale osud mi poslal do cesty "prekážku" vo forme schizofrénie, aby som sa zastavil a uvedomil si pravé hodnoty života. Teraz som rád, že som chorý na hlavu, pretože tak som si aspoň ako-tak zachránil holý život. To je jediné, čo mám, abstinujem od alkoholu aj všetkých drog

Sleva 26 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Cílená zpětná vazba - Metody pro vedoucí skupin a učitele

Autor: Věra Broumová

publisher: Portál

0 / 5
22 %
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně

Sleva 22 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Volný čas seniorů

Autor: Kolektiv autorů - Kamil Janiš, Jitka Skopalová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Volný čas nás provází téměř celý život, a proto je pro nás něčím naprosto běžným, fádním a považujeme jej za přirozenou součást našeho života. Proč téměř celý život, a ne život celý? Protože volný čas existuje pouze tehdy, pokud si jej uvědomujeme a dokážeme jej tak odlišit od časů jiných. Právě proto, že se jedná o něco tak běžného, většinu z nás ani nenapadne se touto oblastí vědecky zabývat.

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele