Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomická sociologie

Nejprodávanější v této kategorii

Demografický a potravinový problém světa

Autor: Kuna Zbyněk

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Publikace se zaměřuje na demografický a výživový problém, jež jsou součástí globálních problémů, a analyzuje dosavadní vývoj světové populace včetně faktorů, které jej ovlivňovaly. Zvláštní pozornost autor věnuje předělu v populačním vývoji světa, demografické revoluci, zmiňuje aspekty, jež pomohly snížit mortalitu a natalitu, i okolnosti, které vedly k populační explozi. Nechybí ani

Sleva 15 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Ouředníček Martin,Pospíšilová Lucie (eds),Temelová Jana

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují proměny sociálně prostorové struktury v transformačním období. Každá kapitola je vnitřně členěna do

Sleva 22 % z běžně ceny 1 170 Kč

Naše cena: 913 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas, Martin Maštálka

publisher: Civitas per Populi

0 / 5
26 %
Kniha věnuje pohledům zaměřeným na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a zároveň na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území. Pro to, aby to bylo možné učinit, bylo nezbytné na řadě míst podívat hlouběji než jen na specifickou problematiku suburbanizace, protože celá řada otázek urbanistického a zejména urbanisticko-ekonomického a urbanisticko-bezpečnostního

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem u dodavatele

Komerční suburbanizace Prahy

Autor: Krejčová Nikola

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Publikace je zaměřena na problematiku komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace a zhodnocení některých jejích dopadů na zasažené lokality. Sledované lokality jsou analyzovány na úrovni obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a okresů Praha-východ a Praha-západ. Kniha představuje první pokus o komplexní zhodnocení rozsahu komerční suburbanizace v zázemí

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Má kapitalismus budoucnost?

Autor: Randall Collins , Georgi Derluguian , Michael Mann , Immanuel Wallerstein

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním. V příštích desetiletích se také naskytnou příležitosti k tomu, aby se věci dělaly jinak, než jak to činily předchozí generace. Pětice autorů v této knize na základě svých sociologických

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Autor: Kolektiv autorů - Horáková Hana,Fialová Dana

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
15 %
Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Alchymie nepojistných sociálních dávek

Autor: Kolektiv autorů - Průša Ladislav,Víšek Petr,Jahoda Robert

publisher: Wolters Kluwer ČR (Aspi)

0 / 5
15 %
Nepojistné sociální dávky patří k významným nástrojům sociální politiky. Nikoliv přímo objemem prostředků, které jsou jimi redistribuovány, nýbrž významnou rolí, kterou plní v životech svých příjemců. Jsou používány zejména jako nástroj určité kompenzace příjmového deficitu (reálného nebo očekávaného), na zvýšení koupěschopnosti např. v oblasti sociálních služeb a bydlení, pro řešení důsledků

Sleva 15 % z běžně ceny 569 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

O vzdělání

Autor: R. Buckminster Fuller

publisher: MOX NOX

0 / 5
Vskutku výjimečný a prorocký titul od R. Buckminstera Fullera, vynálezce slavné geodetické kupole a jednoho z největších vizionářů a myslitelů dvacátého století. Autor zde ukazuje, jak právě vzdělání ovlivňuje naše chápání reality, a budoucí pozitivní vývoj světa podmiňuje zásadní reformou ve způsobu vzdělávání. Své úvahy přitom podřizuje základní myšlence charakteristické pro celé jeho dílo: Jak

Sleva 10 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 359 Kč

SklademPřihlášení uživatele