Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Středověk

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. - Dějiny a diplomatář kláštera

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kraft,Petra Mutlová,Dana Stehlíková

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje kritickou edici všech listin týkajících se kláštera od jeho založení do odchodu konventu na úsvitu husitské revoluce (diplomatář). Připojen je rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík k edici. Čtenář v knize nalezne rozsáhlou obrazovou přílohu dokumentující pečetě kanonie a listinný

Sleva 20 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 - Práce historického ústavu AV ČR/ Opera instituti historici…

Autor: Eva Doležalová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků. Církevní prostředí se samo snažilo obrodit a zprávy o krizi se dochovaly převážně v církevních pramenech. K nim patří i seznamy kandidátů kněžského svěcení a jeho předstupňů. Jsou využívány při studiu církevních i obecných

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. - (1378 dec. – 1419 aug. 16.). Tomus VII, Fontes…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) je ediční řadou, která zpřístupňuje listinný a listový materiál archivů z doby Václava IV. Nově vydaný VII. svazek obsáhl pramennou materii Moravského zemského archivu v Brně. Vzhledem ke struktuře fondů obsahuje především písemnosti k vládě markraběte Jošta a krále Václava IV. a k dějinám klášterů na Moravě.

Sleva 20 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 536 Kč

Skladem u dodavatele

Historica Třeboň 1526-1547 - Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu…

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Sbírka Historica Třeboň, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni, vznikla výběrem těch písemností především z rožmberského, ale také švamberského a dalších archivů, které mají prvořadý význam pro politické dějiny středověkého a raně novověkého Českého státu s četnými přesahy do blízkého i vzdáleného zahraničí. Z materiálu uloženého v tomto elitním pramenném souboru čerpala a stále

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570.

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem, která se dotýkala významných záležitostí politických, daňových, vojenských, bezpečnostních či náboženských. Projednávané otázky měly

Sleva 20 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Folia Historica Bohemica 25/ 2

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Periodikum, které se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.-18. století).

Sleva 20 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku - Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc

Autor: Pavel Krafl

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %
Práce reflektuje vrcholně a pozdně středověké diecézní synody slavené olomouckými biskupy anebo jejich zástupci a diecézní zákonodárství úzce spjaté s institutem synody. Knihu tvoří monografická část, k níž jsou připojeny přílohy v podobě katalogů a edice. Monografie obsahuje přehled bádání v tematice středověkých synod a statut s přihlédnutím k regionu středovýchodní Evropy a s důrazem na

Sleva 20 % z běžně ceny 328 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavateleFalešný sňatek
Oheň a hněv

Přihlášení uživatele