Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Sport a fitness

Trénink volejbalu

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Buchtel,Miroslav Ejem,Rostislav Vorálek

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Monografie přináší nejnovější ucelené poznatky z tréninku volejbalu, které nebyly ještě publikovány. Vycházejí z výzkumné činnosti autorů a jejich zkušeností z výuky na FTVS a tréninku družstev různých kategorií. Je vhodná pro posluchače i pro trenéry volejbalu.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Sport osob s intelektovým postižením

Autor: Kolektiv autorů - Alena Lejčarová,Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých sportovců v mezinárodním měřítku, podrobně se zabývá pohybovými aktivitami a sportovní přípravou IP, vymezuje pravidla pro účast sportovců na vrcholných soutěžích organizace Inas. Závěrečné tři kapitoly přinášejí komparativní studie

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením - v České republice

Autor: Václav Trnka

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikon sportovního tréninku

Autor: Jiří Dovalil

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Lexikon přináší aktuální výklad celkem 211 frekventovaných pojmů tréninku, včetně termínů z oborů souvisejících s danou tematikou (fyziologie, psychologie, pedagogiky, biomechaniky, didaktiky, biochemie, antropomotoriky apod.). Pojmy jsou objasňovány především z pohledu praktických potřeb. Soubor hesel postihuje podstatné problémy tréninku s cílem přispět k odborné komunikaci ve sportu

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Identifikace sportovních talentů

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Perič,Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Nedílnou součástí naší doby je kompetice v různých oborech lidského konání. Po celou historii lidstva se ve vysoké míře setkáváme s poptávkou po osobnostech, které vykazují velmi dobré či mimořádné výsledky v konkrétním oboru lidské činnosti. Pro tyto osoby se vžil termín "talentovaní". Z těchto důvodů se tato kolektivní monografie zabývá problematikou identifikace sportovních talentů.

Sleva 24 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a olympijské hnutí v zemích Visegrádu a jejich transformace v postkomunistické éře

Autor: Kristina Jakubcová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha je komparativní historickou studií zabývající se vývojem sportu a především olympijského hnutí v zemích dnešní visegrádské čtyřky. Mapuje vývoj olympijského hnutí od jeho počátků ve zmíněných státech s důrazem na období po druhé světové válce. Nejpodrobněji je zpracována doba po skončení komunistických režimů v těchto zemích. Výzkum se snaží postihnout, jak byl vývoj sportu a olympijského

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Zatížení hráče v utkání

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Sűss,Martin Tůma

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován na případových studiích jerdnotlivých sportovních her. Na blok sportovních her brankových navazují hry síťové a pálkovací. Z jejich odlišností vyplývá i použití různých metod hodnocení

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

In the Shadow of Totalitarism - Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989

Autor: Marek Waic , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
The monograph In the Shadow of Totalitarianism Sport and the Olympic Movement in the “Visegrád Countries” 1945–1989 is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Aerobic a fitness

Autor: Klára Kovaříková

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Učební text je určen pro účastníky akreditovaného kurzu ASA (Akademie Sportovních Aktivit). Obsahuje veškeré nezbytné znalosti pro instruktora aerobiku, jakými jsou názvosloví, práce s hudbou, technika prvků, stavba hodiny, metodika, tvorba choreografie a zásady sportovního tréninku, posilování a strečinku. Nedílnou součástí znalostí cvičitele aerobiku jsou anatomie a především kineziologie,

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Physical Activity in Science and Practice

Autor: Libor Flemr

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 24 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Autor: Libor Flemr , kol.

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Sleva 24 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 285 Kč

Skladem u dodavatele

Sport a pohyb v životě seniorů

Autor: Pavel Slepička , Jiří Mudrák , Irena Slepičková

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

Autor: Klára Daďová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologické aspekty vytrvalostního výkonu

Autor: Lenka Kovářová

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Studie se věnuje psychickým charakteristikám vrcholových sportovců – triatletů a snaží se svými výsledky přispět k dosud méně prozkoumané oblasti psychických determinant pro výběr talentovaných sportovců.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Autor: Jan Pecha , Josef Dovalil , Jiří Suchý

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním

Sleva 24 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele