Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Hana Staudková

Matematika 2 - pro 1. ročník - Numerace, sčítání a odčítání do 10

Autor: Kolektiv autorů - Vlasta Landová,Věra Tůmová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru 0-10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha určená k volnému procvičování učiva tohoto sešitu.

Sleva 8 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 3 - jednodílná

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková, Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová

publisher: Alter

0 / 5
Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat.

Sleva 10 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4 I.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

5 / 5
11 %
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 11 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Literární výchova 6

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6. Učí žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české a světové autory. Jeho součástí je i slovníček pojmů a jmen. Učebnice získala ocenění: Zlatá stuha 1998, nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 1999, pečeť kvality CZECHDIDAC 1999.

Sleva 11 % z běžně ceny 28 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit ke Slabikáři 1.díl

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Hana Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová, H. Zmatlíková

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Prvouka 3 II. díl - Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV.

Sleva 6 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro třetí ročník 2. ediční řada - MV - 2. ediční řada

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 3/2 je nový titul, který rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka 3/2 umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Její nedílnou součástí je Pracovní sešit.

Sleva 6 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5 I.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Sleva 11 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5 II.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 2/1

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
12 %
Pracovní sešit k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v tomto sešitě umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí techniku čtení i čtenářské dovednosti, např. čtení s porozuměním

Sleva 12 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k čítance 2/2

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
13 %
Pracovní sešit k Čítance 2/2 svým charakterem (podobně jako první díl) poskytuje možnost rozvíjet klíčové kompetence, činnostními prvky ve výuce umožňuje postupně ovládnout prakticky zaměřené očekávané výstupy RVP ZV.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4 II.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Lidé kolem nás 4 pracovní sešit - Aplikovaná etika pro 4. ročník prac. sešit

Autor: Kolektiv autorů - L. Bradáčová,Hana Staudková,A. Šotolová

publisher: Alter

0 / 5
12 %
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod, politické strany, principy demokracie apod

Sleva 12 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé kolem nás 5 Etika - Aplikovaná etika pro 5. ročník

Autor: Kolektiv autorů - L. Bradáčová,Hana Staudková,A. Šotolová

publisher: Alter

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce učebnicemi Alter pro výuku počátečního čtení a psaní

Autor: Kolektiv autorů - Radka Wildová, Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů. Metodická doporučení plně respektují nové poznatky dětské psychologie a akcentují moderní trendy v oboru primární pedagogiky.

Sleva 10 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické pětiminutovky 2. díl - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 pro 2.-3. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech pětiminutovek – umožňuje dětem naučit se hbitě sčítat a odčítat jednociferná i dvojciferná čísla v oboru do 100. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.  210 volných listů + listy s výsledky příkladů

Sleva 8 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Literární výchova 7 - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Marta Lískovcová, Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Rozšiřující texty ke Slabikáři

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Čítanka pro třetí ročník 2. ediční řada - 2. ediční řada

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro druhý ročník

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Doplňkem je Pracovní sešit k Čítance 2/2, který vede žáky k práci s textem, obsahuje činnosti vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností.

Sleva 6 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k čítance 4/1

Autor: Kolektiv autorů - M. Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Jednodílný pracovní sešit je doplňkem upraveného vydání Čítanky 4, ale díky odkazům jej lze použít i k starším vydáním této čítanky. Obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.

Sleva 5 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní listy k učebnici Prvouka 3 I. díl - Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV.

Sleva 7 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 5/2

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Špika,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 15 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k čítance 5/1

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslav Špika

publisher: Alter

0 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 15 Kč

Naše cena: 13 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele