Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Lenka Bradáčová

Přehledy živé přírody pro 3.- 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Bradáčová Lenka,Čížková Věra

publisher: Alter

5 / 5
11 %
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že levá strana představuje stručný výkladový text objasňující základní biologické pojmy a pravá strana jej komentuje barevnými ilustracemi s detaily, které obsahují důležité rozlišovací znaky vysvětlovaných pojmů. Ilustrace jsou tedy nedílnou částí textu. Doplněk k prvouce pro 3. ročník a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5.

Sleva 11 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Přehledy českého jazyka 3.-5. ročník ZŠ a úvod do 6.ročníku - Mluvnice, sloh, pravopis

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

3.2 / 5
11 %
Příručka sumarizuje učivo na úrovni RVP ZV v podobě přehledů, paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny obsažené jazykové jevy zde najdou žáci i vhodné příklady. Příručka jim bude sloužit po dobu čtyř let a pomůže rozvíjet jejich kompetence k učení.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Máme rádi češtinu 5

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová, Miroslava Horáčková, kol.

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní listy přinášejí aplikační cvičení pro samostatnou práci žáků k jednotlivým kapitolám v učebnici MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv učebnici češtiny pro 5. ročník.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Písanka 3 pro 1. ročník - Nevázané písmo

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová, kol.

publisher: Alter

0 / 5
11 %
V Písance 3 se psaní nacvičuje v opise, přepise i autodiktátu. Sešit obsahuje i motivační zábavné úlohy jako spojování, křížovky nebo osmisměrky a cvičení pro rozvoj vyjadřování.

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Písanka - Uvolňovací cviky pro nevázané písmo

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová, kol.

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Sešit pro přípravné období nácviku psaní nevázaným psacím písmem v 1. ročníku ZŠ. Uvolňovací cviky píší žáci za doprovodu rytmických říkadel měkkou pastelkou na velkou plochu.

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Prvouka pro 3. ročník II. díl - Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Helena Kholová

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Učebnice odpovídá RVP ZV. Obsahuje učivo o živé přírodě, součástí je i učivo o člověku (lidské tělo, člověk a zdraví, první pomoc).

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit I. k učebnici Český jazyk 3

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

0 / 5
12 %
Dvojdílný pracovní sešit je účelným doplňkem učebnice Český jazyk 3. Cvičení navazují na texty v učebnici, jednotné metodické zpracování zaručuje bezproblémový přechod od společné činnosti k samostatné práci.

Sleva 12 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Pracovní sešit II. k učebnici Český jazyk 3

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

0 / 5
12 %
Dvojdílný pracovní sešit je účelným doplňkem učebnice Český jazyk 3. Cvičení navazují na texty v učebnici, jednotné metodické zpracování zaručuje bezproblémový přechod od společné činnosti k samostatné práci.

Sleva 12 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Čítanka 3 pro třetí ročník - MV - 1. ediční řada

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Čítanka pokračuje v seznamování s knihami autorů dětské literatury. Dále rozšiřuje poznání dětí o dílech ilustrátorů, kteří tvořili pro tuto věkovou skupinu. Prohlubuje znalosti v oblasti teorie literatury - poezie (přirovnání, zosobnění, dějová báseň), próza (pověst, děj, prostředí, postava), divadlo, autor a jeho dílo, fantazie atd. Čítanka získala nejvyšší ocenění v soutěži Nejkrásnější česká

Sleva 11 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Můj slabikář 1. díl pro 2. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pospíšilová Zuzana,Bradáčová Lenka

publisher: Alter

0 / 5
24 %
Druhý díl učebnice Můj SLABIKÁŘ obsahuje nácvik písmen c, b,š, č, ž, ř, g, f, ch (a dále bě, pě, vě, mě, q, x, w). Stejně jako v prvním dílu se dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Texty motivují děti ke čtení a cvičení k nim umožňují rozvoj jejich kreativity. Jde

Sleva 24 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Moje živá abeceda - Učebnice pro 1. ročník ZŠ

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

0 / 5
Tento první titul z nové řady učebnic počátečního čtení využívá i nevázané psací písmo, dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Jde o pracovní učebnici, do které žáci píší, není potřeba ji doplňovat dalšími sešity. Zaměřuje se na správné čtení a psaní slabik, jednoduchých slov a krátkých vět. Obsahuje všechny samohlásky, ze souhlásek pak M, L, S, P, T, J.

Sleva 4 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Můj slabikář 1. díl pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pospíšilová Zuzana,Bradáčová Lenka

publisher: Alter

0 / 5
Můj SLABIKÁŘ je více než učebnice počátečního čtení. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Čtení je zde těsně spojeno s psaním, rozvojem jazykové kreativity a čtenářské gramotnosti. Texty a verše doplňují nápadité ilustrace a zábavná cvičení (kromě úloh zaměřených na pochopení textu jsou zde i křížovky, osmisměrky apod.). První díl

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavateleKnihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele