Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Miroslava Čížková

Matematika pro 2 ročník základní školy 2.díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

2.3 / 5
20 %
Učebnice je součástí ucelené řady matematik pro 1. stupeň ZŠ. Navazuje na díl první a uzavírá učivo určené pro 2. ročník. Respektuje doporučení a požadavky RVP, na obsahu i pojetí učebnic se projevuje aktivní učitelská zkušenost autorky. Učebnice vychází s novou schvalovací doložkou MŠMT. Obě učebnice pro 2. ročník doplňuje metodická příručka pro učitele.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 1 (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
19 %
Učebnice doplněná dvěma pracovními sešity (pro 1. a 2. pololetí) tvoří třetí část nové řady matematik pro výuku od 1. do 5. ročníku ZŠ, zpracované v souladu s požadavky RVP. Na druhém stupni ZŠ na ni navazuje obdobná řada učebnic aritmetiky (algebry) a geometrie

Sleva 19 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 2 (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
19 %
Tento pracovní sešit je užitečným a praktickým doplňkem učebnice MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Rozšiřuje soubor cvičení a úloh k osvojení a procvičení učiva v 2. pololetí školního roku. Lze ho však využít i jako samostatnou pomůcku pro školní či domácí práci žáků. Pro výuku v 1. polletí je určen obdobný sešit, jenž navazuje na učivo první poloviny učebnice. Učebnice i oba

Sleva 19 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Matematika pro 1. ročník ZŠ 3. díl (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
21 %
V 1. ročníku jsou dva základní díly učebnice doplněny ještě třetím (volitelným) dílem obsahujícím učivo sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Je možno využít v případě, že žáci již před koncem prvního ročníku zvládnou základní učivo a mohou tak „v předstihu“ přejít na učivo 2. ročníku. Učivo: počítání do 1, nácvik psaní, číslic 0–8, vlevo od, vpravo od, uprostřed, první,

Sleva 21 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Cviky pro nácvik písmen

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

3.7 / 5
20 %
Sešit umožňuje prvňáčkům hravou formou procvičovat různé tahy potřebné pro budoucí psaní konkrétních tvarů psacích písmen. Děti dokreslují (případně nejdříve obtahují a pak dokreslují) naznačené kresebné prvky či obrázky a přitom nacvičují tahy potřebné ke zvládnutí psacího písma a kresebného projevu. Vhodně volené cviky a motivující obrázky zároveň pomáhají dětem rozvíjet jejich představivost.

Sleva 20 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 3. ročník základní školy RVP

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
18 %
Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se záměry a doporučeními RVP pro ZV, především však vychází z praxe autorky a učitelů, kteří svými názory učebnici pomáhali utvářet. Pro celý ročník je určena jedna klasická učebnice, doprovázená jedním pracovním sešitem na každé pololetí. K začátku školního roku 2008/09 je k

Sleva 18 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Metodická příručka k výuce Českého jazyka v 1. ročníku ZŠ

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Učitelé zde najdou vysvětlení použité metody počátečního čtení, tedy analyticko-syntetické metody bez tvorby slabik, a také správné postupy výuky čtení touto metodou. Kromě toho se mohou inspirovat konkrétními podrobně a nápaditě rozpracovanými návody pro práci s jednotlivými částmi celého souboru.

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Matematika pro 1. ročník základní školy - Metodická příručka (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
20 %
Tato metodická příručka je určena učitelům, kteří v 1. ročníku pracují s učebnicemi MATEMATIKA PRO 1. ROČNÍK ZŠ (autorka Miroslava Čížková). Obsahuje návrh rozpisu učiva (učební plán celého školního roku), formuluje klíčové kompetence, k jejichž vytváření učebnice směřují, a výstupy z práce s učebnicí. Didaktický rozbor učiva v učebnicích je zpracován autorkou, praktickou učitelkou, až do

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Matematika pro 2. ročník základní školy - Metodická příručka (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
20 %
Metodická příručka je určena učitelům, kteří ve výuce užívají nově vydanou dvoudílnou pracovní učebnici.matematiky pro 2. ročník ZŠ, zpracovanou v souladu s RVP pro základní vzdělávání autorky Miroslavy Čížkové. Obsahuje rozpis učiva 2. ročníku, uvádí podrobný učební plán celého školního roku, formuluje vztah k RVP, navrhuje inovace ŠVP, uvádí klíčové kompetence, k jejichž utváření

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Metodická příručka (RVP)

Autor: Miroslava Čížková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
20 %
Metodická příručka je určena učitelům, kteří v 3. ročníku pracují s učebnicí a pracovními sešity autorky M. Čížkové (vydáno v loňském roce - obchod. číslo 58771). Obsahuje návrh rozpisu učiva, učební plán celého školního roku, formuluje klíčové kompetence a výstupy, didakticky dovádí práci s učivem až do fáze příprav na jednotlivé vyučovací hodiny.

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení 2 pro prvňáčky

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Učebnice navazuje na Čtení 1 pro prvňáčky a je určena pro druhé pololetí v první třídě. Má sloužit k upevňování čtenářských dovedností. Krátké texty a básně jsou obsahem prvňáčkům blízké. Texty jsou doplněné řadou úkolů podněcujících aktivitu žáků a rozvoj jejich myšlení. Má schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 20 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Písanky 1-6

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
17 %
Jsou to sešity pro nácvik jednotlivých písmen a slov založený na aktivitě dětí, které kromě psaní dotvářejí sešit vlastními ilustracemi.

Sleva 17 % z běžně ceny 87 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Pojďme si číst -- Třetí díl slabikáře - 5. vydání

Autor: Miroslava Čížková

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Učebnice pomáhá dotvářet čtenářské dovednosti získané z učebnice Veselé čtení. Texty jsou rozděleny na tzv. hrací, obsahující různé úkoly, a čtecí, obsahující souvislý text. Trvalý zájem o tuto učebnici potvrzuje skutečnost, že se jedná již o páté vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 66 Kč

SklademKnihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele