Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Geometrie pro 4. ročník (pracovní sešit) - Matýskova matematika

publisher: NNS

0 / 5
K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být využity k docvičení učiva nebo prověřování znalostí.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být využity k docvičení učiva nebo prověřování znalostí.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

publisher: NNS

3 / 5
11 %
Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkem a speciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Sešit 512+ vychází z typu č. 512 se šířkou řádků 16 mm. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a

Sleva 11 % z běžně ceny 9 Kč

Naše cena: 8 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie pro 5. ročník (pracovní sešit) - Matýskova matematika

publisher: NNS

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie pro 5. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

publisher: NNS

0 / 5
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie pro 4. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

publisher: NNS

0 / 5
Tento díl Matýskovy matematiky je koncipován tak, aby mohl být používán zároveň s jakoukoli jinou učebnicí matematiky. Návaznost na předchozí díly učebnice Matýskova matematika není nutná. Samostatná učebnice geometrie nabízí více prostoru pro systematický výklad učiva a pro dostatečné pochopení látky.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka 2, 1. díl dvoubarevná

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Písanka obsahuje postupné zopakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém zvířeti začínajícím na dané písmeno. Žáci se tak seznámí s řadou zvířat, která žijí nejen u nás. Písankou prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení žáků. Každá strana je doplněna hádankou. Je tu také zařazena

Sleva 11 % z běžně ceny 18 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka 2, 2. díl dvoubarevná

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Písanka obsahuje psaní slov, vět a nacvičuje přepis krátkých textů. Jednotlivé úkoly procvičují pozornost žáků při psaní, rozvíjejí jejich uvažování. Také tento díl je doplněn různými úkoly, rébusy a hádankami, obsahuje prvky sebehodnocení a práce s chybou. Písanka je mezipředmětově propojena s učivem českého jazyka a prvouky.

Sleva 11 % z běžně ceny 18 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Žáci budou nadšeni pojetím pracovního sešitu, který vyvozuje učivo zábavnou formou bádání, pozorování, odhalování tajemství, luštění a her. Učivo si zopakují v pravidelných cyklických opakováních. Velmi praktické jsou karty s otázkami pro samostatnou práci žáků s učebnicí, které najdete v příloze. Oceníte jistě také přehled očekávaných výstupů na konci každého tématu.

Sleva 13 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
První díl učebnice je zaměřen na početní operace v číselném oboru 0 až 10 000. Velký důraz se klade na pamětné počítání příkladů v daném číselném rozsahu, aby byli žáci schopni v reálném životě řešit jednodušší příklady zpaměti, nejenom písemně.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Hry v počtech

publisher: NNS

0 / 5
Hry pomáhají ke zpestření a procvičování učiva, cvičí důvtip a pozornost dítěte, učí samostatnému a správnému počítání do 10. Pro žáky jsou připraveny kouzelné hry s kostkou, žebříčkové hry, zajímavé výpočty, počítání s obrázky a zašifrované zprávy.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Demonstrační kostky s písmenky - bílé

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Soubor tří větších demonstračních kostek se základními písmeny probíranými v období práce s ŽA a začátku Slabikáře(m, l, s, p, t j + krátké a dlouhé samohlásky).(Předmět:Český jazyk)

Sleva 12 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Sada kartiček M5 - odčítání do 20 s přechodem přes 10

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Sada kartiček M6 - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Tak je lehké dělení

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Pracovní sešit je připraven pro 1. pololetí 3. ročníku. Obsahuje opakování počítání do 100, procvičování násobilkových spojů, procvičování příkladů na dělení beze zbytku v oboru násobilek.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Sada kartiček M10 - sčítání a odčítání v oboru do 1000

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

Sleva 11 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Sada kartiček M12 - jednoduché úsudkové slovní úlohy

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

Sleva 14 % z běžně ceny 22 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Žáci si postupně procvičí podstatná jména rodu středního a ženského. Následují souhrnná cvičení a klíč s řešením. Součástí sešitu je karta s přehlednými tabulkami jednotlivých vzorů.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

CD k učebnici HV 4

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Obsahuje instrumentální doprovod k písním z učebnice. (Předmět: Hudební výchova)

Sleva 12 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Vyzkoušej svůj důvtip 5

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Sešit obsahuje 40 stran příkladů ke cvičení úsudku a postřehu žáků 5. tříd. Ke všem příkladům jsou připraveny výsledky. Složitější příklady uvádíme i s jejich řešením.

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

CD k učebnici HV 5

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Obsahuje instrumentální doprovod k písním z učebnice. (Předmět: Hudební výchova)

Sleva 12 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl (nová řada)

publisher: NNS

0 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé mezipředmětové vztahy. Součástí pracovního sešitu je klíč ke cvičením.

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada

publisher: NNS

0 / 5
11 %
K nové učebnici patří dva nové pracovní sešity (katalogová čísla 3-65 a 3-66). Učebnice a pracovní sešity umožňují naplnění všech očekávaných výstupů v předmětu český jazyk ve 3. ročníku, navzájem se prolíná výuka psaní a čtení s činnostmi komunikačního charakteru. Všechny kompetence vymezené RVP jsou smysluplně naplňovány. Projekt učebnice je postaven tak, že nabízí obraz světa, v němž se dítě

Sleva 11 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Novák František,Novotný Miloš

publisher: NNS

0 / 5
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavateleKnihy s dárkem
Artemis

Přihlášení uživatele