Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku - Pracovní sešit, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůra nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením.

Sleva 7 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 8. ročník - Čtení s porozuměním (tvrdá vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Jandová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 6 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Český jazyk 7 - Učebnice, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh. Základní poučky k zapamatování jsou přehledně uvedeny ve žlutém poli. Za každou větší kapitolou následuje test, pomocí kterého si žáci mohou samostatně ověřit svoje

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Český jazyk 6, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Dějepis 7 - Dějiny středověku a počátku novověku - Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Karla Prátová, Ondřej Pechník, Libor Vykoupil

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Novinka
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast.

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Dějepis 6: Pravěk, starověk - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Přírodopis 6: Úvod do přírodopisu - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy – viry. Na základě znalostí o stavbě rostlinné a živočišné buňky se jim představí skupina jednobuněčných organizmů od bakterií přes některé druhy hub a lišejníků až k prvokům.

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

SklademG K podpis SKY
Letní čtení

Přihlášení uživatele