Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Střední školy

Ošetrovateľstvo - Teória a vedecký výskum

Autor: Kolektiv autorů - Katarína Žiaková, kol.

publisher: Osveta

2.8 / 5
22 %
Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu.

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Ošetrovateľské techniky - Metodika sesterských činností

Autor: Kolektiv autorů - Anna Krišková, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
16 %
Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného pacienta. Možno ich využiť aj pri uspokojovaní ošetrovateľských potrieb v rodine či komunite. Cielene sú zamerané na posúdenie, rozhodnutie, vykonanie a vyhodnotenie výsledku zdravia pacienta, ktorý sa dosiahol sesterskými činnosťami. Obsahujú

Sleva 16 % z běžně ceny 732 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Klinická hematológia

Autor: Kolektiv autorů - Adriena Sakalová, Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Mikuláš Hrubiško, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy) patria medzi klasické, štandardné metódy, ktoré spolu s klinickým vyšetrením umožňujú orientačné posúdenie zdravia, resp. choroby. Sú základnými ukazovateľmi procesov vnútorného prostredia v zdraví a chorobe a

Sleva 22 % z běžně ceny 541 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Neurológia - Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Brozman, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica pre zdravotnícke odbory univerzitného štúdia ošetrovateľstvo, záchranárstvo, fyziatria a rehabilitácia, psychológia, špeciálna pedagogika Učebnica určená študentom zdravotníckych odborov univerzitného štúdia. Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému,

Sleva 22 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Fyziológia človeka pre nelekárské študijné odbory

Autor: Kolektiv autorů - Andrea Čalkovská, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme. Obsah: Vnútorné prostredie Fyziológia krvi Fyziológia imunitného systému Fyziológia kardiovaskulárneho systému Fyziológia lymfatického systému Fyziológia

Sleva 22 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach - Učebnica pre fakulty…

Autor: Andrea Čerňanová

publisher: Osveta

0 / 5
Učebnica je určená na výučbu psychiatrického ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.   Predhovor Nepriaznivým medicínskym javom súčasnosti je zvyšujúca sa komorbidita duševných porúch a telesných ochorení. Sestra pracujúca na ktoromkoľvek somatickom nemocničnom oddelení, ale i v komunitnom ošetrovateľstve sa u svojich pacientov čoraz častejšie stretáva s problémami psychického

Sleva 1 % z běžně ceny 91 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok

Autor: Kolektiv autorů - Milan Nagy, Daniel Grančai, Pavel Mučaji

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Enormný nárast poznatkov a potreby praxe inšpirovali autorov tejto novej vysokoškolskej učebnice k jej rozdeleniu do dvoch samostatných zväzkov. Obidva sú napísané s ohľadom na legislatívu SR a EÚ platnú v roku 2011, vrátane aktuálneho Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu. V prvom zväzku učebnice sú okrem historických a terminologických údajov podrobne

Sleva 22 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Ošetrovateľstvo - Teória a vedecký výskum

Autor: Kolektiv autorů - Katarína Žiaková, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
15 %
Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu.

Sleva 15 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Patologická anatómia a patologická fyziológia

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Plank, Ján Hanáček, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
16 %
Učebnica je určená pre študentov ošetrovateľstva. Integruje poznatky z patologickej anatómie a z patologickej fyziológie, a tým podáva komplexný pohľad na vznik a vývoj choroby, na jej prejavy a následky, čo je predpokladom úspešnej realizácie ošetrovateľského procesu.

Sleva 16 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím

Autor: Ján Hučík

publisher: Osveta

0 / 5
16 %
História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, lekárov i ďalších odborníkov. Úspech výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím spočíva vo vytvorení systému profesijnej prípravy v odborných učilištiach. Cieľom je pripraviť žiakov na výkon v

Sleva 16 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

EKG do vrecka

Autor: Štefan Farský

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí: prvá sa zaoberá princípmi EKG, druhá morfológiou EKG krivky tretia poruchami srdcového rytmu. Textová časť je bohato doplnená názornými ilustráciami, čo zvyšuje praktickosť publikácie. Určená je najmä študentom medicíny a lekárom,

Sleva 22 % z běžně ceny 211 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ošetrovateľský slovník

Autor: Kolektiv autorů - Katarína Žiaková, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, hlavne medicíny, pedagogiky, psychológie a sociológie. K tomuto faktu prispieva aj proklamovaný metodologický celostný prístup, teda snaha o komplexnú starostlivosť, ktorá

Sleva 22 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe - Kazuistiky

Autor: Táňa Bulíková

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov, viac i menej náročných, typických aj neobvyklých, niekedy kurióznych.

Sleva 22 % z běžně ceny 211 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve - Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva

Autor: Kolektiv autorů - Gabriela Vörösová, kol.

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Pri zostavovaní učebnice Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve autori vychádzali z filozofie zdravia, koncepcie odboru ošetrovateľstva a z noriem ošetrovateľskej praxe. Základom pre spracovanie obsahu interného ošetrovateľstva bola metóda ošetrovateľského procesu, ktorá sa považuje za jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a so zdravým človekom.

Sleva 22 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti

Autor: Kolektiv autorů - Eva Červeňanová, Gabriela Opršalová

publisher: Osveta

0 / 5
22 %
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sleva 22 % z běžně ceny 121 Kč

Naše cena: 94 Kč

SklademKnihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele