Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výsledky vyhledávání autora "Rudolf Steiner"

Okultní fyziologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze jeden ze svých nejdůležitějších přednáškových cyklů, nazvaný Okultní fyziologie, který je základem anthroposofického lékařství. Pojednává o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů, dále o tom jaké jsou fyzické protějšky myšlení, cítění a vůle, důležité fyziologické účinky dvou typů meditace, podstata výživy, podstata

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Okultní pečetě a znamení

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Kniha přínáší přednášky Rudolfa Steinera na téma symbolů a apokalyptických pečetí doplněné obrazovými přílohami (barevné apokalyptické pečetě a barevná okna druhého Goetheana).

Sleva 24 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
24 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Muž, který uměl všechno

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Krásná paní

0 / 5
26 %
Kdyby měl Rudolf Steiner takový automatický PR servis, jako mají Freud, Einstein či Nobel, patřil by mezi nejuniverzálnější známé myslitele přelomu devatenáctého a dvacátého století. Protože měl „pech“, smůlu a věděl příliš mnoho takřka o všem, stal se v očích mnohých podivínem. Byl filosofem, theosofem, vizionářem, zakladatelem anthroposofie a renesanční osobností, která zasáhla do celé řady

Sleva 26 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
24 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Mysteria - s výkladem Rudolfa Steinera

Autor: Kolektiv autorů - Johann Wolfgang Goethe,Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Goethova Mysteria u nás vycházejí poprvé po osmdesáti letech. Čtenář v knize najde Goethovu skladbu v německém originále i v českém překladu Otokara Fischera, Goethův komentář k básni a také větší část přednášky Rudolfa Steinera, věnované Goethovým Mysteriím. Knihu doplňují ilustrace Rudolfa Michalíka a Aloise Bauera.

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Iniciační poznání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
V tomto anglickém kurzu Rudolf Steiner vysvětluje, jak aktivovat vlastní myšlení, aby se dokázalo orientovat ve světě a jak rozvíjet imaginativní, inspirativní a intuitivní vědomí, aby mohlo vstoupit do éterného, astrálního a duchovního světa.Ukazuje, jaký je náš život mezi usnutím a probuzením i mezi smrtí a novým narození, k čemu nás vyzývá strážce prahu a co nám říkají naše sny.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti, soucitu

Sleva 24 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Teorie poznání Rudolfa Steinera

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
„Teorie poznání“ Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu „spekulativního výkladu reality“, ale nezbytnou přípravou a výbavou každému, kdo se nebojí vykročit na cestu poznání samostatně a proto chce odlišit cestu pravdivou od cest nepravdivých...

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie svobody

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
„Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pravé (pravdivé) filosofie a vědy, na rozdíl od filosofií a věd falešných. Odhaluje člověku smysl života v jeho individuální svobodě, bez níž nemůže dospět k tvořivé moudrosti, tím méně k pravé lásce...

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Pozemské umírání a vesmírné žití - Umělecké pojetí života a spektrum smrti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné souvislosti. Kniha odpovídá na stále větší množství otázek o tom, jak získat spojení mezi světem živých a zemřelých a o tom, jakým pozoruhodným

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Projevy karmy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Záhady filosofie - V historickém nástinu (I. + II. díl)

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

O iniciaci - Věčnost a okamžik. Duchovní světlo a životní temnota

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Sleva 24 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II.

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Z kroniky Akaša

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
20 %
Vývoj lidstva, planety Země i vesmíru, jak je vidí autor v souvislostech teosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Okultní vývoj člověka

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Text série přednášek.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Idea sociální trojčlennosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Kniha přináší Steinerovo články a referáty věnované teorii sociální trojčlennosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Janova apokalypsa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Cyklus přednášek o Apokalypse.

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Příroda a člověk - z pohledu duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje poznatky z nejrůznějších oblastí života člověka, zejména z oboru medicíny a léčení. Ukazuje, v čem spočívá škodlivost alkoholu a různých drog, jaký význam mají jednotlivé výměšky člověka, proč škodí nadměrný konzum...

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně břiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele