Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Výuka cizích jazyků

Autor: Kolektiv autorů - Janíková Věra,kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
30 % Výprodej
Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků. Svoji roli však zde hrají i aktuální požadavky, které na cizojazyčnou výuku klade společnost. Tento vícedimenzionální pohled určil charakter zpracování

Sleva 30 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Koncesní zákon. Komentář, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Kruták,Dvořák,Vacek

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
40 % Výprodej

Sleva 40 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 414 Kč

Skladem

Vždycky ses mýlil - 1926 / 1930

Autor: René Daumal

publisher: Malvern

0 / 5
60 % Výprodej
Kniha shrnuje rané Daumalovy texty z let 1926-1930, jak je z rukopisů z pozůstalosti a dobových pramenů sestavil jeho bratr Jack Daumal. Texty spadající převážně do období Vysoké hry představují tohoto básníka, patafyzika, překladatele ze sanskrtu a Gurdžijevova žáka v méně známém světle.

Sleva 60 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

ÚZ č.1043 - Oceňování

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
15 % Výprodej
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv. Vyhláška byla k 1. 10. 2014 významně změněna.

Sleva 15 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Nadané děti a jejich rozvoj

Autor: Jiří Mudrák

publisher: Grada

0 / 5
30 % Výprodej
Nadání je obvykle považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. Tento koncept nadání se v posledních letech stal důležitou součástí českého vzdělávacího prostředí: jsou jím ovlivňovány politiky škol a dalších vzdělávacích institucí, podílí se na výchovných a vzdělávacích postupech uplatňovaných rodiči a

Sleva 30 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č.1060: Spotřební daně

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
51 % Výprodej
Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních, který byl k 1. lednu rozsáhle změněn (povolovací řízení, daňové evidence, změny v limitech, registr osob nakládajících s minerálními oleji); novelizovány byly také zákony o lihu a o povinném značení lihu. Vedle zákonů obsahuje publikace také příslušné vyhlášky a jejich přehledy. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

Sleva 51 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

ÚZ č.1074: Cenové předpisy

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
60 % Výprodej
Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění novelizovaného zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; nový výměr MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří doprava nákladů a osob, nájemné z pozemků, mléčné výrobky pro žáky, komunální odpad a další.

Sleva 60 % z běžně ceny 57 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Průvodce novelou zákona o DPH - Ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014

Autor: Jana Ledvinková

publisher: VOX

0 / 5
60 % Výprodej
Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Sleva 60 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2012

publisher: Anag

0 / 5
50 % Výprodej
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2012 dochází k novele zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., zákona o daních z příjmů a důležité novele zákona o DPH, budou tyto zásadní úpravy podrobně zmapovány v novém vydání populární publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele, která je podrobným návodem pro začínající účetní a dobrým rádcem pro ty zkušenější.

Sleva 50 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem

Hormone Resistance and Hypersensitivity

publisher: Megabooks

0 / 5
39 % Výprodej
Over recent years, impressive advances in genetic/epigenetic technology have improved the understanding of pathogenesis of pediatric endocrine diseases due to hormone resistance and hypersensitivity. This book offers reviews of thyroid hormone and thyroid hormone receptor resistance, and genetics and epigenetics of parathyroid hormone resistance.

Sleva 39 % z běžně ceny 4 400 Kč

Naše cena: 2 699 Kč

Skladem

Řízení výroby

Autor: Heřman Jan

publisher: Melandrium

0 / 5
60 % Výprodej
Toto skriptum, zabývající se managementem výroby, se snaží čtenáři přiblížit na základě nejnovějších poznatků a informací hlavní aspekty celého produkčního procesu. Základním úkolem tohoto procesu je v rámci celkové strategie frimy navrhnout podle výsledků marketingového průzkumu požadavků zákazníků optimální koncepci a provedení finálního výrobku příp. služby pro spotřebitele.

Sleva 60 % z běžně ceny 114 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

O penězích a trhu - Svobodný trh a jeho úskalí pohledem slavného wallstreetského finančníka

Autor: Henry Kaufman

publisher: Prostor

0 / 5
38 % Výprodej
Henry Kaufman, autor knihy O penězích a trhu, která se setkala ve Spojených státech s velmi příznivým ohlasem, byl po mnoho let jedním z nejvlivnějších mužů na Wall Street. Své nejnovější dílo napsal vlastně na sklonku pracovní kariéry, kdy jako majitel menší investiční kapitálové společnosti věnuje nemalé prostředky na subvencování amerických univerzit a vzdělávání mladší generace ekonomů.

Sleva 38 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Finanční řízení komerčních pojišťoven

Autor: Eva Vávrová

publisher: Grada

0 / 5
30 % Výprodej
Publikace poskytuje odborné veřejnosti a vysokoškolským studentům informace o specifikách finančního řízení komerčních pojišťoven, o výkonu dohledu v pojišťovnictví, o zajišťovacích operacích, o tvorbě a užití technických rezerv, o metodách hodnocení výkonnosti pojišťoven a o požadavcích směrnice Solvency II na solventnost a na řízení rizik v evropských komerčních pojišťovnách. Jde o

Sleva 30 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Zákon o Ústavním soudu. Komentář, 2., podstatně přepracované a doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Filip Jan,Hollander Pavel,Šimíček Vojtěch

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
40 % Výprodej

Sleva 40 % z běžně ceny 1 520 Kč

Naše cena: 912 Kč

Skladem

Elements Physical Chemistry 6th Ed

Autor: Atkins P., Paula J.

publisher: Oxford University Press

0 / 5
26 % Výprodej
Getting to grips with physical chemistry can be a daunting task. With new concepts to understand and a large amount of mathematics to master, it is no wonder that students can sometimes find it overwhelming. Elements of Physical Chemistry has been carefully developed to help readers increase their confidence when using physics and mathematics to answer fundamental questions about the structure of

Sleva 26 % z běžně ceny 1 207 Kč

Naše cena: 894 Kč

Skladem

ÚZ č.1072: Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí, 2015

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
60 % Výprodej
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Ke změnám došlo u zákona o dani silniční a dále se změnily ceny pozemků pro účely daně z nemovitých věcí. Publikace obsahuje také souvisejících pokynů a sdělení Ministerstva financí.

Sleva 60 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Zákony 2015 VI.

publisher: Poradce s.r.o.

0 / 5
40 % Výprodej
- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

Sleva 40 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Understanding Democratic Politics

Autor: Axtmann, Roland

publisher: SAGE Publications Ltd

0 / 5
39 % Výprodej
This textbook is designed for first-time students of politics. It provides an ideal introduction and survey to the key themes and issues central to the study of democratic politics today. The text is structured around three major parts: concepts, institutions and political behaviour; and ideologies and movements. Within each section a series of short and accessible chapters serve to

Sleva 39 % z běžně ceny 1 130 Kč

Naše cena: 690 Kč

Skladem

Key Clinical Topics in Critical Care

Autor: Kolektiv autorů - Cook, S,C.

publisher: NBN International Ltd

0 / 5
40 % Výprodej
Key Clinical Topics in Critical Care offers an indispensable and practical guide for exam revision and clinical practice. Written and edited by specialists with a wealth of clinical experience, this book provides rapid access to core topics in critical care. Each topic is written in a concise and easy-to-digest format, making this book the essential resource for exam revision and quick reference

Sleva 40 % z běžně ceny 1 040 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem

ÚZ č.1089: Poplatky 2015

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
60 % Výprodej
Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 12x novelizován. Změnami byly rovněž dotčeny poplatky soudní (19 změn od května 2015). V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost organizací státního odborného dohledu, za odebíranou přírodní minerální vodu, za znečištění vod a vypouštění odpadních vod, za udržování patentů, výši puncovních

Sleva 60 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

ÚZ č.1122: Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
60 % Výprodej
Aktuální text zákona o spotřebních daních po dvojnásobné novele k 1. 1. 2016; novelizována byla také vyhláška o značkování a barvení minerálních olejů a vyhláška o výpočtu nároků na vrácení daně z minerálních olejů. Menší změny nastaly v dani ze zemního plynu a v dani z elektřiny. Publikace dále obsahuje prováděcí předpisů k zákonu o spotřebních daních, zákon o lihu, zákon o povinném značení lihu

Sleva 60 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Duch a jsoucno

Autor: Jindřich Karásek

publisher: Oikoymenh

0 / 5
24 % Výprodej
Předložená studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (nús), jež jsou rozvinuty v jeho přednáškách o dějinách filosofie.

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

The Heart Atlas of Cardiology

Autor: Jiménez, J. C.

publisher: Grupo Asís

0 / 5
60 % Výprodej
This atlas shows Cardiology in a way it had never been done before. The images it contains, of both the healthy heart and the main heart diseases that affect dogs and cats, have a unique technical and artistic value.

Sleva 60 % z běžně ceny 1 810 Kč

Naše cena: 724 Kč

Skladem

Evropské a české družstevní právo

Autor: Helešic František

publisher: Eurolex Bohemia

0 / 5
52 % Výprodej
Předkládaná práce shrnuje dosavadní poznatky na právní problém tvorby a právní režim Evropských družstev. Shrnuje také poznatky na toto téma a konfrontuje je s naší zákonnou úpravou družstevních vztahů.

Sleva 52 % z běžně ceny 312 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem


Může se hodit…


Knihy s dárkem
Zakázané ovoce

Přihlášení uživatele