Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Orchestrace jako otevřený proces 1, 2, 3

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Publikace vznikla v letech 2005-2010 na katedře skladby Hudební fakulty AMU v rámci doktorského studia a tzv. doktorského týmu (Robert Hejnar, Slavomír Hořínka, Martin Hybler, Marko Ivanović, Luboš Mrkvička, Tomáš Pálka, Miloš ORSON Štědroň, Jan Dušek, Lukáš Sommer, Anna Veverková, Markéta Mazourová, Dan Dlouhý) pod vedením prof. Ivana Kurze.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 428 Kč

Naše cena: 1 142 Kč

Skladem u dodavatele

Dodalovi

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie. Produkce ateliéru IRE-film, prvního profesionálního

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Perspektiva

Autor: Pardyl Věroslav Handa

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 % Novinka
Skripta Perspektiva napsal Věkoslav Handa Pardyl jako učební pomůcku pro studenty scénografie DAMU i dalších uměleckých oborů. Jedná se o soupis návodů, nákresů a praktických připomínek ke konstrukci perspektivy, jehož cílem je oživit výtvarníkům základy deskriptivní geometrie a provést je konstrukcí perspektivy „od ruky“, tedy bez nutnosti využití kružítka a pravítek.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Animasofie: Teoretické úvahy o animovaném filmu

Autor: Ülo Pikkov

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 % Novinka
Kniha estonského filmaře a pedagoga na Estonské akademii výtvarných umění představuje animovaný film ze širší společenskovědní perspektivy, a to ne jako menšinový filmový žánr, ale spíše jako oblast, která se v některých aspektech technických podrobností od hraného filmu liší, a přitom si zachovává schopnost být katalyzátorem společenského vývoje. Teoretické kapitoly jsou doprovázeny případovými

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Musical Kinetics

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Kuhn, Vlastislav Matoušek, Vladimír Tichý

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Musical Kinetics je reprezentativním dokumentem toho, jak se v českém prostředí v minulých desetiletích přistupovalo k pojetí a výzkumu hudebního času.

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Klauzury DAMU 2013-2014

Autor: Eva Kyselová , Andrea Slováková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé reflexe. Radoslava Schmelzová sledovala během obou semestrů specifika divadelní tvorby v netradičních prostorech a postihla její odlišnost od tradičních divadelních konvencí. Teoretičky Věra Velemanová a Marie Zdeňková přinesly zasvěcené kontinuální analýzy směřování nadějných scénografů a ústředních motivů jejich tvorby.

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Klauzury FAMU 2014

Autor: Antonín Tesař

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Třetí ročník sborníku textů ke klauzurním pracím, které vznikají na Filmové a televizní fakultě AMU, opět přináší důležitou reflexi studentské tvorby v této filmové škole. Pozvání na klauzury přijalo devět hostů, kteří je reflektovali ve svých textech – Antonín Tesař (zároveň editor publikace), Jan Kolář, Přemysl Martínek, Matěj Metelec, Kamila Boháčková, Eliška Děcká, Tereza Hadravová,

Sleva 20 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Kalabis

Autor: Jaroslav Šeda

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Monografie Viktor Kalabis představuje obsáhlý a komplexní pohled na život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 20. století. Autor na knize pracoval několik let a vznikala v přímé spolupráci se skladatelem. Text tedy můžeme pokládat za autorizovaný – obsahuje autentické informace o Kalabisově životě, osobnosti a názorech na hudbu a umění. Jaroslav Šeda sleduje

Sleva 20 % z běžně ceny 469 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem u dodavatele

Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky

Autor: Václav Syrový , Milan Guštar

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Slovník obsahuje vybraná hesla z oblasti hudební akustiky a hudební elektroniky. Hudebně akustická hesla obsahují verbální vysvětlení nejzákladnějších pojmů a jevů z této oblasti. Hesla z hudební elektroniky jsou orientována především na elektronické hudební nástroje ve smyslu jejich historického a funkčního zařazení.

Sleva 20 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Podoby loutky

Autor: Alois Tománek

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Chcete si vyrobit loutku a nevíte jak na to? V této publikaci se to dozvíte. Kniha vás zasvětí do tajemství výroby a konstrukce loutek. V jednotlivých kapitolách najdete přehledný popis typologie, anatomie, konstrukce a technologie loutky, dozvíte se o použití popisovaných typů v konkrétních představeních českých loutkových divadel. Autor vás pak zavede do dílny a ukáže vám konstrukce

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Film Czech

Autor: Ilona Kořanová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Učebnice Film Czech je určena studentům filmu a fotografie, kteří chtějí dosáhnout jazykové úrovně A1. Soubor prakticky orientovaných lekcí pomáhá zvládnout nejběžnější komunikační situace, do kterých studenti vstupují, a zároveň si osvojit základní slovní zásobu oboru. Během cca 50 hodin výuky se studenti naučí asi 550 slov. Prezentace gramatických pravidel přihlíží k potřebám

Sleva 20 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Živá hudba 6/2015

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Šesté číslo časopisu přináší mimo jiné studii Viktora Hrušky Poznámky ke zrodu české hudební akustiky: od Ryby ke Strouhalovi. Klavírista, skladatel a spisovatel Albert Breier se ve své studii Wind Blowing Trough Utopia. Form and Impermanence in New Music zabývá utopickými koncepty v hudbě od renesance po současnost. (V angličtině.) Studie Jaroslava Šťastného Hudební realista Hauke Harder

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk v situaci

Autor: Jan Císař

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Kniha předního českého divadelního teoretika a historika Jana Císaře je reflexí současné inscenační praxe včetně proměn, které divadlo prodělalo v posledních desetiletích. Kniha představuje fundovaný a zároveň čtenářsky přístupný teoretický výklad o současném postavení divadla, včleněný do historického a filozofického kontextu a doplněný celou řadou příkladů z konkrétních inscenací. Jan Císař

Sleva 20 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Živá hudba 5/2014 - časopis pro studium hudby a tance

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Páté číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, které právě vychází, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadní čtyři čísla obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se vedle čistě hudebně-teoretického článku Vojtěcha Esterleho (Basová funkce jako projev periodicity v hudbě) a reflexi české odezvy Asafjevovy teorie (Miloš Hons: Intonační teorie a

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Od snové novely k Eyes Wide Shut. Kubrickova adaptace Schnitzlera scenáristickým pohledem

Autor: Jakub Felcman , Vilém Hakl , Marie Mravcová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Publikace obsahuje čtyři studie věnované poslednímu filmovému dílu Stanleyho Kubricka a adaptačním vazbám k neméně významné předloze tohoto filmu – Schnitzlerově Snové novele (Traumnovelle). Je určena jak vášnivým kinofilům, tak těm, kdo se tak či onak hlouběji zajímají o filmovou adaptaci jako transformaci a průnik fikčních světů, ale i širší veřejnosti se zájmem o tvorbu Stanleyho Kubricka.

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy

Autor: Vít Havlíček

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje moderní český překlad Rejchova raného spisu O novém systému fugy, jenž je teoretickým zdůvodněním autorova zásadního kontrapunktického cyklu 36 fug pro klavír (tento cyklus můžeme s ohledem na rozsah i obsah zařadit mezi klíčová díla, jakými jsou oba díly Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha, Ludus tonalis P. Hindemitha a 24 Preludií a fug D. Šostakoviče). Vít Havlíček podrobně

Sleva 20 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu

Autor: Helena Kazárová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Sborník Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu představuje zajímavý pohled na taneční dění v Čechách a na jeho osobnosti, které prosluly i v mezinárodním kontextu. V první části se autorky zabývají lidovým a společenským tancem v českém prostředí, ve druhé části osudy osobností a děl českého baletu ve 20. století, třetí část představuje retrospektivu vývoje vysokoškolských forem

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Happening: Mezi záměrem a hrou

Autor: Alena Rybníčková , Radek Chlup , Martin Pehal , Evelyne Koubková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá aktuálním happeningem, vymezuje jeho význam, nahlíží do historie happeningů a sleduje vývoj tohoto fenoménu až do současnosti. Zkoumá motivy a předpoklady vzniku politického happeningu a na konkrétních příkladech ukazuje jeho odlišnost od čistě umělecky pojímaných veřejných akcí i od akcí výhradně politických.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Jak s Tomášem Dvořákem šily všechny loutky

Autor: Zdeněk Tichý

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Profil života a tvorby jednoho z nejlepších současných režisérů v oblasti loutkového divadla, vytvořený formou „Pimprlové komedie o čtyřech dějstvích“. Pozoruhodný lidský i autorský příběh kovaného loutkáře zachytili ve svých textech Zdeněk A. Tichý, Nina Malíková, Pavel Vašíček, Václav Poul, Stanislav Doubrava, Vratislav Šrámek, Vítek Peřina, Jan Kerbr, Ivan Nesveda a řada dalších

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Taneční divadlo aneb vyprávění o Macbethovi

Autor: Daniel Wiesner

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Choreograf a pedagog Daniel Wiesner přibližuje v této knize tvůrčí proces při hledání ideálního tvaru inscenace Macbeth. Autor nepovažuje tento proces za jedinou a zaručenou metodu, jak realizovat projekty tanečního divadla, ale skrze svou knihu se pokouší předat mladším kolegům zkušenosti, které při tvorbě celovečerních projektů tanečního divadla získal. Vznikl tak dokument o zrodu, vývoji a

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Drama a příběh

Autor: Irina Ulrychová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Další z řady skript Katedry výchovné dramatiky DAMU, v nichž autorka vede čtenáře k tvorbě scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Poté, co se věnuje jednotlivým pojmům, jako je „situace“, „příběh“, „příběhové drama“, rozebírá pojem „problémová situace“ a dochází k „plánování dramatu“. Na závěr informuje o práci s literární předlohou. Určeno nejen pro studenty DAMU!

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny AMU ve vyprávěních

Autor: Martin Franc , Lenka Krátká

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Publikace postihuje „genia loci“ AMU v jednotlivých obdobích její existence a načrtává aspekty ovlivňující její fungování a kreativní potenciál jejích pracovníků v druhé polovině 20. století. Kniha přinese patnáct rozhovorů s osobnostmi, které jsou s AMU úzce spojeny. Tématem rozhovorů jsou vzpomínky na léta strávená v AMU, na činnost na jednotlivých fakultách, na kolegy i na výrazné postavy z

Sleva 20 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Poetika českého filmu

Autor: Jan Kučera

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Sborník teoretických studií Jana Kučery (1908–1977), jednoho z nejvýznamnějších českých filmových teoretiků z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let. Sám Kučera zamýšlel vydat tyto studie souborně, ale v důsledku nastupující normalizace nebyl tento záměr realizován. Kučerovy texty představují vrcholnou fázi jeho teoretického myšlení a kromě zpřístupnění strukturalisticky motivovaných úvah

Sleva 20 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

KSD: Druhá verze

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
20 %
Četli jste někdy film? A co film, který existuje pouze ve svém literárním stádiu? Takové jsou texty ve sborníku katedry scenáristiky a dramaturgie, filmy před filmem, rozpracované texty reprezentující scénáře, které vznikly na pražské FAMU za poslední rok. Ač nehotové, scénáře představují to, o čem mladí autoři přemýšlejí a jak se to rozhodli zobrazit. Ponořte se do jejich příběhů s nimi v

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Muž a žena
Apríl? Ani omylem

Přihlášení uživatele